Navigation

Ekonomi Politik

 “Gelişmelerinin belli bir aşamasında, 
 Toplumun maddi üretici güçleri,
 Mülkiyet ilişkilerine ters düşerler.
 İşte o zaman bir toplumsal devrim çağı başlar.”*
 …Ve toplumsal sorunlar,
 Toplumsal bir devrim olmadan çözülmezler.
 Çünkü yüzlerce yıl 
 Birikir
 Birikir
 Birikirler.
 Birikirler üst üste,
 Yan yana.
 Dip dibe…
 Koyun koyuna birikir,
 Sarmaş dolaş olurlar bir yumak gibi, 
 Milyonlarca sesi aynı anda duymak gibi… 
 
 Kimler gelir
 Kimler geçer ve geçmiştir üzerinden.
 Neler olup
 Neler bitmiştir.
 Dolana debelene 
 Birike birike
 Bütün bakiye, bugüne devretmiştir.
 
 Ve, 
 Bitmiştir zaman.
 Son demindedir artık müesses nizam.
 Çünkü büyük öğretmenin dediğince;
 “İçerebildiği bütün üretici güçler gelişmeden önce,
 Bir toplumsal oluşum asla yok olamaz.”
 Ve 
 “Onun içindir ki insanlık kendi önüne,
  Çözüme bağlayamayacağı sorunları koymaz.”
 
 * Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı