Navigation

Mehveş

Ziya Egeli bu şiirinde, yoksul emekçilerin geleneksel kültür kalıplarının içinde nasıl çıkışsızlığa itildiğini, kadının ikinci cins sayılmasını, insan sevgisini, emekçilerin çelişkilerini, acılarını ve sevinçlerini işliyor. Bir dağ başında doğan ve istenmeyen Mehveş’in bir işçi haline gelerek işçi sınıfının burjuvaziye karşı mücadelesinde nasıl öne geçtiğini anlatıyor.

  Çaldı davullar
  Çekildi halaylar
  Çoluk çocuk
  Kadın erkek
  Yaşlı genç
  Ve bütün fabrikalar hep birlikte haykırdılar:
  “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”
  “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”
  Ve başladı grev…
  Rıza Usta, Cemile ve Mehveş
  Çok yenmiş
  Çok yenilmiş olanlardan öğrendiklerinden,
  Daha en baştan kurmuşlardı komitelerini.
  Ve fakat kolay değildi
  İdare etmek bir grevi…
  Bu iş nasıl bilmek gerekirdi
  Yani işi, ustasından öğrenmek gerekirdi.
  Ve onlar da zaten
  Ustasından öğrendiler. 
  Bir yanda
  Yüzyılların birikmiş yönetme tecrübesiyle patronlar
  Diğer yanda
  Yüzyılların birikmiş öfkesiyle işçiler vardı.
  Eğer işçiler yalnız kalsalardı
  Çok yenmiş
  Çok yenilmiş olanlardan öğrenmeselerdi
  Zordu işleri.
  ...
  


1

  Adı Mehveş
  Yaşı yirmi beş
  Gözleri menekşe,
  Beş kız kardeşten sonra geldi dünyaya
  Gözleri menekşe beş kız kardeş…
  “Ha şu erkek
  Ha bu erkek” diye diye
  Altı kız çocuğu düştü Zarife’nin rahmine.
  Altı kez inim inim inledi
  Doğum sancıları çekti ciğerleri sökülürcesine.
  Harman savurdu
  Deste yaptı
  Döven sürdü
  Karnında ve kucağında dünyanın yüküyle.
  Altıncı kez döl tutunca Zarife’nin rahmi
  Yükü ağırlaşmaya başlayınca yavaş yavaş
  Tüm köylüyü sardı tatlı bir telaş.
  Bilirlerdi ki yıllardır
  Görürlerdi ki yıllardır
  Bu büyük aşkın en büyük arzusu
  Bir tanecik erkek evlattır.
  Hal böyle olunca
  Bu dert tüm köylüyü sarınca
  Bilen bilmeyen
  Aklı eren ermeyen
  Genci kocası
  Cahili hocası
  Tekkedeki dervişi
  Yollardaki ermişi
  Tüm köylü “bu kez tamam” dedi
  Hep bir ağızdan “bu kez tamam”.
  Kızlar
  “Kırk Çamlar”ın dallarına
  Allı yeşilli bezler astılar.
  Hocalar
  Muska yapıp 
  Kutsal kitaptan dualar yazdılar.
  Dervişler
  Tekke tekke gezip zikir çektiler.
  Ak saçlı nineler dualar ettiler.
  Zarife ve İshak
  Ne tekke bıraktılar ne yatır
  Dualar okuyup satır satır
  Bir “Ermişler tekkesine”
  Bir “Dişsiz Babaya”
  Bir de “Kırk Çamlara” birer adak kestiler.
  Yüreklerinden umudu
  Dillerinden duayı hiç eksik etmediler.
  Bilirlerdi ki nicedir
  Anlarlardı ki nicedir,
  “Umut
  Açacak en güzel goncadır.”
  On beşlik kızlar
  Nerde görseler maniler dizdiler:
  
  “Ah Zarife Zarife
  Bir oğlan doğur bize
  İshak gibi bir yiğit
  Düşsün kısmetimize”
  
  “Ah kızlar allı kızlar
  Dudağı ballı kızlar
  Denginize bakın siz
  Saçları telli kızlar”
  
  “Ah Zarife Zarife
  On beş yaştan ne olur
  İki canda bir yürek
  Yalnızca aşkla olur”
  
  “Ah kızlar canım kızlar
  Yanarım içim sızlar
  Ah bir oğlum olaydı
  Nedir yokuşlar düzler”
  
  “Ah Zarife Zarife
  Şu dağlardan yol aşar
  Yola rehbersiz çıkan
  Düz yolda bile şaşar”
  
  “Ah oğlum canım oğlum
  Günde gecede oğlum
  Yıllardır yolda gözüm
  Dilde hecede oğlum”
  
  “Duvarda sazım oğlan
  Alnımda yazım oğlan
  Yeter artık nazlanma
  Ciğerde közüm oğlan”
  
