Navigation

Büyüyen İşçi Sınıfı

“Elveda Proletarya” Diyenlere Yanıt

Elif Çağlı

1 Ekim 1999

Globalleşen kapitalist sömürü düzeninin tehlike çanlarını, küçük-burjuvazinin ağır bastığı "halk ittifakları" değil, globalleşen proletarya çalıyor. İşte bu kitapta amacımız, Marksizmin parıldayan bilimsel ışığı altında, işçi sınıfı gerçeğini çeşitli yönleriyle aydınlatabilmektir. Burjuva istatistiklerinin çarpıtmalarına aldanmaksızın ve okuyucuyu rakamlara boğmaksızın, Marksist teorinin çözümlemeleri temelinde yürütülen bu çalışmanın ortaya koyduğu yalın gerçek şudur: Ona veda etmek isteyenlere ya da olduğundan küçük göstermeye çalışanlara inat, işçi sınıfı büyüyor.


İÇİNDEKİLER


Önsöz

Proletaryaya Veda Eden Akademik Marksizm

Bir Bütün Olarak İşçi Sınıfı

İşçi Sınıfının Kapsamı

Kendiliğinden Sınıf ve Kendisi İçin Sınıf

Sınıfın Devrimci Potansiyeli Üzerine

İşçi Sınıfının Yapısı

Kapitalist Üretim Alanı ve Üretken Emek

Kafa ve Kol İşçileri

Ulaştırma Sanayii

Dolaşım Alanı ve Üretken Olmayan Emek

Değişik Yönler İçeren Hizmet Üretimi

Devlet Memurlarının Konumu

İşsiz İşçiler

“Orta Sınıf” mı, Yoksa İşçi Sınıfı mı Büyüyor?

“Sanayisizleşme” mi, “Robotlaşma” mı, Yoksa Kapitalist Gelişme Yasaları mı?

“Sanayisizleşme” mi?

“Robotlaşma” mı?

Serbest Zaman Yaratma Sorunu

“Merkez” ve “Periferi” Tartışması

İşçi Sendikalarının Önemi