Navigation

Kıyamete 2 Dakika Kaldı!

Kıyamet saati 1947’de ayarlandı. Bu saat dünyanın sonunu getirecek yıkımların ne kadar yakın olduğunu anlatmak ve göstermek amacıyla oluşturuldu. Bugüne kadar 22 kez değiştirildi. Saat yalnızca dünyadaki olumsuz olaylara göre değil aynı zamanda olumlu olaylara göre de güncelleniyor. Yani olumsuzluklar arttıkça saat ileri, olumlu gelişmeler yaşandığında ise geri alınıyor. Örneğin 1990 yılında “soğuk savaş”ın sona ermesiyle birlikte saat gece yarısından 17 dakika öncesini göstermeye başladı. Bu tarih “kıyamet”ten en uzak yıl olarak tarihe geçti. Ama egemenler o yıldan bu yana saatin ilerlemesi için ellerinden geleni artlarına koymadılar.

Evet, yanlış okumadınız kıyamete 2 dakika kaldı. En azından kıyamet saatinin bize bugün söylediği bu. Peki, nedir kıyamet saati?

Kıyamet saati 1947’de ayarlandı. Bu saat dünyanın sonunu getirecek yıkımların ne kadar yakın olduğunu anlatmak ve göstermek amacıyla oluşturuldu. Bugüne kadar 22 kez değiştirildi. Saat yalnızca dünyadaki olumsuz olaylara göre değil aynı zamanda olumlu olaylara göre de güncelleniyor. Yani olumsuzluklar arttıkça saat ileri, olumlu gelişmeler yaşandığında ise geri alınıyor. Örneğin 1990 yılında “soğuk savaş”ın sona ermesiyle birlikte saat gece yarısından 17 dakika öncesini göstermeye başladı. Bu tarih “kıyamet”ten en uzak yıl olarak tarihe geçti. Ama egemenler o yıldan bu yana saatin ilerlemesi için ellerinden geleni artlarına koymadılar.

Saat ilk kurulduğunda gece yarısına yani kıyamete 7 dakika kalaya ayarlandı. 11 Ocak 2012’de iki dakika ileriye alınan saat 23:55’i göstermiş; 2015’te iki, 2017’de ise yarım dakika ileri alınarak 23:57:30’u göstermeye başlamıştı.

1953 yılında ABD ve Rusya hidrojen bombası test etmiş ve saat gece yarısına en erken halini almıştı. Hidrojen bombası denemesinin ardından gece yarısına 2 dakika kaldığına karar verilmişti. Bu tarihten sonra en kötü durum Trump’ın başkan olmasıyla birlikte gece yarısına 2 dakika 30 saniye kalması oldu. Ancak kötüye gidiş o noktada durmadı. Saati güncelleyen bilim insanları geçtiğimiz günlerde 30 saniye daha ileri aldılar. Bu ayarlamaya gerekçe olarak ise, Kore Yarımadasında yükselen gerilimi, nükleer silah harcamalarındaki artışı ve iklim değişikliğiyle mücadele için siyasi iradenin zayıflamasını gösterdiler. Böylece 1953’ten bu yana bir kez daha kıyamete en yakın noktaya varılmış olunuyor!

2000’li yılların başından beri Elif Çağlı’nın yazıları ve Marksist Tutum sayfalarında defalarca anlatıldığı üzere, kapitalizmin tarihsel krizinin içinden geçmekteyiz. Ve sistemin bu krizi elindeki imkânlarla aşabilmesi mümkün gibi görünmüyor. Her geçen gün büyüyen emperyalist savaş daha fazla işçinin ve emekçinin hayatını mahvediyor. Kıyamet saatini oluşturan ve kıyamete ne kadar kaldığını açıklayan bilim insanlarının açıklamaları kuşkusuz gerçeklikle yakından ilgilidir. Zira kapitalizmin insanlığı bir kıyamete sürüklediği Marksist Tutum sayfalarında da defalarca dile getirildi. Ancak bilim insanları bu kıyameti durdurmanın nasıl mümkün olacağı kısmında çok eksik kalmaktadırlar. Marx’ın yıllar önce dediği gibi “dünyayı yalnız yorumlamakla yetinen” bilim insanları sıra değiştirmeye gelince çok eksik kalmaktadırlar.

Barış, insanlık, dünya için bir şeyler yapmak isteyen herkes işçi sınıfının enternasyonal mücadele saflarında birleşmelidir. Kıyamet saatini bir daha ilerleyemeyecek şekilde paramparça edecek tek güç işçi sınıfının uluslararası mücadele birliğidir.

Emperyalist savaşlara HAYIR! YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI MÜCADELE BİRLİĞİ!