Navigation

Örgütsel Sorunda Doğru Tutum

"Devrim isteyen onun aracını da yaratmak zorundadır". Elif Çağlı, beş kapsamlı makalesinden oluşan bu derlemede, işçi sınıfının devrimci partisi sorununu ele alıyor. Sınıfın devrimci örgütlenmesinin hem yerel hem de enternasyonal düzlemde inşasında izlenmesi gereken yola ışık tutuyor.

"Devrim isteyen onun aracını da yaratmak zorundadır". Elif Çağlı, beş kapsamlı makalesinden oluşan bu derlemede, işçi sınıfının devrimci partisi sorununu ele alıyor. Sınıfın devrimci örgütlenmesinin hem yerel hem de enternasyonal düzlemde inşasında izlenmesi gereken yola ışık tutuyor.

Örgütsel Sorunda Doğru Tutum (31 Ağustos 2012)

Enternasyonal Sorunu (29 Temmuz 2012)

Enternasyonalle Kurtulur İnsanlık (3 Aralık 2004)

Hedefe Kilitlenmek (25 Nisan 2007)

Burjuva İşçi Partileri Üzerine (28 Kasım 2005)