Navigation

Yediğimiz her lokmada Ekim Devrimini yapan işçilerin hakkı var!

Yediğimiz her lokmada Ekim Devrimini yapan işçilerin hakkı var! Yıllar önce katıldığım bir işçi toplantısında Ekim Devrimiyle ilgili konuşurken artık emekli olmak üzere olan bir ağabey bu sözleri söylemişti. Tam olarak içselleştirilmiş bir sınıf bilincinin ifadesi olan bu cümle o günden beri aklımdan çıkmadı. Gerçekten de bugün tüm dünyadaki işçilerin sosyal güvenlikten halk sağlığı uygulamalarına, kamusal eğitim hakkından kadın haklarına pek çok kazanımı Ekim Devrimi sayesinde var olabildi, yaygınlaşabildi. Rusya’da işçiler hem kendilerinin hem de tüm dünyadaki işçilerin kaderini kuşaklar boyunca değiştirdi. İşçilerin mücadeleleri işte bu kadar önemli ve güçlüdür.

Sermaye sınıfı egemenliğinde dünyadaki yaşam bugün bir karabasana dönüştü. Ellerinden başka türlüsü de gelmez zaten. Oysa örgütlenen sınıf bilinçli işçilerin yönetiminde dünya, barışın, kardeşliğin, onurlu ve mutlu bir yaşamın en güzel hallerine hemen kavuşabilir. Rusya’da en zor koşullarda iktidara gelen işçi sınıfı bunun mümkün olabileceğini göstermişti. İnsanlığın yaşadığı en parlak zafer olan Ekim Devriminin deneyimleri bu yüzden hâlâ günceldir, yol göstericidir. Bu düşüncelerle Ekim Devriminin 103. yıldönümünde Rusya işçi sınıfını ve devrimcilerini minnetle anıyor, bugün onların yolundan yürüyenleri yürekten selamlıyorum.