Mesaj gönderebilmeniz için "Bize Yazın" menü düğmesini tıkladığınızda karşınıza gelecek formu doldurup, "Gönder" tuşunu tıklamanız yeterli. Mesajlarınızı ve mektuplarınızı bekliyoruz.
29 Ekim 2014  

Soma'dan Karaman'a Madenci Katliamı Devam Ediyor

UİD-DER
karaman_20141029_02.jpg

İş güvenliği önlemlerini patronlara aldıracak ve AKP’ye gerekli denetimleri yaptıracak olan işçilerin örgütlü mücadelesidir. Sürüp giden iş cinayetleri de gösteriyor ki, eğer biz işçiler örgütlenip mücadele vermezsek patronlar ve AKP gerekli adımları atmayacak. Kapitalist sömürü düzeni işçilerin canını almaya devam edecek.

28 Ekim 2014  

Irkçı Amerikan Polisi Katletmeye Devam Ediyor

vonderrick-myers-shooting-protest-05.jpg

Derinleşen sistem krizi ve savaş koşullarında, en genişinden en darına tüm burjuva demokrasilerinde olağanüstü rejimlere has baskıcı ve militarist uygulamaların giderek yaygınlaştırıldığı ve olağan hale getirildiği görülüyor. Elbette ne ABD’nin ne de diğer kapitalist devletlerin korkuları boşuna değildir.

AKP’nin Yağladığı Kapitalist Ölüm Çarkları

Hakan Sönmez
annex_-_chaplin_charlie_modern_times_01.jpg.jpeg

Taleplerimizin karşılanması işçilerin örgütlülüğüne bağlıdır. Yoksa tek başına hiçbir yasal düzenleme ve talep iş kazalarını önlemeye yetmeyecektir. Birçok can alıcı sorunda olduğu gibi, bu sorunda da işçilerin tek garantisi örgütlülükleridir.

26 Ekim 2014  

Kapanan Madenler ve Maden İşçisinin Mücadele Yolu

Zehra Aras
madenci.jpg

Maliyetleri arttığı için artık devam edemeyeceklerini söyleyip madenleri kapatan patronlar muhasebe defterlerini işçilerin denetimine açmalıdır. O defterler açılsın ki işçiler bugüne değin ne kadar sömürüldüklerini, sırtlarından ne kadar para kazanıldığını, işçi ücretleri 2 asgari ücret seviyesine çıkarıldığında patronların sömürüsünün ne ölçüde azaldığını hesaplayabilsin!

Cumartesi Anneleri 500. Haftada Bir Araya Geldi

img_4040_0.jpg

Cumartesi Anneleri, 500 haftadır kayıplarının bulunması için Galatasaray Meydanında bir araya geliyorlar. 27 Mayıs 1995’te ilk defa toplanan aileler, kaybolan çocuklarının, eşlerinin, yakınlarının hesabını sormak, akıbetlerini öğrenmek ve onlardan geriye kalanlara ulaşabilmek istiyorlar.

24 Ekim 2014  

Hong Kong’da Neler Oluyor?

Kerem Dağlı
hong-kong-phones_3056116b.jpg

Hong Kong’da yaşanan süreç, gittikçe daha da gericileşen emperyalist-kapitalist sistemde burjuvazinin, kitlelerin demokratik taleplerini ve özlemlerini kendi çıkarları doğrultusunda suiistimal etmelerinin örneklerinden birisini oluşturuyor. Burjuvazinin derdi emekçi halkın yakıcı sorunlarına çözüm bulmak değildir. Kendi işine gelen hususlarda kontrollü bir kitle seferberliğini hayata geçirebilen burjuvazi, kapitalist sömürünün yarattığı sorunları tümüyle görmezden gelmekte, bu doğrultudaki mücadelelerin önünü kesmektedir.

