Navigation

“Bizim Atlantisimiz Kamp Armen” Dayanışma Konseri

18 Eylül Cuma akşamı, İstanbul Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen dayanışma konserine yüzlerce kişi katıldı. Geceye katılan destekçiler bu topraklarda konuşulan pek çok farklı dilde selamlandı. Kamp Armen’de büyümüş insanlar, milletvekilleri ve yazarlar, yaptıkları konuşmalarda, Kamp Armen’in gasp edilmesinin büyük bir haksızlık olduğunu, devletin 100 yıl önce olduğu gibi bugün de ezilen halklara ve inançlara yönelik ayrımcı ve savaş politikalarını devam ettirdiğini, bu topraklarda yaşayan halkların tüm bu saldırılara ortak cevap vermesi gerektiğini vurguladılar.

2015 yılı, aynı zamanda Ermeni soykırımının 100. yılı. Bu toprakların kadim halklarından biri olan Ermeni halkı, soykırımın 100. yılının 6 Mayıs sabahına bir başka imha girişimiyle uyandı. Bu sefer imha edilmek istenen Ermenilerin fiziksel varlığı değil, ortak anı, kültür ve tarihiydi. TC’nin ve sermayenin kepçeleri tarafından yerle bir edilmek istenen Kamp Armen’e Ermenilerin yanı sıra sosyalistler ve demokratlar da sahip çıktı ve yıkım durduruldu.

Kamp Armen, kendi anadillerini ve kültürlerini öğrenebilmeleri için Anadolu’dan İstanbul’a getirilen yoksul ve yetim Ermeni çocuklarının, yaz aylarında eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla Tuzla’da inşa edilen bir yetimhaneydi. Bu kampın inşasında bizzat o çocukların el emeği de vardı. Ne var ki Ermeni Kilisesi Vakfına ait olan bu kamp, yıllar önce devlet tarafından gasp edildi ve satıldı. Geçtiğimiz aylarda ise yıkım ekipleri harekete geçirildi. Bunun ardından, Ermeni halkı için bir sembol olan Kamp Armen’in yıkılmasını önlemek ve tapusunun Ermeni halkına iade edilmesini sağlamak amacıyla tüm halklardan ve inançlardan duyarlı insanlar, sosyalistler Kamp Armen’de bir “adalet nöbeti” tutmaya başladılar.

AKP hükümeti, siyasi rant elde etmek için seçim öncesinde kampın tapusunun iade edileceğine dair açıklamalarda bulundu. Fakat üzerinden aylar geçmesine rağmen tapu hâlâ iade edilmedi. Tapunun iadesi için “adalet nöbeti”ni sürdürenler, Nor Zartonk’un (Yeni Yaşam) çağrısıyla Kamp Armen dostlarıyla dayanışma konserinde bir araya geldiler.

18 Eylül Cuma akşamı, İstanbul Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen dayanışma konserine yüzlerce kişi katıldı. Geceye katılan destekçiler bu topraklarda konuşulan pek çok farklı dilde selamlandı. Kamp Armen’de büyümüş insanlar, milletvekilleri ve yazarlar, yaptıkları konuşmalarda, Kamp Armen’in gasp edilmesinin büyük bir haksızlık olduğunu, devletin 100 yıl önce olduğu gibi bugün de ezilen halklara ve inançlara yönelik ayrımcı ve savaş politikalarını devam ettirdiğini, bu topraklarda yaşayan halkların tüm bu saldırılara ortak cevap vermesi gerektiğini vurguladılar. Kardeş Türküler, Metin-Kemal Kahraman, Yaşar Kurt, Ayşenur Kolivar ve pek çok sanatçı tarafından, bu topraklardaki acıları anlatan farklı dillerdeki ezgiler seslendirildi. Barış ve kardeşlik çağrıları yapılan konser boyunca salondan “Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganları atıldı.

Oyalamaya Son! Kamp Armen Ermeni Halkına İade Edilsin!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!