  Beş kız çocuğunun üstüne
  Altıncıya gebe kalınca Zarife
  Alnı secdeden kalkmaz oldu yine İshak’ın.
  Ağacı kökünden söken
  Demiri soluksuz büken
  İri nasırlı ellerini kaldırıp yukarıya
  Yalvar yakar oldu Tanrıya:
  “Ey yüce Allah’ım” dedi;
  “Şikâyetim yok. Şükürler olsun sana.
  Şüphesiz sen en iyisini bilirsin
  Ne verirsen hayırlısını verirsin.
  Öyle bir güç verdin ki bu İshak kuluna;
  Taşı öğütür
  Demirin kudretine boyun büktürürüm.
  Nazlı gelin gibi salınır buğday başakları.
  Vurup kazmayı
  Cayır cayır yanan topraklara su yetiririm.
  Toprak sancılanır
  Gül goncalanır
  Bozkırın ortasında çayır çimen bitiririm.
  Ey yüce Allah’ım!
  Öyle beş kız evladı verdin ki bana…
  Beşinin de 
  Çiğ tanesi gibi ferahtır yüreğimdeki yeri.
  Beşi de ciğerimin parçası
  Gönlümün gül goncasıdır.
  Yüreğim dağlanır
  Taş değse birinin ayağına
  Parmağının ucu kanasa birinin…
  Yemeyip yediresim
  Giymeyip giydiresim
  Dere tepe demeden
  Durup dinlenmeden
  Kollarıma alıp beşini de
  Beyaz bulutların yurduna götüresim gelir.
  Lakin bu İshak kuluna
  Bir erkek evlatçığı çok görme.
  Öyle büyüdü ki içimdeki hasreti
  Göller denizler almaz
  Dereler ırmaklar taşımaz oldu.
  Neye varsa ellerim
  Neye baksa gözlerim
  Tarlada tapanda
  Dağda bayırda
  Ondan başka bir şey görmez
  Ondan başka bir şey düşünmez oldu.
  Ey Yüce Rabbim!
  Ya bir oğlan ver bu İshak kuluna,
  Ha şu yanımda
  Böğrümün tam kenarında 
  Bir yiğit yürüsün,
  Ya da gönder Azrail’ini
  Bir canım var onu da alıp
  Başımdan aşağı kefen bürüsün.”
  
  İshak geceleri uyanıp
  Avuçlarını açıp
  Gizli gizli
  Yalvardıkça gözyaşları içinde Tanrıya
  Onu gören Zarife’nin içi dağlanır
  Bir eliyle bastırıp al yazmasını bağrına
  Bir eli karnında inleyerek
  Yalvar yakar olurdu Tanrıya;
  
  “Ey bütün âlemleri yaratan!
  Bir tohumdan binlerce can türeten!
  İki canı bir yürekte eriten!
  Şükür, eksik olmadı hiç
  Soframızdan döğürcek aşımız.
  Ne vakit bir derde düşse
  Ne vakit sıkışsa şu kul başımız
  Ne vakit bir taş dolaşsa ayağımıza
  Sana açılır
  Ekmeğini taştan çıkartan çatlamış avuçlarımız.
  Şükür, öyle beş kız evladı verdin ki bize
  Beşinin de 
  Salkım söğüt gölgesi düşer üstümüze.
  Beşi de bal gibi tatlıdır
  Şeker şerbet gibi akar gönlümüze.
  Sen ki duyarsın sesimi… bilirim.
  Bilmediğin görmediğin şey yoktur.
  Bir el 
  Bozmaya niyetlense bir kuşun yuvasını;
  Bir el
  Bir gün önce açsa bir kelebeğin kozasını;
  Bir el
  Bir gül goncasına uzansa koparmak için dalından;
  Bir el bir su damlasını,
  Bir el
  Bir deniz dalgasını yarıp orta yerinden
  Ayırsa birbirinden
  Sorarsın hesabını.
  Ey âlemlerin Rabbi!
  İshak kulun ki dağımdır benim
  Yaslarım sırtımı yamaçlarına
  Bakarım dünyaya doruklarından
  Gölgemdir, soluklanırım
  Pınarımdır
  Kana kana içerim avuçlarından.
  Birlikte yardık toprağı
  Birlikte attık tohumu toprağın karnına
  Birlikte suladık
  Birlikte yeşerttik
  Birlikte derip sararmış başakları
  Birlikte taşıdık Ermişlerin yamaçlarından
  Birlikte savurduk rüzgârda
  Ayırmak için tohumu tozundan.
  Aklımız bir
  Fikrimiz bir
  Aşkımız bir yürekte yeşerdi.
  Yanarsa yüreği yanarım
  Ağlarsa gözleri, ağlarım
  Ne kullukta bir kusur ederiz şükür
  Ne de haşa! 
  Verdiğine gönül koyarız.
  Lakin
  Düşüktür omzunun biri.
  Ne zaman dokunsa ellerim ellerine,
  Ne zaman değse gözlerim gözlerine
  Bulutlanır Erciyes dağının tepesi gibi
  Yağar içine içine.
  Nicedir bir oğlu olsun ister.
  Rahmansın, Rahimsin
  Yoktur kudretinin sınırı
  Göster Ya Rabbim keremini göster” 
  Diyerek
  Defalarca yakardı Tanrısına.
  Bir oğul diledi sevdiği için.
  Bir oğul diledi can yoldaşına.
  Bir oğul diledi
  Dinsin diye yüreğini dağlayan özlemi.
  Bunca yalvarıp dilemesi
  On dördünde deli gibi sevdiği
  On altısında koynuna girdiği yavuklusuna
  Bir erkek evlat verememesindendi.
  