Meksika’da Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gülhan Dildar
mexico-iguala-guerrero-massacre-student-update-1412631681.jpg

Gençlik hareketinin güçlenmesinden ve işçi hareketiyle birleşip kendi düzenlerini sarsmasından korkan burjuvazi, polisini ve uyuşturucu çetelerini devreye sokarak geçmişte yaptığı gibi bugün de mücadelenin önüne geçmeye çalışmaktadır. Lakin kayıplar, katliamlar genç kuşağın gözünü korkutmak bir yana çürüyen düzene olan öfkesini daha da biliyor.

22 Ekim 2014  

Otoriterleşme Yolunda Yeni Adımlar

Suphi Koray
otoriterlesme.jpg

Gözü dönmüş Kürt düşmanlığını ortaya koyan hükümet Kobanê eylemlerinde yaşananları da bahane ederek TCK, CMK gibi kanunlarda bazı değişiklikler yapmayı gündeme getirdi. AKP’nin Meclise sunduğu yasa teklifi henüz Adalet Komisyonunda görüşülüyor. Muhtemelen bazı rötuşlarla birlikte onaylanarak kısa sürede yürürlüğe girecek. Öyle gözüküyor ki kaynayan Ortadoğu kazanında söz sahibi olmak, emperyalist paylaşımdan daha fazla pay kapmak isteyen Türkiye, içeride ve dışarıda yürüteceği savaş için yeni adımlar atmaya, savaş politikalarını tırmandırmaya pek niyetli.

İşçiler Ölüyor, AKP “Durmak Yok, Yola Devam” Diyor

Derya Çınar
115_2014_ekim_arka_ic.png

İşçilerin ekonomik-sosyal haklarını gasp edip her an ölümle burun buruna çalışmalarına göz yuman AKP hükümeti, geçtiğimiz günlerde çıkardığı torba yasadaki göstermelik bazı hak kırıntılarıyla göz boyamaya çalışıyor. Soma’daki maden faciasında ve sonrasında ortaya çıkan gerçekler, bugünkü örgütsüzlük koşullarında bile ciddi tepkilere neden olmuş ve işçilerin mücadelesi sınırlı da olsa devam etmişti. Bu ve arkasından gelen işçi ölümlerine duyulan tepkinin artma tehlikesi AKP’yi maden işçileri için kısmi iyileştirmeler yapmaya itmiştir. Ancak bunların samimiyetsiz, sahtekârca bir çabanın ürünü oldukları açıktır.

19 Ekim 2014  

AKP’nin Kirli Savaş Dili

İlkay Meriç
erdogan_isid.jpg

Kendi çıkarları için Ortadoğu’yu cehenneme çeviren de, ezilen halkların ayağına pranga vuran da, milliyetçiliği kışkırtıp halkları birbirine kırdıran da odur. Egemenlerin şovenist dilini ve tezgâhlarını, işçi sınıfının birliği, halkların kardeşliği anlayışıyla boşa çıkaralım. Halkların özgürce ve barış içinde yaşayacağı bir Türkiye, böyle bir Ortadoğu ve böyle bir dünya yaratmak için mücadeleye!

İstihbarat Savaşları ve “Dost Ülke” Yalanı

Utku Kızılok
telefon_dinleme.jpg

Kapitalist krizin derinleştiği ve emperyalist savaşın yaygınlaştığı günümüz istikrarsızlık koşullarında, burjuva devletler düzenin bekası için her yönden baskı araçlarını geliştiriyorlar. Anti-demokratik yasaların devreye sokulması, toplumun gözetlenmesi, devletin elinde tuttuğu şiddet araçlarının kuvvetlendirilmesi gibi polis devleti uygulamaları uzun süredir yürürlüktedir.

Kapitalizm Toplumun Psikolojisini Bozuyor

Gülhan Dildar
bozuk_psikoloji.jpg

Sağlık Bakanlığı’nın Ağustos ayında açıkladığı verilere göre, Türkiye’de psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle doktora başvuranların sayısı 2009-2013 yılları arasında 3 katına çıkarak 3 milyondan 9 milyona ulaşmıştır.

13 Ekim 2014  

Mount the Solidarity with the Kurdish People Against ISIS and Its Sponsors!

