Navigation

Ulusal Sorun Üzerine Perspektifler

Fransız Komünist Partisi İçin Militan Bir Eylem Programı

5 Aralık 1922

[Parça]

9. Parti, Fransız emperyalizmi tarafından sömürülen ve ezilen sömürge halklarının davasını kendi davası olarak görmelidir. Yabancı sermayenin boyunduruğundan kurtuluşları yolunda bir aşama oluşturan ulusal taleplerini desteklemelidir. Özerklik ve bağımsızlık haklarını kayıtsız şartsız savunmalıdır. Yerlilerin politik ve sendikal özgürlükleri için koşulsuz bir savaşım ve yerlilerin zorla askere alınmasına karşı, yerli askerlerin talepleri için savaşım; bu savaşım partinin acil görevidir. Parti, yerlilerin haklarını sınırlamaktan yana olan bazı işçi sınıfı unsurları arasında bile varolan her gerici eğilimle amansızca savaşmalıdır. Sömürgelerdeki parti çalışmasını gerçekleştirmek üzere, Merkez Komitesine bağlı özel bir organ oluşturulmalıdır.