Navigation

Küreselleşme

Eşitsiz ve Bileşik Kapitalist Gelişme

Elif Çağlı

Haziran 2005

Kapitalizm altında yaşanan değişimin görülmesi, ona fazladan olumlu anlamlar yüklenmesini gerektirmiyor. Bu üretim tarzı tarihinin hiçbir döneminde sınıflar üstü bir refah olanağı yaratmadı. Ne var ki kapitalizmin küreselleşmesi, dünya ülkeleri arasındaki gelişme farklarını ortadan kaldıracak ve daha eşitlikçi bir paylaşımı mümkün kılacak bir gidişat olarak sunuluyor. Oysa kapitalizm temelinde gerçekleşen küreselleşme, iddia edildiğinin tam tersine, dünya üzerinde milyonlarca insan için yaşama dair sorunların daha da büyüyüp keskinleşmesi anlamına geliyor.


İÇİNDEKİLER


Küreselleşme /1

Gerçeklik ve ideoloji

Kapitalizm küresel bir ekonomik sistemdir

Küreselleşme /2

Dış pazarlara yayılma ihtiyacı

Büyüyen sorunlar

Durgunluk ve birikim eğilimi

Küreselleşme /3

Eşitsiz ve bileşik gelişme yasası

Eşitsizlik içinde eşitsizlik

Artı-değerin paylaşımında eşitsizlik

Küreselleşme /4

Geri mi bıraktırıyor?

Gelir dağılımında bozulma

Küçük-burjuva eleştirilerin açmazı

Sömürgecilik mi hortluyor?

Çarpıtmalara dikkat!

Küreselleşme /5

Sermayenin çok yönlü hareketi

Emperyalizm ötesi yeni bir aşama mı?

Ulus-devlet aşılıyor mu?

Küreselleşme /6

Çatışma eğilimi azalıyor mu?

Hegemonya mücadelesi

Uzatmalı kriz dönemi

Yalan imparatorluğuna son!