Navigation

Devrimci Marksizm: Teori ve Pratiğin Örgütlü Birliği

Elif Çağlı'nın üç kapsamlı makalesinden oluşan Devrimci Marksizm broşürünü okuyucularımıza sunuyoruz. İdeolojik ve teorik mücadelenin önemini vurgulayan bu makaleler, sınıf hareketinden kopuk yaklaşımların nasıl bu alanda da Marksizm dışı eğilimlere yol açtığını sergilemekte ve böylelikle sınıf temelinde bir devrimciliğin belirleyici önemine dikkat çekmektedir. Teori ve pratiğin örgütlü birliği vurgusu bu açıdan sorunun özüne ışık tutmaktadır.

Doğrular ve Yanlışlar (27 Mayıs 2015)

Devrimci Marksizm: Teori ve Pratiğin Örgütlü Birliği (4 Kasım 2014)

İdeolojinin Önemi ve Sınıf Temeline Oturmayan Devrimcilik (28 Temmuz 2007)