Navigation

Sigorta hakkımıza sahip çıkalım

Merhaba Marksist Tutum, merhaba Marksist Tutum okuru arkadaşlar. İstanbul Çağlayan'da tekstil sektöründe çalışan bir işçiyim. Çağlayan'daki işyeri sorunlarını ve güncel politik olayları, göndereceğim düzenli haberler yoluyla sizlerle paylaşmak istiyorum.

Çağlayan, genel olarak küçük atölyelerin, az sayıda da orta büyüklükte işyerlerinin bulunduğu tekstil sektörünün hakim olduğu bir işçi semtidir. Atölyeler çoğunlukla fason olarak çalışıyor. Atölyelerde çalışan işçilerin büyük bir kısmı 18-25 yaş civarında olan genç işçilerden oluşmaktadır. Yine bu işçilerin büyük bir bölümü son göçlerle kentlere gelmiş Kürt işçilerdir.

Bu yazıda benim değinmek istediğim sorun, büyük bir bölümümüzün karşılaştığı sigortasız çalıştırma koşullarıdır. Patronların sigortasız işçi çalıştırmadaki gerekçeleri sigorta primlerinin yüksek oluşu ve bu primlerin yükünü kaldıramadıklardır. Bunun yanısıra, göstermelik olarak bir veya iki kişiye sigorta yaptıran atölye patronları da var. Orta büyüklükteki işyerlerinde ise bu sayı 10 ya da 20 işçiyi geçmiyor. Sigortasızlık biz işçileri, en başta sağlık sorunlarımız olduğunda olumsuz etkiliyor. SKK hastanelerinden yararlanamadığımız için cebimizden ödediğimiz parayla muayene ve tedavi oluyoruz. Kimi zaman da sağlık giderleri çok fazla olduğu için bunu yapamıyoruz.

Kişisel çabalarıyla sigortalı olan işçi arkadaşlarımız da var. Bunlardan biri, Çalışma Müfettişlerinin sigorta denetlemesi sırasında patronun işçileri çalıştıkları yerden dışarıya kaçırmak istemesini reddederek atölyede kalmış ve memurların işyerine ceza kesmesine yol açarak sigortalı olmuş. Başka bir örnek ise, kendisinden istenen gerekli evrakları vermesine rağmen sigortalı yapılmayan ve bu durumu daha sonra ustabaşından öğrenen başka bir işçi arkadaşımızdır. Ustabaşı, patronun işyerinde en fazla 25 işçiyi sigortalı yapmak istediğini ve bunun nedeninin de işyerine sendika getirilmesini önlemek olduğunu açıklamıştır. İşçilerin sendikalaşma olasılığı bile patronları bu kadar dehşete düşürürken, acaba sendikalı ve örgütlü işçilerin varlığı karşısında patronlar ne yapacaklar?

Sigortasız çalıştırılmayı biz işçiler örgütlü olduğumuz müddetçe önleyebiliriz. Bizler bu konuda bilinçli olduğumuz oranda ve çoğaldığımız zaman başarılı olabiliriz. Bu yüzden, sigortalı çalışmanın gerekliliğini işçi arkadaşlarımıza anlatmak gerekir. Ancak bilinçli işçiler, sınıfın bilinçli üyesi olan sınıf bilinçli işçiler sorunlarına sahip çıkabilir. Sorunlarımızı çözmenin yolu bilinçlenmek ve örgütlenmekten geçiyor.

Hepinize sınıf selamlarımla