Navigation

Marksizmin Işığında

Bir Tarihsel Dönemin Sorgulanması

Elif Çağlı

Mayıs 1991

İÇİNDEKİLER


SUNUŞ

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. PROLETARYANIN TARİHSEL MİSYONU

II. MARKSİZMDE DEVLET SORUNU

Devlet Olgusunun Tarihsel Serüveni

İşçi Devleti: Daha Baştan Sönmeye Yüz Tutmuş Bir Devlet

Paris Komünü Deneyimi

Marksizmin Tanımladığı İşçi Devleti Bürokrasisiz Bir Devlettir

“Proletarya Diktatörlüğü” Kavramı Üzerine

III. GEÇİŞ DÖNEMİ: DEVRİMCİ DÖNÜŞÜMLER DÖNEMİ

Marx’ın Tanımladığı Geçiş Döneminin Teorik Kavranışı

Geçiş Dönemi Durağan Bir Dönem Değildir

Geçiş Dönemi Dünya Devrimiyle Bağlantılıdır

IV. YALNIZ KALAN DEVRİMİN KADERİ

1917 Ekim Devrimiyle İşçi Sovyetleri Devletinin Doğuşu

1918-1921: Sovyetik İşçi İktidarının Yaşam Savaşı

1921-1924: Devletin ve Partinin Bürokratik Yozlaşması

1924-1928: Bürokratik Karşı-Devrim Süreci

1928-1936: Bürokratik Diktatörlüğün Pekişmesi

Diğer Bürokratik Rejimler

V. BÜROKRATİK DİKTATÖRLÜK ALTINDA “GEÇİŞ DÖNEMİ” SON BULUR

Bürokratik Devletin İdeolojisi

Bürokratik Rejimin Özellikleri

Tarihsel Kazanım mı?

Bürokrasi Devletlû Bir Sınıftır

Bürokratik Rejimin Geleceği Yoktur

VI. SSCB ÜZERİNE TROÇKİ’NİN GÖRÜŞLERİ

1929'dan 1936'ya

1936, "İhanete Uğrayan Devrim" ve Sonrası

VII. TROÇKİ’NİN ÇÖZÜMLEMELERİNİN DONDURULMASI

Mandel’in “Geçiş Toplumu” Kavramı

VIII. “DEVLET KAPİTALİZMİ” TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ

Devlet Kapitalizmi Nedir, Ne Değildir?

Genel Olarak Devlet Kapitalizmi Teorisi Üzerine

Birikim Sorunu

Askeri Rekabet Sorunu

Değer Yasası Sorunu

SSCB’de İşgücü Meta mıdır?

Değer Yasasının İşleyişi Değişti mi?

IX. SSCB ÜZERİNE FARKLI GÖRÜŞLER

Rakovski’nin Değerlendirmesi Üzerine

Max Shachtman’ın Değerlendirmeleri Üzerine

“Bürokratik Kolektivizm”i Dünya Genelinde Bir Eğilim Olarak Ele Alanlar

X. OLAYLARIN ANLATTIKLARI

XI. TARİHSEL DENEYİMDEN ÇIKAN SONUÇLAR

KAYNAKÇA