  Zarife deli gibi vurgundu İshak’a.
  İshak da 
  Daha on altısında
  Mecnun oldu Zarife’ye.
  On beşindeyken henüz
  Henüz yeni terlemişken bıyıkları
  Uzun inceydi… Selvi gibi…
  Güçlü kuvvetliydi… 
  Boş bir çuvalı savurup atar gibi
  Savurup atardı yirmilik delikanlıları.
  Yay gibiydi kaşları.
  Hüznün siyahı gibiydi dalgalı uzun saçları.
  Kaybolur da bakanlar gözlerinin karasına
  Derman bulamazlardı bir daha yüreklerinin yarasına.
  Az ergenin gönlünü çalmadı
  Azını sevdalara salmadı.
  Nice ahlar yükseldi bakışlarının yarasında.
  Ancak o
  Daha görür görmez
  Gözleri gözlerine değer değmez
  Kaptırdı gönlünü Zarife’ye.
  Ondan bu yana
  Ne bir başkasına bakar oldu
  Ne de görür oldu gözleri.
  Nasıl görsün ki!
  Cihana böyle bir güzel gelemez daha.
  Dil anlatabilmez!
  Kalem yazabilmez!
  Bir kez bakan gözler
  Bir kez daha bakabilmezdi
  Gitmesin diye aklı başından.
  Uzun ince parmakları
  Dokunur dokunmaz oklavaya
  İnim inim inlerdi aşkından oklava.
  Döküldükçe dilinden aşk dizeleri
  Döküldükçe oklavanın
  Yüreği ezilir
  Kendiliğinden açılırdı hamur bezeleri.
  Hele bir yürümeye görsün salınarak
  Saçını savurarak yürümeye görsün hele bir…
  Hele bir,
  Hançer gibi saplanan kirpiklerinin arasından
  Hareli bakışları süzülmeye görsün…
  Ne ayaklarını bastığı toprak
  Ne kendi kokusundan sarhoş olmuş yayla çiçekleri
  Ne dört bir tarafı olduğu yerin
  Ne hiçbir mahlûkat ne de beşerin
  Gönlü tutuşmadan edebilmezdi.
  Gün gibi ısıtırdı insanın içini.
  Zemheride goncalanırdı dokunduğu dal.
  Ay doğmak istemezdi
  Gölgesi düşmesin diye üstüne.
  Yıldızlar
  Bir bakıp bir kapatırdı gözlerini,
  Bir daha bakabilmek için.
  Güneş,
  Onu görünce 
  Bulutların ardına gizlenirdi
  Gül benzini soldurmamak için.
  
  Gün geldi zaman geçti…
  Yıldızlar bir parladı bir karardı…
  Bir göründü bir kayboldu ayın on dördü…
  Yelkovan akrebi kovaladı.
  Akrep yelkovanı.
  Günler sıklaştırdı adımlarını.
  Pazartesi,
  Yüzüne bile bakmadan Salının
  Çarşambanın ucuna bile dokunmadan
  Perşembeye attı adımlarını.
  Gün zemheriye döndü
  Zemheri bahara bıraktı yerini.
  Karlar eridi
  Dereler taştı
  Çiğdemlerle doldu çobanların heybeleri.
  Ala inek
  İki buzağı buzağıladı ki o yıl;
  Hey babam, deme gitsin!
  Yayla çiçeklerinin kokusunun
  Peygamber çiçeklerinin mavisine
  Derelerin şırıltısının 
  Çobanların türküsüne karıştığı…
  Oğlanların türkülerinin
  Köyün çeşmesindeki kızların yüreğini yaktığı
  Doğanın uyanıp dile geldiği o günlerde
  Sabah seherinde poyraz eserken
  Kuşlar söğütlerde dal dal gezerken
  Ay beyaz bağrından ışık süzerken
  Saçları geceden çalınmış
  Gözleri zeytine belenmiş
  Bir kız doğurdu Zarife.
  Köyün ebesi Hamide;
  “Oy Allah’ım” dedi
  “Güneş kıskanır
  Ay görünmez olur görse yüzünü,
  Zeytin vermez olur ağaçlar
  Görse kara gözünü.” 
  Dedi ama;
  Duyar duymaz Zarife
  Duyar duymaz bir kız doğurduğunu daha…
  Ciğeri yerinden sökülür gibi
  Dünyası başına yıkılır gibi
  Gözlerinden kanlı yaşlar dökülür gibi
  Bir ağıt yaktı ki inim inim inleyerek,
  “Kadersiz İshak’ım bu ne yazıdır
  Ciğerimde yanan oğul közüdür
  Al götür yanımdan yad ellere ver
  Bu kız benim değil elin kızıdır” diyerek 
  Ne bir kez dönüp baktı yüzüne
  Ne de
  Bir kez alıp kucağına
  Emzirdi memesinden.
  
  ¬Zarife’nin
  Onca yıllık “erkek evlat hasretine” 
  Bir de 
  Tüm köylünün
  Ermişin dervişin
  Hacının hocanın
  Gencin kocanın
  Akılının delinin
  Bilenin bilmeyenin
  Görenin görmeyenin
  Kurdun kuşun
  Gerçeğin düşün
  “Bu kez tamam
  Erkek doğuracak Zarife” 
  Demesi de eklenince;
  İnandı Zarife
  Bu kez illâki bir erkek evlat doğuracağına.
  Öyle bir inandı ki hem de;
  Gündüz ve gece
  Bu düşle yatıp kalktı.
  Ve hayallerinde karakaşlı
  Kara gözlü
  Çam dalı gibi
  Tuttuğunu koparan
  Bir yiğit yarattı.
  Ve şimdiye kadar
  Ve şimdiden sonra
  Ezelde ve ebette, bu bekli de, en büyük murattı.
  Ve fakat;
  Gel zaman
  Git zaman 
  Bir kız doğurunca Zarife,
  İnanmadı doğurduğunun kız olduğuna.
  Oysa tek dileği,
  Bir an önce kavuşmaktı oğluna.
  “Verin benim oğlumu” diye 
  Yeri göğü kattı birbirine.
  Saçını başını yoldu elleri.
  Ve ağladı günlerce.
  Bir erkek evlat doğurduğuna,
  Onu da çaldırdığına inanan Zarife’nin
  Ne ev ne bark
  Ne yurt ne yuva
  Ne açlık ne tokluk
  Ne çoluk çocuk kaldı gözünde.
  Bir tek şeyi bilir
  Bir tek şeyi söylerdi.
  Her sözün sonunda 
  “Oğul neredesin çık gel artık bekletme ananı!” derdi
  Oğlu gelecek diye dağı taşı gözlerdi.
  Baktı ki İshak
  Olacak gibi değil,
  Zarife’nin aklı başına gelecek gibi değil,
  Bırakıp kızlarını
  Uzak bir köydeki bir akrabasının yanına,
  Götürüp yatırdı Zarife’yi
  Uzak bir şehirdeki bir hastane damına.
  Tamı tamına 
  Beş yıl yattı Zarife.
  
