Navigation

Ekim Devrimi 103 Yıldır “Kurtuluşun Tek Yoluyum” Diyor

103 yıl önce Rusya’nın ezilen işçileri ve yoksul köylüleri, ayaklarının üzerine doğruldular ve kendilerini ezenlere güçlü bir tekme savurdular. Yerle yeksan ettiler tepedekilerin iktidarlarını. Ve korku saldılar dünyadaki tüm egemenlerin yüreklerine. İşte o günden bu yana Bolşevikler tarafından kurtuluşun rotası çizildi dünya işçi sınıfı için, sermayenin boyunduruk altına aldığı tüm insanlar için... Biz işçilerin Bolşevik bir örgüte sahipsek dünyayı yerinden oynatacağımızı, kapitalist sistemi yıkıp sınıfsız, sömürüsüz bir dünya kuracağımızı gösterdiler.

O yol bulundu bulunmasına ama kapitalist düzenin egemenleri o yola çamur attılar, karaladılar, önünü türlü hilelerle tıkadılar. Tüm engellere rağmen bu yola baş koyanlara da her türlü eziyeti yapmaktan geri durmadılar. Sahte güneşlerle aydınlık gösterdiler dünyayı ama karanlığı büyütmekten başka bir şey yapmadılar. İnsanlığa deli gömleği giydirirken aklın yolunun kendi sistemleri olduğunu söyleyip durdular. Şişirilmiş hayaller dünyasında kâbuslar yaşattılar her yaştan insana. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Ne yaparlarsa yapsın, ne derlerse desinler, artık giydirdikleri deli gömleği içinde insanlık nefes alamıyor. Milyarlarca işçi, emekçi, bu sistemin türlü sorunuyla yaşayamaz hale gelmiş durumda.

Ama o yol, o kızıl yol, duruyor durduğu yerde. Önüne kürenmiş karlar eriyecek. Yıkılacak önündeki barikatlar. Patikalarında kızıl karanfillerin boy verdiği bu yol bize kapılarını bir kere daha açacak. Göçmen çocukların ölü bedenleri kıyıya vurmasın diye… İşsiz gençler, evini geçindiremeyen babalar intihar etmesin diye… İnsanlar haksızlık ve adaletsizlik çarkında perişan olmasın diye… Halklar egemenlerin çıkarları uğruna savaşıp birbirini boğazlamasın diye… Bir avuç asalak sermayedar milyarlarca insanı sömürmesin diye, yani sınıflar ortadan kalksın diye... Yeter ki o yola inanmaya devam edelim, yeter ki yolu yeniden açmak için biz de elimize bir kürek alalım. O yolu yeniden açanlardan olalım. Selam olsun Ekim Devrimini yaratanlara! Selam olsun mücadele yolunu açanlara!