Navigation

Mücadele bayrağını daha ileri taşıyalım

Tarihsel miadını dolduran kapitalizm insanlığa her türlü acıyı yaşatmaya devam ediyor. Bizler Marksist Tutum okuru gençler olarak bu kara tablonun böyle devam etmeyeceğini biliyoruz. Birinci emperyalist paylaşım savaşı döneminde de insanlık benzer karanlık günlerden geçiyordu. Rusya’da işçiler ve yoksul köylüler bir devrim gerçekleştirerek devam eden paylaşım savaşının sona ermesini sağladılar. Bolşeviklerin önderliğinde Ekim Devrimini gerçekleştirerek ve işçi iktidarını kurarak dünya halklarına kapitalizmden kurtuluşun yolunu gösterdiler, ilham kaynağı oldular. Kapitalizmin yarattığı her türlü eşitsizliğe, adaletsizliğe ve gericiliğe karşı büyük bir savaş açtılar. Çalışma koşullarından işçi haklarına, eğitimden sanata hayatın her alanında bir sıçrama yaşanıyordu. Rusya işçi sınıfı yaralarını sarmaya başlamış, güzel günler için ileriye doğru yürüyordu. İşçi sınıfının gençleri olarak bizler de bugün, geçmiş işçi kuşaklarının bıraktığı mücadele bayrağını daha ileriye taşımak için mücadeleye devam ediyoruz. Lenin ve Bolşeviklerin önderliğinde geçekleşmiş olan Ekim Devrimi, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.
Yaşasın Ekim Devrimi!