Navigation

IRMT ve Worker’s Liberty’ye 1 Mayıs Mesajımız

Tüm dünyada işçi sınıfı ve emekçilerin öfkelerini haykırmak için çok sebebi var. Dizginsiz bir kâr hırsıyla işçi ve emekçilerin kanını emen kapitalist dünya düzeninin iğrenç yüzü, içine düşmüş olduğu bütünsel kriz nedeniyle daha da belirginleşmiş durumda. Sermaye, dünya işçi sınıfının uzun mücadele yılları boyunca elde etmiş olduğu kazanımlara her yerde ağır saldırılar yöneltiyor. İşçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşulları tüm dünyada kötüleşiyor. Açlık, yoksulluk, işsizlik, eşitsizlik dünya çapında görülmemiş boyutlara ulaştı.

Diğer taraftan hiçbir şey kapitalizmin içine girdiği bütünsel krizi, başlamış olan emperyalist savaşlar sürecinden daha iyi ifade etmiyor. Emperyalistler dünyayı kendi aralarında yeniden bölüşmek için azgınca tepişiyorlar. Fakat tepişen onlar olsa da, üzerinde tepinilenler, ölen, sakat kalan, üzerinde yaşadıkları topraklar ölüm çöllerine çevrilen işçi ve emekçilerdir.

Kapitalizmin insanlığı karşı karşıya bıraktığı yıkım tehdidi, savaşsız, sömürüsüz bir dünyaya, yani sosyalizme olan ihtiyacı bağırırcasına ortaya koyuyor. Mücadelemiz bu çığlığa yanıt olarak yükseliyor. 1 Mayıs da, kapitalist dünya düzenine karşı duyduğumuz öfkeyi ve sosyalist bir dünya özlemimizi coşkuyla haykırmak için bir fırsattır.

Bu devrimci duygularla 1 Mayıs’ınızı kutluyor ve mücadelenizde başarılar diliyoruz.

Yaşasın işçi sınıfının uluslararası mücadele günü 1 Mayıs!

Yaşasın sosyalizm!

Marksist Tutum