Navigation

Selam Olsun Ekim Devrimine!

Bugünden çok öncelerde, 1917’de Rusya’da işçi sınıfı dünya tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Hem de o zamanların egemenleri topluma, hiçbir umudun olmadığını, tek çıkar yolun savaşmak olduğunu dikte etmesine rağmen. Rusya işçi sınıfı yılmadı, mücadele etti. Onlar canlarını ortaya koydukları o şanlı amaçlarına 1917 yılının Ekim ayında ulaştılar. Rusya işçi sınıfı kapitalistlerin saltanatını yerle bir etmişti. Onlar bizlere çok değerli bir miras bıraktılar. O işçileri ve onlara önderlik eden büyük ustalarımızı saygı ve umutlarımızla anıyoruz. Onlar bizler daha iyi bir dünyada yaşayabilelim diye gereken tüm fedakârlıkları gösterdiler. Bizlere ise bugün onların bize bıraktığı bu mirası tekrar tekrar hatırlamak ve bunu hayata geçirmek görevi kaldı.

Bugün de geçmişte olduğu gibi emekçiler savaşın ortasında. Emekçi halklar birbirlerine karşı kışkırtılarak işçi sınıfının birliğinin önüne geçiliyor. Kapitalist sömürü alabildiğine insanların kanını emiyor. Ancak tarihte hiçbir şah, padişah, sultan ya da firavun ya da adına ne dersek diyelim hiçbir egemen görülmemiştir ki sonsuza dek zulmünü baki kılabilsin. Tarihte zulmedenler olmuşsa elbette onun karşısında duranlar da olmuştur. İşte biz işçiler o gün zulme karşı duranların torunlarıyız. Bugün de zulmedenler sanmasınlar ki hep bu devran böyle dönecek. İşçi sınıfının şairi Nâzım Ustanın da dediği gibi;

 “...sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı

bir şafak vakti değişmiş olur,

bir şafak vakti karanlığın kenarından

onlar ağır ellerini toprağa basıp

doğruldukları zaman.”

Selam Olsun Ekim Devrimine!

Ve Selam Olsun Bugün Onun Mirasını Geleceğe Taşıyacak Olanlara!