Navigation

Kapitalizmi Yıkmak İçin Ekim’in Yolundayız!

Kapitalist sistem krizi her geçen gün derinleştikçe sınıfsal çelişkiler daha da artmakta, daha görünür hale gelmektedir. Ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda işçi sınıfına dönük saldırılar her gün daha da artarken, sermaye sınıfının temsilcileri kapitalist sistemin devamını sağlayabilmek için her yola başvuruyorlar. Emekçilerden yükselecek bir toplumsal tepkinin kendi düzenlerini yerle bir edeceğinin bilincinde olan kapitalistler ve onların siyasi temsilcileri, emekçilerin örgütlenmesinin ve örgütlü mücadele etmelerinin önüne geçmek için her türlü baskıyı arttırıyorlar.

Biz işçiler sınıf bilinciyle donanmadığımız, sınıf kimliğimizle örgütlenmediğimiz, sermaye sınıfının ve onların siyasi temsilcilerinin beyinlerimizi bulandırmasına izin verdiğimiz, mücadelemizi sınıf kardeşlerimizle birlikte sermaye sınıfına karşı yöneltmediğimiz sürece kapitalist sistem tüm insanlığı çürütmeye devam edecek.

İnsanlığın kurtuluşu işçi sınıfının mücadelesiyle mümkündür. Tarihsel deneyimler biz emekçilere kurtuluşun yolunu göstermektedir. 1917 Ekim Devrimi tüm insanlığın geleceğinin nasıl olacağını gösteren bir deneyimdir. Çarlık Rusya’sında iktidara gelen işçi sınıfı nasıl bir dünya kurabileceğimizi gösterdi. İşçi sınıfının mücadelesinin ne kadar haklı bir mücadele olduğunu tüm dünya emekçilerine gösterdi. Paris Komünarlarından devraldıkları mücadele bayrağını Çarlık Rusya’sında dalgalandırdılar. Bugün biz işçilere düşen görev de Rus işçi sınıfının yükselttiği bayrağı elimize alıp daha yukarılara taşımaktır. 1917 Ekim Devrimini yaratan işçi sınıfına öncülük eden Bolşevikleri örnek almalıyız. Kapitalizmi yıkmak için Ekim Devriminin yolunu izlemeliyiz!