Navigation

Kapitalizmin Krizleri ve Devrimci Durum

Elif Çağlı

2 Kasım 2003

"Kapitalist sistemin II. Dünya Savaşı sonrasından 21. yüzyıl başlangıcına dek uzanan dönemi, tüm iniş ve çıkışlarına rağmen ekonomik yaşamda genel bir canlılık sergiledi. Derin krizlerin ve nice insanın yaşamını yok eden iki büyük dünya savaşının ardından gelen bu canlılık dönemi, "kapitalist üretim sürecinin önemli ölçüde karakter değiştirdiği" yolundaki görüşlerin de yaygınlık kazanmasına yol açacaktı. Zamane iktisatçıları, kapitalist sistemin artık krizlerini atlatabilecek yetkinliğe ulaştığını ve sistemin eski dönemin özelliklerine benzemeyen yeni bir tarihsel döneme girdiğini şişinerek ilân ediyorlardı. Burjuva iktisatçıların ekonomik yükseliş dönemi boyunca kapitalist sistemi tahkim edici ideolojik çıkarsamalar yapmalarında ve kapitalizmin artık ölümsüz bir çağa girdiği mavalını okumalarında garipsenecek bir yan yoktu. Tuhaf olan, bir zamanlar Marksist geçinen kişilerin de neredeyse burjuva iktisatçıların kuyruğundan sürüklenircesine bu propagandadan etkilenmeleriydi."


İÇİNDEKİLER


1. Bölüm

Günümüzdeki kriz ve boşa çıkan hayaller

Kapitalizm sınai çevrimler temelinde yol alır

Kâr oranının düşme eğilimi yasası

Krizin şiddetlenmesinde kredi mekanizmasının rolü

2. Bölüm

Krizler kapitalist üretim tarzının doğasından kaynaklanır

“Uzun Dalgalar” tartışması

Kapitalizmin uzun dönemli gelişme eğrisi

Yeni dönem

3. Bölüm

Kapitalizm krizlerinin sonucunda kendiliğinden çökmez

Krizle devrim ilişkisi

Reformizm kapitalizme can verir

Devrimin nesnel ve öznel koşulları

Örgütlü mücadelenin yakıcılaşan önemi