Kobane is under intense military onslaught and keeps on resisting for one month. ISIS forces have managed to enter the town and clashes get more intensified. People living in Kobane are under threat of mass slaughter as imperialist powers stand by. While they carry out ineffective air strikes Turkey is simply rubbing its hands and waiting for the fall of Kobane.

Parliamentary Vote for War and the AKP’s Imperialist Ambitions

Levent Toprak

The AKP government has passed a new motion from parliament for war to pursue its imperialist intentions. This bill is for the Turkish state run by the AKP to further and reinforce its imperialist policies aimed at the Middle East. With this move the AKP has once more shown that it desires to increase its share in the blood and tears shed in the region.

11 Ekim 2014  

AKP’nin “Yeni Türkiye” Söylemi

Levent Toprak

Yeni bir düzen, eski düzeni, yani kapitalizmi aşan bir düzen demektir. Kapitalizm uluslararası işbölümüne dayanan bir düzen olduğundan, onu aşmak da ancak dünya ölçeğinde olabilecek bir şeydir. İşçi sınıfının ve dolayısıyla insanlığın kurtuluşu yerel ya da ulusal bir sorun olmayıp, uluslararası bir sorundur. İşçi sınıfının mücadele hedefi de o nedenle “yeni bir dünya” olarak tarif edilmiştir.

Meclis Savaş Tezkeresine Evet Dedi

Esenyurt’tan Marksist Tutum okuru bir işçi
8 Ekim 2014  

IŞİD ve Destekçilerine Karşı Kürt Halkıyla Dayanışmayı Yükseltelim!

AKP’nin oyalama taktikleriyle pasifize etmeye çalıştığı Kürt halkı, TC’nin Kobanê’nin düşmesi karşısında sergilediği “oh olsun” tavrına sessiz kalmıyor. İstanbul’dan Van’a, İzmir’den Diyarbakır’a Türkiye’nin dört bir yanında tepkisini gösterip sokağa dökülerek AKP hükümetinin izlediği bu kirli politikaya tepkisini dile getiriyor. AKP hükümeti ise bu haklı tepkiyi azgın polis saldırısıyla ve olağanüstü hal önlemleriyle bastırmaya çalışıyor. İçişleri Bakanının tehditler içeren açıklamalarının ardından artan polis vahşeti ve faşist saldırılar sonucunda şu ana dek 19 kişi hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği'nin (UİD-DER) Basın Açıklaması

Kobanê’den Elinizi Çekin! Ortadoğu’ya Barış, Tüm Ezilen Halklara ve İnançlara Özgürlük!

İşçilerin Birliği ve Halkların Kardeşliği İçin Mücadeleye!

UİD-DER
kobane

Kobanê’de kendi kaderine terk edilen Kürt halkıyla dayanışmak ve AKP hükümetinin sinsi tutumunu kınamak için yapılan eylemler tüm Türkiye’ye yayılmış durumda. Dün gece başta Kürt kentleri olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında öfke sokağa taştı. Protesto gösterilerinde 19 kişi yaşamını kaybetti. Polis, doğrudan göstericilerin üzerine ateş açarken, AKP eliyle örgütlenen sivil çeteler de polise eşlik etti. Kürt halkı ve onunla dayanışma içinde olan Türkiyeli işçi ve emekçiler üzerinde devlet terörü sürerken, AKP hükümeti Diyarbakır, Van, Batman, Siirt, Muş ve Mardin’de Perşembe sabahına kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. AKP hükümeti, haklı bir şekilde ayağa kalkan Kürt halkını susturmak istiyor.