  -Bundan dolayıdır ki Mehveş
  Ne bildi teninin kokusunu 
  Ne duydu sıcaklığını ana kucağının
  Ne de kerametini gördü
  Sofrasında bir lokma bile yemediği baba ocağının-
  
  Ebe Hamide
  İki gün üst üste 
  Emzirmeyince kızını Zarife…
  Sarıp sarmalayıp bir beze;
  Acının ve öfkenin
  Damlarında bir adam boyu ot gibi bittiği,
  Yoksul yüzlerdeki derin izlerin
  İdare lambalarının kör ışığında yitip gittiği,
  Taş duvarların arasında kalan acıların
  Puharelerden büklüm, büklüm
  Duman olup tüttüğü,
  Kendi gözyaşlarıyla ıslanıp
  Kendi yürek yangınında yanan,
  Toprak damlı taş evlerin arasından, 
  Değirmeden dokundurmadan bir göze
  Ceylan gibi seke seke
  Gözyaşlarını dudaklarına döke döke 
  Koştu
  Bir ucundan diğer ucuna köyün.
  
  -Bu yüzden hâlâ 
  Gözyaşlarının tuzu vardır dudaklarında 
  Ve hasretin izleri süzülür yanaklarından
  Her lokmasında da hatırlar
  Tuz atmaz aşına
  Gitmesin diye tadı dudaklarından-
  
  Ve 
  Varıp dayandı Arife’nin kapısına.
  Bir elinde bahtsız yavrucak
  Bir elini yumruk yaparak
  Öyle bir vurdu ki ardıç kapıya
  Taaak taaak tak…
  Sanırsınız, koca ardıç kapı ta kökünden yıkılacak.
  Ve çekilirken ardından tahta kapının sürgüsü
  Hücum etti dışarıya, ağır bir yoksulluk kokusu.
  Ebe Hamide,
  Yüzüne bile bakmadan Arife’nin
  Ok gibi fırlayıp
  Girdi içeri hayattan.
  Varıp tandır damına
  Oturdu toprak bir sedirin yanına.
  Koca tandır damını
  Ortasındaki iki ardıç direk tutuyordu.
  Direklerin ikisinde iki idare lambası
  Ancak göz gözü görebilecek kadar aydınlatıyordu.
  Bir köşesinde tahta bir kablık
  Tandırın yanında peş bir soba
  Ve üstünde
  İsten kararmış koca bir çaydanlık.
  Arife, varıp Hamide anasının peşinden
  Kaldırıp örtüyü bakınca yüzüne
  Sanki ayın on dördü göründü gözüne.
  
  “Anaaaa!” dedi uzatarak
  “Anaa!
  “Kimdir bu yavrucak?
  Kimdir? Kimin nesidir?
  Kimin yüreğinin köşesidir?
  Hangi gözün sevinci
  Hangi yüzün neşesidir?
  Söyle anam!
  Söyle kurbanın olam!
  Ay mı düşürmüş yoksa koynundan
  Güneşten mi kopmuş yoksa?
  Bir varmış bir yokmuş diyarlardan mı alıp getirdin?
  Dünya güzellerinin koynundan mı çalıp getirdin?
  Taze gelinlerin kınasından mı
  Yayla çiçeklerinin arasından mı
  Cennet kızlarının deresinden mi bulup getirdin?
  Söyle anam
  Söyle kurbanın olam.”
  
  “Ah kızım” dedi Ebe Hamide
  “Ah kızım” dedi
  Derin derin derin iç çekerek.
  Ve bazen susup
  Bazen sicim gibi gözyaşı dökerek;
  “Bilmez” dedi “bilmez
  Benim gibi 
  Çocuklarını yedisinde bir tahtada yummayanlar.
  Bilmez yedisinde
  Kara toprağın bağrına komayanlar.
  Ve 
  Yirmi beşinde kupkuru
  Bir ağaç dalı gibi yapraksız
  Evlatsız, ocaksız kalmayanlar.”
  
  
  -Ebe Hamide iki kızını
  Güneş’ini ve Mehveş’ini toprağa verince
  Henüz yirmi beşinde 
  Ya var ya yoktu.
  Gözünün kökü
  Varı yoğu iki çocuktu.
  Fakat
  Ölünce iki kızı da bir gün arayla peşi sıra
  Deli olup çıktı dağlara.
  Ağıt yaktı.
  Seller aktı duyanların gözünden.
  Önde Kara Yusuf, o arkada
  Dere tepe gezdiler.
  Ay çıkınca Mehveş’e ağladı
  Gün çıkınca Güneş’e…
  Kekliklerle konuştu
  Rüzgârlarla, yağmurlarla, bulutlarla…
  Ve bin bir umutla gezip dolaştı
  Ha şu yolun başında
  Ha şu dağın ardında
  Ha şu kayanın dibinde
  Ha şu ağacın gölgesinde diye.	 
  Ne yürünmedik yol
  Ne aşılmadık dağ
  Ne görülmedik köy bıraktılar.
  Nereden geçseler, nerede dursalar
  Kimi görseler;
  “Bir kızım var telli pullu
  Bir kızım var allı güllü
  Biri gün gibi… Güneş’im
  Bir ay gibi… Mehveş’im” deyip ağlayıp durdu.
  Gün geçti
  Ay geçti
  Ne bir iz bulabildiler
  Ne bir ses duyabildiler.
  Kara Yusuf tutup elinden
  O dağları aşıra
  Şu yollara düşüre
  Getirdi köye yeniden.
  Gözü görmez
  Aklı almaz
  Kulağı duymaz oldu, yer yarılsa orta yerinden.
  Yaz geçti
  Güz geçti
  Kışın el ayak dondurduğu
  Dışarda kalanı o saat öldürdüğü günler geçti.
  Bahar geldi
  Çiçek açtı erik dalları.
  Ve çınar ağacı
  Türküler yaktı erik ağacının çiçekli dallarına.
  Davullar, zurnalar çalındı
  Elleri kınalandı gelinlerin.
  Ata bindiler telli duvaklı.
  Haberi bile olmadı hiçbirinden.
  Kimi zaman:
  Peygamber çiçeklerinin mavisine çaldı tarlaların yüzü,
  Kimi zaman:
  Yayla çiçeklerinin kokusu sardı
  Geceyi ve gündüzü…
  Ebe Hamide
  Tamı tamına on beş yıl 
  Güneş’e ve Mehveş’e ağladı.
  Ve derken;
  Günler böyle geçip giderken;
  Daha yerin yüzü ağarmadan
  Serçeler yuvalarından dağılmadan
  Bir feryad-ı figan
  Kılıç gibi keserek iki zamanı
  Ayırdı bir bağırdan.
  Karşı yamaçlara çarptı önce başını.
  Kapkara kayalara çarptı.
  Karamuk çalılarını
  Kuşburnu çalılarını söküp kökünden
  Köyün alt yerinden
  Cennet kızlarının deresine aktı.
  Tırpan gibi devirip çayırları
  Ve buğday başaklarının kellesini keserek,
  Söğütlerin ve kavakların üzerinden
  Kasırga gibi eserek
  Köyün meydanında bir dönüp
  Ebe Hamide’nin puharesinden
  Girdi tandır damına.
  
