Navigation

Küreselleşme

Eşitsiz ve Bileşik Kapitalist Gelişme

Elif Çağlı

Haziran 2005

İÇİNDEKİLER


Giriş

Gerçeklik ve ideoloji

Kapitalizm küresel bir ekonomik sistemdir

Dış pazarlara yayılma ihtiyacı

Büyüyen sorunlar

Durgunluk ve birikim eğilimi

Eşitsiz ve bileşik gelişme yasası

Eşitsizlik içinde eşitsizlik

Artı-değerin paylaşımında eşitsizlik

Geri mi bıraktırıyor?

Gelir dağılımında bozulma

Küçük-burjuva eleştirilerin açmazı

Sömürgecilik mi hortluyor?

Çarpıtmalara dikkat

Sermayenin çok yönlü hareketi

Emperyalizm ötesi yeni bir aşama mı?

Ulus-devlet aşılıyor mu?

Çatışma eğilimi azalıyor mu?

Hegemonya mücadelesi

Uzatmalı kriz dönemi

Yalan imparatorluğuna son!