Navigation

Yazarlar

Elif Çağlı

Marx’ın Kapital’ini Okumak / 25 , 31 Aralık 2020 Kızıl Kanatlı Rosa /6 , 29 Mayıs 2009
Marx’ın Kapital’ini Okumak /24 , 30 Kasım 2020 Kızıl Kanatlı Rosa /5 , 29 Nisan 2009
Marx’ın Kapital’ini Okumak /23 , 30 Ekim 2020 Kızıl Kanatlı Rosa /4 , 27 Mart 2009
Marx’ın Kapital’ini Okumak /22 , 1 Ekim 2020 Kızıl Kanatlı Rosa /3 , 28 Şubat 2009
Marx’ın Kapital’ini Okumak /21 , 31 Ağustos 2020 Kızıl Kanatlı Rosa /2 , 29 Ocak 2009
Marx’ın Kapital’ini Okumak /20 , 27 Temmuz 2020 Kızıl Kanatlı Rosa , 28 Aralık 2008
Marx’ın Kapital’ini Okumak /19 , 1 Temmuz 2020 Dünyanın Üzerinde Bir Heyulâ Dolaşıyor , 29 Kasım 2008
Marx’ın Kapital’ini Okumak /18 , 31 Mayıs 2020 A Spectre Is Haunting the World , 29 November 2008
Marx’ın Kapital’ini Okumak /17 , 1 Mayıs 2020 Uzak ve Yakın Tarihin Prizmasından Yansıyan Gerçekler , 1 Ekim 2008
Marx’ın Kapital’ini Okumak /16 , 30 Mart 2020 Türkiye’de Burjuva Düzenin Kuruluş Biçimi , 8 Ağustos 2008
Marx’ın Kapital’ini Okumak /15 , 2 Mart 2020 Tarihsel Çıkışsızlığın İdeolojik Yansımaları , 30 Temmuz 2008
Marx’ın Kapital’ini Okumak /14 , 31 Ocak 2020 Ideological Repercussions of the Historical Impasse , 30 July 2008
Marx’ın Kapital’ini Okumak /13 , 1 Ocak 2020 Kitle Örgütlerinde Devrimci Çalışma , Haziran 2008
Marx’ın Kapital’ini Okumak /12 , 30 Kasım 2019 Revolutionary Work in Mass Organisations , June 2008
Marx’ın Kapital’ini Okumak /11 , 3 Kasım 2019 İşçi Sınıfına Selam! , 26 Nisan 2008
Marx’ın Kapital’ini Okumak /10 , 1 Ekim 2019 Kapitalizmin Hal ve Gidişatı , 25 Mart 2008
Marx’ın Kapital’ini Okumak /9 , 4 Eylül 2019 Enternasyonal Alanda Menşevizmin Yansımaları , Ocak 2008
Marx’ın Kapital’ini Okumak /8 , 1 Ağustos 2019 Devrimci Propaganda ve Ajitasyon , 27 Aralık 2007
Marx’ın Kapital’ini Okumak /7 , 4 Temmuz 2019 Çürüyen Kapitalizm , 29 Kasım 2007
Marx’ın Kapital’ini Okumak /6 , 3 Haziran 2019 Decaying Capitalism , 29 November 2007
27 Mayıs Darbesi ve Arka Planı , 27 Mayıs 2019 Anarşizm Üzerine /II , 25 Ekim 2007
Marx’ın Kapital’ini Okumak /5 , 4 Mayıs 2019 Anarşizm Üzerine , 28 Eylül 2007
Marx’ın Kapital’ini Okumak /4 , 4 Nisan 2019 Manifesto’nun Sönmeyen Ateşi , Ağustos 2007
The Question of International , 18 March 2019 İdeolojinin Önemi ve Sınıf Temeline Oturmayan Devrimcilik , 28 Temmuz 2007
Marx’ın Kapital’ini Okumak /3 , 4 Mart 2019 Savaş Tehdidi Altında Derinleşen Kriz , 24 Haziran 2007
Marx’ın Kapital’ini Okumak /2 , 3 Şubat 2019 Darbe Tehdidinin İşaret Ettiği Gerçekler , 27 Mayıs 2007
Marx’ın Kapital’ini Okumak /1 , 9 Ocak 2019 Hedefe Kilitlenmek , 25 Nisan 2007
Kapitalizm Krizlerden Kurtulamaz , 20 Ekim 2018 Diyalektik Materyalizm Üzerine /3 , 25 Mart 2007
Bu Dünyaya Marx Geldi! /4 , 3 Ağustos 2018 Diyalektik Materyalizm Üzerine /2 , Şubat 2007