  Ebe Hamide
  İdare lambasının ışığında
  Tandır damındaki peş sobanın başında
  Evlat acısıyla yanıp tutuşurken
  Bir susup
  Bir kendi kendine konuşurken
  Ciğerleri parçalanır gibi
  “Hamideee yetiş Hamideee” diye haykırdı bir kadın sesi.
  İşitmeyen kulakları 
  Duymak ister gibi sanki bütün sesleri
  Canlıya cansıza dair ne varsa bütün nefesleri
  Açıldı açılabildiği kadar.
  Görmeyen gözleri 
  Hasretini dindirememiş iki sevgili gibi
  Sarmaş dolaş olmuş kirpiklerin arasından
  İdare lambasının kör ışığında canlanan
  Un bulgur çuvallarının gölgesinde dolaştı bir an.
  Hemen otuz metre ötesinde yanan
  Kardeşi Sultan’ın evinden kalkan duman
  Usul usul girdi içeri puhare damından.
  “Hamideee” diye ünledi tekrar Muhtarın karısı.
  Ve fazla sürmeden arası,
  Evin göğe yükselen dev gibi yalımları
  Puharenin bacasından girip aydınlattı
  Ebe Hamide’nin koca tandır damını.
  O keskin figan
  Puharenin taş duvarlarına çarpa çarpa 
  Girince tekrar tandır damından içeri
  Hamide
  Ok gibi fırlayıp çıktı dışarı.
  Ve çıkar çıkmaz gördü ki;
  Ateşten bir nehir gibi alevler
  Göğün mavi derinliğine doğru akıyordu.
  Bütün köylü çaresiz ve dövünerek
  Göğe doğru yükselen yalımlara bakıyordu.
  Attı yerlere kendini Hamide.
  Ne eli yüzü kaldı yırtılmadık
  Ne kaşı gözü…
  Soldurdu yüzünü Ay.
  Yıldızlar çekip gittiler
  Daha fazlasına şahit olmamak için acının.
  Kala kala
  Beş nüfustan ve evden geriye
  Bir taş duvarlar kaldı
  Bir de beş yaşındaki Arife…
  Hamide
  Mehveş’in ve Güneş’in acısının üzerine
  Bedenlerini mezara
  Acılarını yüreğine gömdükten sonra
  Alıp bastı bağrına Arife’yi.
  Çare oldu
  Solup gitmekte olan umutlarına.
  Böyle dindi ancak yüreğinin acısı.
  Bakıp büyüttü Arife’yi.
  Ne biliyorsa öğretti.
  Döven sürmeyi
  Hamur açmayı
  Ekin dermeyi
  Un kavurmayı
  Harman savurmayı
  Ve daha ne varsa yaşama dair…
  On sekizine gelince, gelin etti
  Karışsın diye çoluk çocuğa.
  Bir kızları olunca Arife ve Arif’in
  “Anam” dedi Arife; “canım anam” 
  “Sen büyüttün beni.
  Sen doyurdun.
  Sen öğrettin bana ne biliyorsam.
  Kilimlerimin motifi sendendir…
  Sendendir soframın bereketi.
  Ellerinin akındandır
  Kaderimin ve günümün aydınlığı.
  Ekmeğim aşım
  Yolum yoldaşım sensin.
  Gözümün ışığı
  Gönlümün aşığı 
  Kızımın ebesi ve atası sensin.
  Sen koy adını canım anam” diyerek
  Ve gözlerine yaşlar yürüyerek
  Tutup öptü Hamide anasının iki elinden.
  Ebe Hamide;
  “Karanlığımıza Güneş olsun
  Büyüyüp de gelin olsun
  Hamide anan yoluna ölsün” diyerek
  Dualar okuyarak
  Güneş koydu adını Arife’nin ilk kızının.
  Arife’den tam bir ay sonra Zarife doğurdu
  Güneş’ten tam bir ay sonra Mehveş doğdu.
  
