Navigation

Kartal’da Laik, Demokratik, Bilimsel, Parasız ve Anadilde Eğitim Mitingi

Hükümetin attığı tüm bu adımlara, baskılara, dayatmalara karşı binlerce kişi, 17 Eylül Pazar günü “Laik, Demokratik, Bilimsel, Parasız ve Anadilde Eğitim” talepleriyle Kartal Meydanını doldurdu. Miting Eğitim-Sen ve Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirildi. Mitinge birçok demokratik kitle örgütü, siyasi parti ve emek örgütü destek verdi.

AKP hükümeti kindar, milliyetçi, ırkçı ve tekçi eğitim sistemi için elinden geleni ardına koymuyor. Eğitim sisteminin değiştirilmesine yönelik peş peşe atılan adımlar bunu açıkça gösteriyor. Müfredatta yapılan gerici değişiklikler, solcu-ilerici öğretmenlerin KHK’larla tasfiyesi, yönetmelik değişiklikleriyle okulların adım adım medreseleştirilmesi ve ibadethaneye çevrilmesi, devlet okullarına ayrılan kaynakların aslan payının imam-hatiplere akıtılması, imzalanan protokollerle dinci vakıfların resmen okullarda faaliyetler yürütüp adeta şubeler kurmasının önünün açılması… Tüm bunlar AKP hükümetinin “itaatkâr, kanaatkâr ve kindar” nesillerin yetiştirilmesi için attığı adımlardır.

Hükümetin attığı tüm bu adımlara, baskılara, dayatmalara karşı binlerce kişi, 17 Eylül Pazar günü “Laik, Demokratik, Bilimsel, Parasız ve Anadilde Eğitim” talepleriyle Kartal Meydanını doldurdu. Miting Eğitim-Sen ve Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirildi. Mitinge birçok demokratik kitle örgütü, siyasi parti ve emek örgütü destek verdi.

İki koldan miting alanını dolduran kitle, yürüyüş boyunca “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz”, “Faşizme Karşı Omuz Omuza”, “Irkçı Gerici Eğitime Hayır”, “Karanlığa Teslim Olmayacağız”, “Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz” sloganları attı. Ellerinde taşıdıkları dövizlerde “Bilimsel Laik Eğitim Haktır”, “Protokoller İptal Edilsin, Çocuklarımızı Ensar’cı Eğitime Teslim Etmeyeceğiz”, “Çağdaş, Laik, Bilimsel Eğitim İstiyoruz”, “Bilimdışı Müfredatı Durduralım”, “Bireysel İnanç Özgürlüğü Haktır”, Tekçiliğe de Tektipe de Hayır” diyen işçi ve emekçiler hükümetin eğitim sistemini protesto ettiler.

Miting saygı duruşuyla başladı. Ardından Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin ve ABF Genel Başkanı Muhittin Yıldız mitingle ilgili açıklamalarını yaptı. Yıldız’ın ardından iki genç, nasıl bir eğitim programı istediklerine dair bir bildiri okudu. Bunun ardından 3 dakikalık “sessiz çığlık eylemi” yapıldı. Eyleme katılan binlerce kişi 3 dakika boyunca susarak eylem yaptı. Bu eylemin ardından Alevi Bektaşi Federasyonu ve Eğitim-Sen adına ortak açıklama, sanatçı Orhan Alkaya tarafından okundu. Okunan ortak açıklamada şöyle denildi:

“Biz Aleviler, biz eğitim ve bilim emekçileri; ‘Zorunlu din dersi’ işkencesiyle uğraşırken programın tamamı ‘Zorunlu Din Dersi’ oldu. 12 Eylül anayasasındaki kırıntıları bile topluma ‘fazla’ gören reis başkan tek tip eğitim müfredatı ile dindar ve kindar nesil yetiştirip, saltanatını daim kılmaya çalışıyor. Şu hakikat bilinmelidir ki; biz Aleviler, emekçiler, ırkçı, gerici, asimilasyoncu, şeriatçı, cihatçı bir eğitim sistemine izin vermeyeceğiz. Nice bedellerle kazanılmış evrensel haklarımız yok sayılıyor! Gerici zihniyet, evrim teorisini, felsefeyi, bilimi inkâr edip, eğitimi bilimsellikten uzaklaştırıyor. Eğitimin her kademesini paralı yapıp, okullar birer ticarethaneye çevriliyor. Hani anayasada ‘eğitim devlet okullarında, parasızdı?’ Kendi anayasasını ihlal eden hükümetten demokrasi beklemek ham hayaldir! AKP’nin ‘yeni’ dediği eğitim programı toplumun geleceğine vurulan bir darbedir! Toplumun her kesimi bu programa karşı durmalıdır.”

Hükümetin uygulamaya koymaya çalıştığı gerici ve ırkçı eğitim müfredatının içeriğinin ne olduğuna, Ortadoğu’da süren emperyalist savaşa, OHAL’e, KHK ile görevlerinden ihraç edilen kamu emekçilerine, Kürt illerinde belediyelere atanan kayyumlara, milletvekillerinin tutuklanmasına, kapatılan basın yayın kuruluşlarına, barış isteyen akademisyenlere ve gazetecilere değinen açıklamada, “Tüm bu yaşananlara, baskılara, zulme karşı birlik olmak güçtür, birlik olmak erdemdir, birlik olmak gelecektir” vurgusu yapıldı. Basın metninin sonunda ise talepler şöyle sıralandı:

1.   AKP’nin “yeni” dediği eğitim programının iptal edilmesini, demokratik katılım ve bilimsel yöntemle yeni laik, demokratik, bilimsel, parasız ve anadilinde eğitimi hak olarak kabul eden bir eğitim programı istiyoruz.

2.   12 Eylül anayasasının yürürlükten kaldırılarak, çoğulcu ve katılımcı bir yöntemle yeni ve demokratik bir anayasa yapılmasını istiyoruz.

3.   Diyanet İşleri Başkanlığının kaldırılarak devletin inançları yönettiği değil, hizmet ettiği, eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğünün esas alındığı bir düzenleme istiyoruz.

4.   Biz Aleviler cemevlerimizi hakkın ve hakikatin mekânı olarak biliyoruz. Her türlü engellemeye ve saldırıya rağmen cemevlerimizde yolumuzu erkânımızı yaşamaya, yaşatmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda inanç grupları için eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğü için mücadele ediyoruz.

5.   Koçgiri, Dersim, Ortaca, Kırıkhan, Elbistan, Hekimhan, Malatya, 4 Eylül 1978 Sivas, Maraş, Çorum; Madımak, Gazi, Ümraniye ve Gezi katliamları hakkındaki dosya, arşiv, yargılama gibi belgelerin açılarak gerekli süreçlerin yeniden işletilmesini istiyoruz.

Okunan ortak basın metninin ardından miting konserle sonlandırıldı.