Savaş Tezkeresi ve AKP’nin Emperyalist Hevesleri

Levent Toprak

Ortadoğu’daki savaş, IŞİD’in sahneye çık(arıl)masıyla yeni bir evreye geçmiş bulunuyor. Dikkat çekici biçimde IŞİD’in ani yükselişi, bölgedeki dengeleri sarsmakta, daha şimdiden Batılı emperyalist güçler açısından tıkanıklık olarak görülen noktaları açmaktadır. Irak’ta Maliki’nin uzaklaştırılması ve ardından dengeleri daha çok gözeten yeni bir hükümetin kurulması, bağımsızlık yönünde isteklerini daha fazla yükseltmeye başlayan ve hatta ABD emperyalizminin yeterli desteğini alamayınca Türkiye ile iş tutup bağımsız petrol satma girişimlerinde bulunan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin IŞİD saldırılarıyla hizaya sokulması gibi gelişmeler buna işaret etmektedir. Bu sürecin bir parçasını da, IŞİD’in Rojava’ya dönük saldırılarında yeni bir düzeye sıçrayarak Kobane’yi düşürmek üzere bir saldırıya girişmesi oluşturmaktadır. Böylece Suriye’de yürümekte olan karmaşık iç savaşta da dengeler değişmektedir.

Anadile Kilit, Zorla Din Dersi ve İmam-Hatip Taarruzu

İlkay Meriç

Yeni eğitim yılının başlangıcında, Kürdistan’da anadilde eğitim yasağını ve ırkçı eğitimi protesto etmek için gerçekleştirilen okul boykotu eylemine, halkın Kürtçe eğitim veren üç okulu faaliyete geçirmesi eşlik etti. Kürt sorununun çözümünden dem vuran AKP hükümetinin bu adıma yanıtı ise asimilasyoncu politikalarda ısrar ederek, valilikler eliyle Kürt halkının üzerine polisi salıp bu okulların kapısına kilit vurmak oldu. AKP, anadilde eğitim yasağının yanı sıra zorunlu din dersi dayatmasını ve imam-hatip taarruzunu da sürdürüyor.

1 Ekim 2014  

Enternasyonal Sorunu

Elif Çağlı
I. Enternasyonal ya da diğer adıyla Uluslararası İşçi Birliği, 28 Eylül 1864’te Polonya halkıyla dayanışmak için Londra’da düzenlenen bir toplantıda şekillenmişti. Kuruluşunun 150. yıldönümünde Elif Çağlı'nın "Enternasyonal Sorunu" başlıklı makalesini yeniden yayınlıyoruz.

IŞİD’in Kobanê Saldırısı ve AKP’nin Rojava Düşmanlığı

Serhat Koldaş
kobane

Katliamcı IŞİD çeteleri ile AKP hükümetinin zalim planları, emperyalist güçlerin teşviki ya da göz yumması ile hayata geçebilir. Rojava’daki fiili özerklik, IŞİD’in kıyımları ve Türkiye’nin “tampon bölge” planlarıyla boğulabilir. Kürt halkı 90 yıl önce olduğu gibi yine emperyalist güçlerin ve bölge ülkelerinin alçakça hesaplarına kurban edilebilir. İşçi sınıfına düşen görev, savaşa ve Kürt halkının ezilmesine karşı mücadele bayrağını yükseltmektir.

İstanbul Üniversitesi’nde Saldırılara ve Katliamlara Karşı Yürüyüş

İstanbul Üniversitesi’nden Marksist Tutum okuru öğrenciler

26 Eylül Cuma günü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde kendilerine “Müslüman Gençlik” diyen bir grup, IŞİD katliamlarını teşhir eden afişleri “IŞİD katliam yapmıyor” sözleriyle kaldırmak isteyip devrimci, demokrat, yurtsever öğrencilere saldırdı. Bu saldırı sonucu üç devrimci öğrenci yaralandı.

25 Eylül 2014  

İskoçya’da Bağımsızlık Referandumu

Oktay Baran

Emekçilerin toplumsal değişim ve statükonun kırılması doğrultusundaki arzusunun hayata geçirilmesinin yolu, İskoçya örneğinde küçük-burjuva milliyetçiliğinin peşine takılarak anlamsız parçalara ayrılmaktan değil, enternasyonalist bir bilinçle devrimci mücadeleye atılmaktan geçiyor; hem Britanya’nın diğer parçalarının işçileriyle, hem Avrupa’nın işçileriyle hem de dünyanın tüm emekçileriyle birlikte…

Kuraklık, Aşırı Yağış ve Hortumlar Neyin Alâmetleri?