  Arife emzirdikten sonra Mehveş’i
  Alıp kucağına Ebe Hamide 
  “Güneş’im battı, Güneş’im doğdu.
  Ay’ım soldu Ay’ım doğdu
  Allah’ım ikisini aldı, ikisini verdi
  Mehveş’im öldü
  Mehveş’im doğdu” diyerek
  Hem ağlayarak 
  Hem gülerek
  Mehveş koydu adını.
  Bir daha
  Ne arayan oldu Mehveş’i ne soran.
  Sanki daldan düşmüştü
  Sanki doğup hemen ölmüştü.
  Bir gün
  Beş gün
  Bir yıl derken
  Mehveş Arife’nin kızı olmuştu.
  Arife 
  Yatırıp iki tarafına ikisini de
  Bir Güneş’i öperdi bir Mehveş’i…
  Ekinde yığınların dibinde
  Bahçede mürdüm eriklerinin gölgesinde uyuturdu.
  Ağlamaya görsün biri
  Ne varsa atıp elinden
  Koşup yanı başına 
  Bir öpücük kondurup yanağına
  Sustururdu, bir türkü söyleyip kulağına. 
  En çok Mehveş ağlardı.
  “Kınalı kuzum, ay yüzlüm, kömür gözlüm”
  Diye severdi Arife.
  (Bilir ellerinin şefkatini Mehveş 
  Sıcaklığını kucağının
  Ekmeğiyle doydu yoksul ocağının)
  
  Gel zaman git zaman
  Tam beş yıl geçtikten sonra aradan.
  Çıkınca Zarife hastane damından…
  Yani aklı başına gelince
  Anlayıp bilince her şeyi…
  Varınca köye.
  Bir an önce almak istedi Mehveş’i anasından.
  Ve fakat
  Gördüler ve anladılar ki:
  Kaç kez söküp koparıp alsalar da anasının kollarından
  Kaç kez söküp alsalar da ciğeri bedenden
  Öyle kolay olmazmış 
  Anayı ayırmak kızından…
  Hastalanınca, öleyazınca neredeyse
  Çaresiz geri verdiler kızını Arife’ye.
  Fakat gün geçtikçe
  Hafta geçtikçe, ay geçtikçe büyüdü acı.
  Zarife,
  Kesildi yeniden ekmekten aştan.
  Ağıt yaktı gene günlerce.
  Acının böylesini görmemişti hiç ömrünce.
  İshak,
  Ağlayarak uyanır oldu geceleri.
  Af diledi Tanrısından.
  Koca çam gibi adam
  Kuru bir dala döndü.
  “Yeter artık!” dedi “Muhtar emmi”
  “Yeter artık!”
  “Ya alacağım kızımı, ya da öleceğim” dedi.
  Dedi ama
  Eğile büküle laf kulaktan kulağa
  “Ya alırım kızımı ya da öldürürüm”e dönünce,
  Bir telaş düştü
  Arife’nin yüreğine.
  Bir korku düştü.
  Ne kızını vermeyi göze alabildi,
  Ne de canını hiçbirinin.
  Her anını bile bile
  Her anını göre göre büyüttüğü
  Sevgisini imbiklerden damıttığı
  Kimi zaman başucunda
  Kimi zaman ayakucunda yattığı
  Ağladığında ağladığı
  Güldüğünde güldüğü kızlarını da alıp
  Pılısını pırtısını toplayıp bir sabah 
  Kuzular anasının memesine sokulmadan
  Köyün camisinde ezan okunmadan
  Günün ışıkları karşı yamaçlara dokunmadan
  Bazen derelerin kenarından
  Bazen ekinlerin arasından süzülerek
  Ermişlerin yamaçlarını aşarak
  Bazen bir taşa 
  Bazen bir çalıya dolaşarak
  Bazen telaşlı bazen ürkek
  Efendiler’i ve Karasu’yu geçerek 
  Boztepe’den ilçeye giden
  Bir kamyonun kasasına binerek
  Bir bilinmeze doğru çıktılar yola. 
  
  

2

  Ebe Hamide 
  Ne harmanda 
  Ne tarlada
  Ne de konu komşuda
  İki gün üst üste
  Görmeyince Arife’sini
  Ve de duymayınca torunlarının sesini 
  Bir kurt düştü içine.
  Bırakıp kirmanını ayakucuna
  Bir yürek yangısıyla fırlayıp 
  Vardığında Arife’nin kapısına 
  Sabahın seherinde serçeler dallarında
  Kuzuları analarının kollarında yatıyordu.
  Ebe Hamide
  Vurdu kapıya birkaç kez.
  Ne bir tıkırtı duydu ne bir ses.
  Vurdu birkaç kez daha
  Bir daha vurdu
  Bir daha.
  Durdu duramadı
  Bir küfür savurdu
  “Kız gavurun dölü”
  Ölü olsa duyardı” diye
  Ve kulağını verip kapıya… dinledi.
  Ne bir ses duydu
  Ne de bir açan oldu kapıyı
  Bir o yana koştu
  Bir bu yana.
  Şaşırdı ne edeceğini
  Ne yana gideceğini.
  Yüreğine bir ateş düştü
  Bağrını dövdü
  Dizini dövdü
  Eve geri dönmeden
  Kara Yusuf’a haber vermeden
  Köyün alt yerinden
  Cennet kızlarının deresinden
  Karakaya yoluna vurdu kendini
  Rüzgârlı tepeye çıktı oradan.
  Ve tepenin en üstüne çıkınca durdu.
  Rüzgârlı tepe
  İki köyün tam ortasında
  İki köye de taa yukardan bakıyordu.
  Seherin karanlığı 
  Tanın aydınlığına bırakırken yerini 
  Karşı yazılar yavaş yavaş aydınlanıyordu.
  Sarıdam köyünün üstündeki Kartalkayası
  Seherin karanlığında
  Heybetli yalnızlığına
  Yalnızlık katıyordu.
  Köyün alt yerindeki
  Cennet kızlarının deresindeki söğütler
  Bir sağa bir sola
  Kıvrıla kıvrıla
  Taa “iki kardeş boğazı”na akıyordu.
  Yazıların hemen arkasında
  Dalga dalga sıralanan mor tepeler
  Sonsuzluğa doğru kulaç atıyordu.
  “Güneyin Sırtları”nda
  Koyun otlatan iki çobandan biri
  Kavalıyla dizerken peşi sıra nameleri,
  Diğeri
  Sabahın beşinde
  Taşların arasında yanan odun ateşinde
  Doğacak günün ilk çayını kaynatıyordu.
  Kavalın nameleri sanki
  Uzak bir diyardaki 
  Çınar ağacı ile mürdüm eriğinin hikâyesini anlatıyordu.
  Ebe Hamide
  Oturup bir taşın üstüne
  Pencereleri
  Gaz lambalarının kör ışığında aydınlanan 
  Karakaya köyüne bakıyordu.
  Kapkara kayalar
  Karakaya köyünün ardında
  Koca bir kale duvarı gibi ihtişamlı ve vakurdu.
  Sırtında ardıç ağaçları
  Tepesinde kapkara bulutlarla
  Ermiş Dağının yamaçları
  Gelen geçen açları doyuran Ermişler tekkesine
  Ev sahipliği yapıyordu.
  
