Navigation

Üreten biziz, yöneten de biz olacağız

İnsanlığın binlerce yıllık tarihsel yolculuğunda nice dönemeçler vardır. Tekerleğin icadı, yazının icadı, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi gibi dönüm noktaları insanlığın büyük ve tarihsel adımlarıdır. Her biri milat sayılan bu olaylar tarih denilen çizgiye iliştirilmiş birer büyük işarettir. Bir önceleri bir de sonraları vardır. Örgütlü işçi sınıfının “üreten bizsek yöneten de biz olmalıyız” deyip iktidarı devralması ve tüm üretim araçlarını toplumun malı haline getirmesi ise insanlık tarihi için çok büyük bir milattır. Hem 1917 Ekim Devriminin hem de devrimin başarılmasında etkisi olan tüm sınıf kardeşlerimizin anısının önünde saygıyla eğiliyoruz. Doğrularını da hatalarını da ders olarak görüyor, yolumuzu aydınlattıklarını biliyoruz. Yaşasın işçi sınıfının örgütlü mücadelesi, yaşasın şanlı Ekim Devrimi!