Navigation

Kolonyalizmden Emperyalizme

Ulusal Sorunda Tartışmalı Noktalar

Elif Çağlı

Ağustos 2002

Kolonyalizmden Emperyalizme adlı bu çalışmasında Elif Çağlı, yıllarca Marksizmin tahrif edilmesine ve dolayısıyla proleter devrim mücadelesinin sekteye uğratılmasına yol açan yanlış emperyalizm kavrayışlarını ve bunların doğurduğu sonuçları irdeliyor. Emperyalizmin sömürgecilikle özdeşleştirilmesiyle başlayan bu çarpıtmanın, anti-emperyalist mücadeleyi nasıl kapitalist sisteme karşı proleter devrim mücadelesinden kopardığı ve salt bir "ulusal bağımsızlık" sorununa indirgediğini, "yeni sömürgecilik" türünden son derece yanlış teoriler doğurduğunu ve bunların ne tür sonuçlara yol açtığını gösteriyor.


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ

1. Bölüm

Sömürgeci Yayılmacılık ve Değişim

Emperyalizm ve Sermaye İhracının Önemi

Emperyalizm Döneminde “Bağımlılık” Sorunu

Emperyalizm Tekelci Rekabet Üzerinde Yükselir

Emperyalizm Mali Sermayenin Egemenliğidir

Emperyalist Çağın Ayrılmaz Parçası: Hegemonya Savaşları

2. Bölüm

Emperyalizm ve Sömürge Ülkelerdeki Değişim

3. Bölüm

Komintern’in İlk Dört Kongresi Döneminde Ulusal Sorun

Üçüncü Kongre Öncesindeki Ortam ve Türkiye Sorunu

Komintern Üçüncü Kongresi (Haziran-Temmuz 1921)

Uzakdoğu Komünist ve Devrimci Örgütleri Birinci Kongresi (Ocak 1922)