  Çobanın dudakları
  Üfledikçe yürek yakan nameleri,
  Ebe Hamide’nin gözleri
  Bir dolup bir taşıyordu.
  Bir hışımla kalktı oturduğu yerden 
  Ve tez elden varmak için Karakaya köyüne
  Adam boyu ekinleri yararak
  Karamuk çalılarını
  Kuşburnu çalılarını dolanarak
  Kurudu kuruyacak Darboğaz deresinin
  Beline kadar suya gömülü 
  Beyaz çakmak taşlarının üstüne basarak
  Geçti karşıya.
  Köyün alt yerine vardı bir solukta.
  Yemyeşil yoncalıkların kenarındaki iğdeler
  İnsanı sarhoş eder gibi kokuyordu.
  Darboğaz deresinin hemen üstünden köye
  Eğile büküle
  Dik bir patika yolla çıkılıyordu.
  Karakaya köyünün 
  Yüzünü güneşe dönmüş
  Toprak damlı taş evleri
  Bağrına basarak nasırlı ellerini 
  Ve gözleriyle ufkun kızıllığını süzerek
  Sanki
  Karşılar gibi bin yıllık hasretini
  Eşikte karşılıyordu
  İçlerini ısıtan bu ateşi.
  Ve hain bir hançer 
  Saplanıp parçalamasın diye ciğerlerini
  Ana kucağına yaslanır gibi
  Karakayaların bağrına yaslanıyordu.
  
  Ebe Hamide
  Bir eli dizinde
  Arife’sinin ve torunlarının hayali gözünde
  Tırmanıp çıktı yokuşu, bir nefeste.
  Vardı Kara Yeter’in kapısına.
  Kara Yeter’in evi
  Köyün en üstünde
  Karakayaların eteklerindeydi.
  Ön tarafında iki küçük pencere
  Ortasında bir kapı
  Ve geri kalanı yapının
  Boğazına kadar toprağın içindeydi.
  Kara Yeter
  Sabah namazını kılmış
  Sağa sola selam vermiş
  Seccadesini büküp dermiş
  Bir leğene hamur karmış
  Odunu tandıra sürmüştü.
  Bir yandan 
  “Ah bir kızım olsaydı
  Hamurumu karsaydı
  Salını salını gelseydi
  Anası yoluna ölseydi” diye
  Sıralarken dizelerini
  Bir yandan da açıyordu hamur bezelerini.
  Ebe Hamide 
  Girdi tandır damından içeri.
  Gözleri, 
  İdare lambasının kör ışığıyla aydınlanan evi	
  Güç bela seçiyordu.
  Kara Yeter
  Görünce aniden karşısında Hamide’yi
  Önce korkarak
  Ve sonra yutkunup Euzu besmele okuyarak;
  “Kız anam sen in misin?” 
  “Gökten inen cin misin? 
  Ne gezersin bu vakit
  Yoksa sen deli misin? 
  Gün torbaya mı girdi de
  Bu vakitte gelirsin?
  Hayrola, hayırlar ola” dedi.
  Ebe Hamide
  Bir of çekip derinden
  Alıp ucu yanık Efrac’ı Kara Yeter’in elinden
  Oturdu tandırın başına
  Sustu ikisi de bir zaman.
  
  Kara Yeter açtı bezeleri o pişirdi.
  Kara Yeter açtı bezeleri o pişirdi.
  “Bacı” dedi birkaç kez;
  “Ne oldu bacı?” dedi Kara Yeter.
  Ebe Hamide
  “Kızlarım” dedi “Kara Yeter, kızlarım…” 
  Bir yumruk gelip düğümlendi boğazına.
  Yutkundu gitmedi
  Yutkundu gitmedi…
  Kalkıp Kara Yeter yerinden
  Bir tasla
  Bakır bir tasla
  Ağır bakır bir tasla
  Yeni kalaylı 
  Kulpu kırık ağır bakır bir tasla,
  Köyün belki
  İki üç kilometre ötesindeki bir kuyudan,
  Her sabah güneş doğmadan
  Her öğlen azıklar konmadan
  Her akşam ala inek gelmeden
  Günde üç kez taşıdığı sudan
  Bir tas uzatıverdi Ebe Hamide’ye.
  Tutup kalaylı ağır bakır tası kırık kulpundan 
  İçti suyunu usuldan usuldan.
  Bırakıp bakır tası yere
  Kaldırıp başını baktığında Kara Yeter’e
  Hamide’nin gözleri çakmak çakmaktı.
  Ve
  Yüreğinde biriken acıyı
  Akıtıp gözlerinden
  Olduğu yere bıraktı, bırakacaktı.
  Nazlı bir dere gibi 
  Kıvrıla kıvrıla akarken,
  Hıncından başını taşlara vuran ırmaklar gibi
  Taşıp bendini yıktı yıkacaktı.
  Anladı ki Kara Yeter o an,
  Anladı ki
  Dert büyüktü.
  Ne varsa yüreklerine dolan,
  Sarılıp birbirine iki emmi kızı
  Birleştirip gözyaşlarını
  Bir çağlayan gibi akıttılar.
  Ancak biraz bu şekilde dindi yüreklerindeki sızı.
  Ebe Hamide
  Anlattı Kara Yeter’e
  Torunlarını da alıp gittiğini köyden Arife’nin.
  “Ah emmi kızı!” dedi Kara Yeter
  “Ne eder, nere giderler?
  Nasıl yol bulup
  Nasıl iz sürerler?
  Ah yavrularım, kınalı kuzularım…”
  Ebe Hamide,
  Ağlaşıp sızlaştıktan sonra bir zaman,
  Pişirip ekmeğini Kara Yeter’in döndü köyüne.
  Ve yine
  Ateş düştü evine.
  
