Navigation

Sistem Krizi ve 3. Dünya Savaşı

Kapitalizm tarihinin en derin ve uzun süreli krizlerinden biriyle boğuşuyor. Tarihsel bir sistem krizi niteliğindeki bu derin bunalım, giderek şiddetlenen bir emperyalist paylaşım savaşını, ileri ülkelerde bile faşist ve ırkçı hareketlerin güç kazanmasını, demokratik hakların budanıp polis devleti uygulamalarının artışını da beraberinde getiriyor. Bugün parçalı biçimde cereyan eden Üçüncü Dünya Savaşı giderek daha da şiddetleniyor, daha da yaygınlaşıyor ve daha fazla ülkeyi içine çekiyor.
Sistem kriziyle birlikte ortaya çıkan bu yeni paylaşım ve hegemonya savaşını, başta Elif Çağlı’nın analizleri olmak üzere, Marksist Tutum olarak yüz elliden fazla makalede çeşitli boyutlarıyla ele almış bulunuyoruz. ABD’nin Irak işgaline hazırlandığı 2002 yılından itibaren, Elif Çağlı, 1990’larda iki kutuplu dünya koşullarının sona ermesiyle birlikte emperyalist sistemin yeni bir paylaşım kavgasına tutuştuğunu açıklıyordu. 2007’deki değerlendirmelerinde ise Üçüncü Dünya Savaşı sürecinin kendine özgü biçimlerde sürmekte olduğunu ortaya koymuştu. Bugün gerek ülke gündemine gerekse de dünya gündemine damgasını vuran hiçbir önemli olay yoktur ki, kapitalizmin sistem krizi ve Üçüncü Dünya Savaşı bağlamına oturtulmadan anlaşılabilsin. Aşağıda yer alan makaleler, özellikle 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ABD’nin doğrudan başlattığı emperyalist savaşın neden ve nasıl geliştiği, bu savaşın daha da yayılacağı üzerine odaklanıyor. Bu sebeple sözkonusu makaleler içerisinden yaptığımız bir derlemeyi okuyucuların ilgisine tekrar sunmanın işlevli olacağını düşünüyoruz. Bu makaleler, içinden geçtiğimiz dönemi kavramaya ışık tuttuğu gibi, yaşanılan gerçeği kavramak noktasında Marksist yöntem ve ilkelerin ne denli geçerli ve hayati olduğunu da ortaya koyuyor.

Oktay Baran
22 Nisan 2020
Serhat Koldaş
2 Aralık 2015
Elif Çağlı
29 Kasım 2007
Elif Çağlı
28 Mayıs 2006
Selim Fuat
11 Şubat 2020
Oktay Baran
6 Aralık 2018
Oktay Baran
14 Haziran 2018
Oktay Baran
30 Kasım 2017
Utku Kızılok
5 Nisan 2017
Elif Çağlı
31 Aralık 2015
Levent Toprak
19 Kasım 2015
Levent Toprak
14 Ocak 2015
Elif Çağlı
2 Kasım 2003
Oktay Baran
22 Nisan 2020
Kerem Dağlı
16 Haziran 2019
Serhat Koldaş
2 Aralık 2015
Zeynep Güneş
1 Nisan 2015
Utku Kızılok
Eylül 2014
Kerem Dağlı
Mart 2014
Kerem Dağlı
Şubat 2014
Utku Kızılok
1 Ekim 2013
Oktay Baran
Şubat 2013
Utku Kızılok
Kasım 2012
Levent Toprak
Eylül 2012
Elif Çağlı
Şubat 2012
Oktay Baran
Ocak 2012
İlkay Meriç
Eylül 2011
Levent Toprak
Haziran 2011
Zeynep Güneş
20 Mayıs 2011
Levent Toprak
1 Temmuz 2010
İlkay Meriç
1 Şubat 2010
Elif Çağlı
30 Ocak 2010
Utku Kızılok
1 Kasım 2009
Selim Fuat
2 Mayıs 2009
Elif Çağlı
29 Kasım 2008
Elif Çağlı
25 Mart 2008
Levent Toprak
12 Şubat 2008
Elif Çağlı
29 Kasım 2007
Oktay Baran
Ağustos 2007
Elif Çağlı
24 Haziran 2007
İlkay Meriç
Kasım 2006
Nazım Yıldırım
2 Ekim 2006
Oktay Baran
1 Eylül 2006
Elif Çağlı
28 Mayıs 2006
Elif Çağlı
28 Temmuz 2005
Elif Çağlı
11 Mayıs 2003
Elif Çağlı
31 Aralık 2002
Akın Erensoy
1 Ekim 2002
Özgür Doğan
12 Kasım 2001