Navigation

Lenin

 Tarihin önünde 
    dimdik duruyordu
 Keskin çekik gözleri
      Kızıl kızıl parıldıyor
 dostça selamlıyordu
    bakan yüzleri
 
 Sahne onundu artık
 Sabırla örmüştü öfkesini
 Zamanı gelmişti artık
 Zorbaların saltanatına karşı
   dövüşecekti,
        dövüştü!
 
 Tarihsel sürecin yaşayan şahidi
 Vaktinde çıktı sahneye
 Korkusu yoktu!
 Korkak olanla işi yoktu.
 Çelik, bükülmez, direngen
 Ustasından almıştı suyunu!