Sürekli Devrim ve Geçiş Programı , 20 Temmuz 2018 Diyalektik Materyalizm Üzerine , Ocak 2007
Bu Dünyaya Marx Geldi! /3 , 2 Temmuz 2018 A Dangerous Tendency: Opportunism , 23 December 2006
Bu Dünyaya Marx Geldi! /2 , 2 Haziran 2018 Tehlikeli Bir Eğilim: Oportünizm , 23 Aralık 2006
Bu Dünyaya Marx Geldi! , 4 Mayıs 2018 Anatomy of the Petty-Bourgeois , 25 November 2006
Oportünizm ve Reformizm Üzerine , 9 Mart 2018 Küçük-Burjuvanın Anatomisi , 25 Kasım 2006
Yabancılaşma Üzerine , 5 Aralık 2017 Sendikal Mücadelede İlkeli Tutum , Eylül 2006
Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm , 24 Kasım 2017 “Tek Ülkede Sosyalizm” İddiası Sosyalizmin İnkârıdır , 1 Eylül 2006
Örgütsel Sorunda Doğru Tutum , 23 Ekim 2017 Sınıf Dayanışması Mücadele İçinde Gelişir , 24 Haziran 2006
Faşizmin Panzehiri Devrimci Dirençtir , 5 Eylül 2017 In the Middle of Danger , 28 May 2006
Revolutionary Resistance is the Only Antidote to Fascism , 5 September 2017 Tehlikenin Ortasında… , 28 Mayıs 2006
Geçmişin Dersleriyle Geleceğe , 2 Haziran 2017 The Question of Transition and the Transitional Programme , 26 January 2006
Totaliter Diktatörlüğe HAYIR! , 2 Şubat 2017 Geçiş Sorunu ve Geçiş Programı , 26 Ocak 2006
Düzenin Otoriterleşmesi , 23 Ekim 2016 On Reformism , 3 January 2006
Importance of Revolutionary Consciousness in Reactionary Periods , 1 September 2016 Reformizm Üzerine , 3 Ocak 2006
Gericilik Döneminde Devrimci Bilincin Önemi , 1 Eylül 2016 Burjuva İşçi Partileri Üzerine , 28 Kasım 2005
Devrimci Mücadeleye Adanan Yaşamlar , 28 Haziran 2016 On Bourgeois Workers’ Parties , 28 November 2005
Devrimci Mücadeleye Adanan Yaşamlar /2 , 28 Haziran 2016 Elif Çağlı , Eylül Günlüğü , Eylül 2005
Devrimci Mücadeleye Adanan Yaşamlar , 28 Haziran 2016 “Terör”ün Ardına Gizlenen Gerçekler , 28 Temmuz 2005
Elif Çağlı , Cizre’de, Sur’da Katledilen Kız Çocuklarına , 5 Mart 2016 Elif Çağlı , Globalisation: Combined and Uneven Capitalist Development , 2 June 2005
Faşist Tırmanışa Karşı Mücadeleye! , 27 Ocak 2016 Küreselleşme , Haziran 2005
Gerçekler Ortada! , 31 Aralık 2015 Enternasyonalle Kurtulur İnsanlık , 3 Aralık 2004
Otoriterleşme ve İdeolojik Aygıtların Rolü , 30 Kasım 2015 The International Unites the Human Race , 3 December 2004
Authoritarianisation and the Role of Ideological Apparatuses , 30 November 2015 12 Eylül Faşizminin Hesabı Sorulmalı , 7 Eylül 2004
نقش نهادهای ایدئولوژیک در گسترش استبداد , ۹ آذر ۱۳۹۴ The Form of Establishment of the Bourgeois Order in Turkey , August 2004
Doğrular ve Yanlışlar , 27 Mayıs 2015 Bonapartizmden Faşizme , Ağustos 2004
The Rights and Wrongs , 27 May 2015 1 MAYIS’ın Ardından , 4 Mayıs 2004
Tarih İşçi Sınıfını Göreve Çağırıyor , 2 Ocak 2015 Marksizm ve Gençlik , 8 Mart 2004
Revolutionary Marxism: Organised Unity of Theory and Practice , 4 November 2014 Marxism and Youth , 8 March 2004
