Navigation

Lenin'den Sonra Üçüncü Enternasyonal

Komintern Program Taslağının Eleştirisi

Lev Troçki

Haziran 1928

İÇİNDEKİLER


Çevirenin Önsözü

1930 Fransızca Basıma Önsöz

KOMÜNİST ENTERNASYONAL TASLAK PROGRAMI

I. Uluslararası Devrim Programı mı, Tek Ülkede Sosyalizm Programı mı?

Programın Genel Yapısı

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa

Avrupa Birleşik Sovyet Devletleri Sloganı

Enternasyonalizmin Kriteri

Partinin Teorik Geleneği

“Sosyal Demokrat Sapma” Nerededir?

SSCB’nin Dünya Ekonomisine Bağımlılığı

“Tek Ülkede Sosyalizm” Gerici Ütopik Teorisinin Nedeni Olarak Üretici Güçler ve Ulusal Sınırlar Arasındaki Çelişki

Sorun Ancak Dünya Devrimi Arenasında Çözülebilir

Bir Dizi Sosyal Yurtsever Gaf Olarak Tek Ülkede Sosyalizm Teorisi

II. Emperyalist Çağda Strateji ve Taktikler

Taslak Programın Ana Bölümünün Toptan İflâsı

Devrimci Çağın Stratejisindeki Temel Özellikler ve Partinin Rolü

Üçüncü Kongre ve Devrimci Sürecin Sürekliliği Sorununda Lenin ve Buharin

1923 Alman Olayları ve Ekim Dersleri

Beşinci Kongrenin Temel Stratejik Hatası

“Demokratik-Pasifist Çağ” ve Faşizm

Aşırı-Solcu Politikanın Sağcı Özü

Sağ Merkezciliğe Kayma Dönemi

Devrimci Stratejinin Manevracı Karakteri

İç Savaş Stratejisi

Parti İçi Rejim Sorunu

Muhalefetin Perspektifleri ve Yenilgisinin Nedenleri

III. Çin Devriminin Özeti ve Perspektifleri

Sömürge Burjuvazisinin Doğası Üzerine

Çin Devriminin Aşamaları

Demokratik Diktatörlük mü, Proletarya Diktatörlüğü mü?

Oportünizmin Ürünü Olarak Maceracılık

Sovyetler ve Devrim

Yaklaşan Çin Devriminin Karakteri Sorunu

Doğu İçin “iki sınıflı işçi-köylü partileri” Gerici Fikri Üzerine

Köylü Enternasyonali’nden Sağlanan Yararlar İncelenmelidir

Sonuç

ŞİMDİ NE OLACAK

Bu Mektubun Amacı

Komintern Kongresi Dört Yıldan Beri Neden Hiç Toplanmıyor

1923-1927 Döneminin Politikası

Kitlelerin Radikalleşmesi ve Önderliğin Sorunları

Bugünkü Sola Dönüşün SBKP İçinde Hazırlanışı

Bir adım ileri, yarım adım geri

Manevra mı, yeni bir yol mu?

Bugünkü Krizin Toplumsal Temeli

Parti Krizi