Navigation

Dünya İşçi Sınıfına Selam Olsun! Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Sosyalizm!

Bugün 1 Mayıs! İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü! Kapitalist sisteme karşı verilen kurtuluş mücadelesinin simgelerinden 1 Mayıs tüm dünya işçi sınıfına kutlu olsun.

İşçi sınıfı, uluslararası bir mücadele günü olarak ilan edildiğinden bu yana, bu görkemli günde tek bayrak altında, tek bir hedef doğrultusunda ve tek vücut birleşerek taleplerini haykırageldi. Ne var ki bu 130 yıllık tarihi boyunca 1 Mayıs’ta bu yıl ilk kez meydanlar boş kalacak. Burjuvazi koronavirüs salgını bahanesiyle meydanları, sokakları işçilere kapatmış durumda. Oysa geniş kitleler, üstelik de her türlü hak gaspının dizginsizce yürürlüğe konduğu koşullarda, tedirgin ve yalnız bırakılmış olarak fabrika ve işyerlerinde çalışmaya devam ediyorlar. Patronlara göre işçilerin işyerlerinde sıkış sıkış çalışmaları “sakıncalı” değil ama 1 Mayıs’ta taleplerini dile getirip haklarını aramak için bir araya gelmeleri sakıncalı! Çünkü kapitalizm tarihinin en büyük krizini yaşarken egemenler yıkıma sürükledikleri milyarlarca emekçinin öfkesinden korkuyorlar! Ancak ne yaparlarsa yapsınlar işçi sınıfı sömürüye ve haksızlıklara karşı 1 Mayıs coşkusuyla yeniden sahneye çıkacaktır.

1 Mayıslar işçi sınıfının bağrında içten içe yanan hiç küllenmemiş bir ateşin, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya yaratma mücadelesinin dolaysız ifadesidir. Yeni bir dünya kuruluncaya kadar bu mücadele ateşi canlı tutulmaya devam edilecek. Selam olsun dünyanın dört bucağında yüreği 1 Mayıs ile atan işçi sınıfına!

Kahrolsun kapitalizm!

Yaşasın sosyalizm!


Okurlarımızdan 1 Mayıs Mektupları

okurlarımızdan
1 Mayıs 2020
Gebze’den bir işçi
7 Mayıs 2020
Ankara'dan bir işçi
5 Mayıs 2020
İstanbul’dan bir kadın işçi
2 Mayıs 2020
Tuzla’dan bir grup işçi
1 Mayıs 2020
Pendik’ten bir işçi
1 Mayıs 2020
Çorlu’dan bir okur
1 Mayıs 2020
Sefaköy’den eğitim işçileri
1 Mayıs 2020
Kıraç’tan bir kadın işçi
1 Mayıs 2020
Beylikdüzü’nden bir kadın işçi
1 Mayıs 2020