Devrimci Marksizm: Teori ve Pratiğin Örgütlü Birliği , 4 Kasım 2014 İstanbul'daki Saldırıların Ardında Yatan Gerçekler , 29 Kasım 2003
Demokrasi ve Plütokrasi , 28 Haziran 2014 The Realities Behind the Attacks in Istanbul , 29 November 2003
Democracy and Plutocracy , 28 June 2014 Crises of Capitalism and Revolutionary Situation , 2 November 2003
On the Question of Imperialism , 25 May 2014 Kapitalizmin Krizleri ve Devrimci Durum , 2 Kasım 2003
Emperyalizm Sorunu Üzerine , 25 Mayıs 2014 The Imperialist War of Division Continues , 11 May 2003
Spirit of the Age, “Zeitgeist” , 4 March 2014 Emperyalist Paylaşım Savaşı Devam Ediyor , 11 Mayıs 2003
Zamanın Ruhu , 4 Mart 2014 Elif Çağlı , Marxist Attitude On the Question of European Union , 12 April 2003
Burjuva İktidara Karşı Mücadelede Sınıf Çizgisi , 30 Temmuz 2013 Avrupa Birliği Sorununda Marksist Tutum , 12 Nisan 2003
Marksizmin Aydınlattığı Gerçekler /III , 30 Nisan 2013 Emperyalist Savaşa ve Kapitalizme Karşı Görev Başına! , 25 Mart 2003
Marksizmin Aydınlattığı Gerçekler /II , 28 Mart 2013 Mobilise against imperialist war and capitalism! , 25 March 2003
Marksizmin Aydınlattığı Gerçekler , 28 Şubat 2013 Savaş Tamtamları Çalınırken , 31 Aralık 2002
Correct Attitude on the Organisational Question , 31 August 2012 When War Drums Are Beaten , 31 December 2002
Örgütsel Sorunda Doğru Tutum , 31 Ağustos 2012 Bir Seçimin Ardından , 6 Kasım 2002
The Question of International , 29 July 2012 In the Wake of the Turkish Elections , 6 November 2002
Enternasyonal Sorunu , 29 Temmuz 2012 EKİM'den Bir Yaprak , 2 Kasım 2002
Kapitalizm Çıkmazda , Şubat 2012 Seçime Doğru , 26 Ekim 2002
Capitalism at an Impasse , January 2012 On the Recent Situation in Turkey , 16 August 2002
Bir Oportünistin “Marksizm ve Devlet” Sorununa Yaklaşımı (I-II) , Mart 2010 Elif Çağlı , From Colonialism to Imperialism , August 2002
An Opportunist’s Approach to the Question of "Marxism and the State" (I-II) , March 2010 Kolonyalizmden Emperyalizme , Ağustos 2002
Liberal Demokratların Kapitalist Düşleri , 30 Ocak 2010 An Overview of Turkey's Agenda , January 2002
Sürekli Devrim Üzerine /2 , 1 Ocak 2010 Büyüyen İşçi Sınıfı , 1 Ekim 1999
Sürekli Devrim Üzerine , 1 Aralık 2009 Paris Komünü Deneyimi , Mayıs 1991
Alt-Emperyalizm Üzerine: Bölgesel Güç Türkiye /2 , 29 Ağustos 2009 Marksizmin Işığında , Mayıs 1991
On Sub-imperialism: Regional Power Turkey , 28 July 2009 In the Light of Marxism , May 1991
Alt-Emperyalizm Üzerine: Bölgesel Güç Türkiye , 28 Temmuz 2009 Historical Experience: The Fate of Isolated Revolution , 1991
Sen Yolunda Yürü!.. , 28 Haziran 2009 جهانی سازی: توسعه غیرعادلانه و ترکیبی سرمایه داری , ۱۲ خرداد ۱۳۸۴
Go on Your Own Way!.. , 28 June 2009 سرمایه‌داری در بن بست , ۱۲ بهمن ۱۳۹۰