Navigation

1905

Lev Troçki

Ekim 1909

İÇİNDEKİLER


Çevirenin Notu

Birinci Baskıya Önsöz

İkinci Baskıya Önsöz

Almanca Baskıya Önsöz

BİRİNCİ KISIM

Rusya’nın Toplumsal Gelişimi ve Çarlık

Rus Kapitalizmi

Köylülük ve Tarım Sorunu

Rus Devriminin İtici Güçleri

Bahar

Dokuz Ocak

Ekim Grevi

İşçi Temsilcileri Sovyetinin Oluşumu

On Sekiz Ekim

Witte Hükümeti

“Özgürlükler”in İlk Günleri

Çarın Adamları İş Başında

Bastil Sansürüne Hücum

Muhalefet ve Devrim

Kasım Grevi

Sekiz Saat ve Bir Silah

Köylü Ayaklanmaları

Kızıl Filo

Karşı-devrimin Eşiğinde

Sovyetin Son Günleri

Aralık

Özet

Ekler

İKİNCİ KISIM

İkinci Kısıma Önsöz Yerine

İşçi Temsilcileri Sovyeti Duruşması

Sovyet ve İddia Makamı

Mahkeme Önündeki Konuşmam

Oraya . . . .

. . . . . ve Geri