Ekim Devrimi
Karanlık Dönemlerde Mücadele Deneyimleri
Sistem Krizi ve 3. Dünya Savaşı
mk.png
Marx'ın sözcükleriyle Kapital özeti
Otto Rühle
Tarih Bilinci Yayınları
tarihbilinci@hotmail.com

Politik Ekonomi Dizisi: 1

Birinci Baskı: 2004

İkinci Baskı: Kasım 2009

İlgili kitap ve broşürler

Takip et

Marx'ın Kapitali

Marx'ın sözcükleriyle Kapital özeti

Otto Rühle


"Bu kitap, Marx’ın ekonomik öğretisinin temellerini Marx’ın kendi sözleriyle özlü bir biçimde ortaya koymaktadır. Her şeyden önce, halen hiç kimse emek değer teorisini Marx’tan daha iyi açıklayamamıştır. Kapital’in birinci cildinin –Marx’ın tüm ekonomik sisteminin temeli– özeti bay Otto Rühle tarafından, büyük bir dikkatle ve derin bir görev bilinciyle yapılmış. İlk elenmesi gerekenler, zamanı geçmiş örnekler ve göstergelerdi; daha sonra, bugün sadece tarihi bir ilginin konusu olabilecek yazılardan alıntılar, unutulmuş yazarlarla polemikler ve son olarak da, verili dönemi anlamaktaki önemi her ne olursa olsun, tarihi olmaktan ziyade teorik hedefler güden özlü bir açıklamada yeri olmayan sayısız belge –Parlamento Yasaları, fabrika müfettişlerinin raporları vb.– geliyordu. Aynı zamanda bay Rühle, özetin bütünlüğünü olduğu kadar bilimsel analizin gelişimindeki sürekliliği de korumak için herşeyi yaptı. Mantıksal çıkarımlar ve diyalektik düşünce geçişleri, inanıyoruz ki hiçbir noktada ihlâl edilmemiş. Bu özet, dikkatle ve ciddi olarak ele alınmayı hak ediyor. Bay Rühle okuyucuya yardımcı olabilmek için metne kısa kenar başlıkları eklemiş." (Lev Troçki, Zamanımızda Marksizm)


Etiketler