Navigation

Büyüyen İşçi Sınıfı

“Elveda Proletarya” Diyenlere Yanıt

Elif Çağlı

1 Ekim 1999

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ

I. PROLETARYAYA VEDA EDEN AKADEMİK MARKSİZM

II. BİR BÜTÜN OLARAK İŞÇİ SINIFI

İşçi Sınıfının Kapsamı

Kendiliğinden Sınıf ve Kendisi İçin Sınıf

Sınıfın Devrimci Potansiyeli Üzerine

III. İŞÇİ SINIFININ YAPISI

Kapitalist Üretim Alanı ve Üretken Emek

Dolaşım Alanı ve Üretken Olmayan Emek

Değişik Yönler İçeren Hizmet Üretimi

Devlet Memurlarının Konumu

İşsiz İşçiler

IV. “ORTA SINIF” MI, YOKSA İŞÇİ SINIFI MI BÜYÜYOR?

V. “SANAYİSİZLEŞME” Mİ, “ROBOTLAŞMA” MI, YOKSA KAPİTALİST GELİŞME YASALARI MI?

“Sanayisizleşme” mi?

“Robotlaşma” mı?

Serbest Zaman Yaratma Sorunu

“Merkez” ve “Periferi” Tartışması

VI. İŞÇİ SENDİKALARININ ÖNEMİ