Zehra Aras

Küresel iklim değişikliğinin sonuçları son aylarda İstanbul’da da etkisini göstermeye başladı. İstanbul ve Marmara’da çıkan fırtınalarda hortumlar oluştu. 2 Ağustosta İstanbul’da ortaya çıkan hortumlar herkesi şaşırttı. Bir yandan sağanak yağışlar sellere neden olurken, öte yandan İstanbul’un su kaynaklarının azalması ve kuraklık söz konusu. Çelişkili gibi gözüken bu meteorolojik olaylara biraz daha ayrıntılı bakmak gerekiyor.

21 Eylül 2014  

NATO Zirvesinde Yeni Savaş Hazırlıkları

Kerem Dağlı

Batılı emperyalistlerin vurucu gücü NATO’nun yıllık toplantısı 4-5 Eylül tarihlerinde Galler’de yapıldı. Beklendiği üzere bu zirveden emperyalist savaşı daha da kızıştıracak, hegemonya yarışında tansiyonu daha da yükseltecek kararlar çıktı. Bu kararlar, tam da I. Emperyalist Paylaşım Savaşının yüzüncü yıldönümünde, dünyanın pek çok bölgesinde yeni bir emperyalist paylaşım savaşının nasıl da büyük bir hızla yayılmakta olduğunu doğrulamaktadır.

Dünya Nüfusunun Yüzde 70’i Sosyal Güvenceden Yoksun

Gülhan Dildar

Kapitalizmin içine düştüğü küresel krizin, dünya işçi sınıfı açısından sonuçları katlanılmaz boyutlara ulaştı. Burjuvazinin azgın bir şekilde hayata geçirdiği neo-liberal politikalarla sosyal haklar tırpanlandı, iş güvencesi ortadan kaldırıldı, işsizlik arttı, işsizlik ödeneği ve emeklilik gibi temel sosyal güvencelerden yararlanma koşulları ağırlaştırıldı, yoksulluk ve sefalet daha da derinleşti.

19 Eylül 2014  

Burjuvazinin Torba Yasa Saldırısı Onaylandı

Suphi Koray

Farklı tipte konulara dair yasal düzenlemeleri içeren bir “torba yasa” daha 11 Eylül 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni torba yasa başta İş Kanunu olmak üzere, Katma Değer Vergisi Kanunundan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, Devlet Memurları Kanunundan Yüksek Öğrenim Kurumu Kanununa kadar sayısız kanuna dair düzenlemeler içeriyor. Bu niteliğiyle torba değil çuval deyimini daha fazla hak ediyor.

“Afedersin” Irkçılık!

Selim Fuat

Öncü işçiler Erdoğan gibilerin ayrıştırıcı, aşağılayıcı dillerini ve ikiyüzlü, sinsi tutumlarını tüm bu yönleriyle sınıf içerisinde teşhir etmelidirler. İşçi sınıfının tüm halklardan ve dini inanışlardan emekçileri bir araya getiren devrimci programının ortaya koyduğu değerler bütününün burjuvazinin gerici değerleri karşısında ne denli üstün olduğu bu vesile ile de gösterilmelidir.

16 Eylül 2014  

AKP’nin Eğitimi Ticarileştirme ve Dinileştirme Politikası

İlkay Meriç

Bir eğitim yılı daha gerek eğitim emekçileri gerekse öğrenciler açısından büyük sıkıntılarla açılıyor. AKP, özellikle son hükümet döneminde, eğitimi ticarileştirme ve kendi ideolojisi doğrultusunda şekillendirme çabalarına büyük bir hız verdi. Bu doğrultuda atılan adımların en köklüsü, 2012’de uygulamaya konulan 4+4+4 düzenlemesiydi. Eğitim sisteminde ticarileştirme ve dinileştirme temelinde bir yapısal değişiklik anlamına gelen bu düzenlemeyle, ilköğretim 4+4 yıl olmak üzere ikiye bölünerek imam-hatip okullarının orta kısımlarının yeniden açılması olanaklı hale getirildi, seçmeli ders adı altında din derslerinin sayısı arttırıldı, meslek lisesi öğrencilerinin daha yoğun sömürülmesinin önü açıldı.

İçerik yayınları