  Ve bir zaman geçtikten sonra aradan;
  Dağı taşı aşan
  Kulaktan kulağa dolaşan bir söylentiye göre
  Hamide’nin kızları
  Koca bir şehre gitmişler.
  Ve gene duyduğuna göre:
  Şehir şehir değil de, koca bir dünyaymış burası.
  Ben diyeyim binlerce
  Siz diyesiniz on binlerce
  Ve biz diyelim milyonlarca insan
  Gelip memleketin her yerinden
  Gelip girmişler bu koca şehre.
  
  
  “Vaah!” dedi Ebe Hamide “vah!”
  “Nasıl edem, nere gidem
  Nasıl bulam yavrularımı?
  Kime ağlayam?
  Kime yanam?
  Kime diyem hallarımı?
  Kime varam?
  Kimden soram?
  Nasıl bulam yollarını?”
  Dert ile dağlanmaya alışkın yüreği
  Bazen durdu durgun dereler gibi
  Bazen çağlayanlar gibi coşup çağladı.
  Oturdu ağladı,
  Kalktı ağladı.
  Ve baktı
  Böyle olacak değil…
  Beklemekle çare gelecek değil…
  Yeniden düştü yollara.
  Beyler Yurdu diye bir köy vardı
  Ve “Kara Halim Ağa” derler
  Bir ağa yaşardı bu köyde.
  Tüm memleketi gezerdi.
  Ve uzatsa elini
  Ankaralara
  Ve hatta belki de
  İstanbullara bile değerdi.
  Halk Partisi mebusuydu 
  “Ününücüydü” dediklerine göre.
  Bilse bilse o bilir,
  Bulsa bulsa o bulurdu.
  
  Karakayaların sırtından aşıp
  Ermişler tekkesini dolaşıp
  Gün tam tepeye varmadan
  Vardı Kara Halim Ağa’nın köyüne.
  Vurdu kapısını
  Kara Halim Ağa’nın konağının.
  Çekip sürgüsünü açtı kapıyı,
  Eli silahlı
  Beli fişekli
  Kaytan bıyıklı biri adamın…
  Aldı içeri Ebe Hamide’yi.
  Yüksek duvarların arkasında
  Duvarları kara taştan
  Koca kapısı ağır, sert bir ardıçtandı.
  Önündeki koca terasın
  Küpeşteleri kızıl bir ağaçtandı.
  Çatısında kırmızı kiremitler
  Ve kapısında
  Tasmasından kurtulsa
  Tuttuğunu koparacak yavuz itler vardı.
  Yani atalarımızın dediği;
  Adamın cömerdi yavuz it beslerdi.
  Önce koca bir salona girdi koca bir kapıdan.
  Oradan,
  Ahşap bir merdivenle 
  Uzun ve geniş bir koridora çıktı.
  Sağında solundaki kızıl vernikli kapılar
  Sonuna kadar açıktı.
  Yeri ve tavanları odaların
  Pırıl pırıl kızıl vernikli ağaçlarla
  Ve el dokuması kilimlerle kaplıydı.
  “Allah bilir 
  Ne çileyle atılmıştır teek tek ilmikler” diye geçirdi aklından Ebe Hamide.
  Koca kanatlı bir kapıdan girdi içeri.
  Önünde birleşti önce
  Sonra çözülüp iki yanına sarktı
  Dalından düşmeyi bekleyen yemişler gibi elleri. 
  Karşısında bir ağa ve bir ağa karısı.
  Hamide’nin içinde evlat yarası.
  Kara Halim Ağa 
  Ayakta karşıladı Ebe Hamide’yi.
  Bir tarafta, 
  Kara Halim Ağa ve Beyhan Hanım…
  Diğer tarafta
  Ebe Hamide.
  Bir tarafta
  Ayağında çarık
  Sırtında libada
  Yuvalarına gömülmüş fersiz gözleri
  Ve yoksulluğun derin izleriyle Ebe Hamide;
  Diğer yanda
  Açık sarı saçlı
  Kanlı yüzü etli
  Eflatun gömlekli
  Uzun siyah etekli
  Ve kollarında parlak bilezikleriyle
  Beyhan Hanım…
  “Hoş geldin Ebem Hamide” dedi 
  Uzun boylu bir adam.
  Yarı ak, yarı karaydı 
  Tek bir tel bile dökülmemiş
  Dalgalı saçları.
  Elmacık kemikleri çıkık
  Büyük alnı açıktı.
  Zayıf beyaz yüzü
  Kulak memesinden
  Dudak kenarına kadar derin bir yarıktı.
  Yere öyle bir basıyordu ki adam
  Öyle bir güç alıyordu ki uzun bacaklarından
  Göçüp gitmeyecekti sanki
  Hükmetmeden her yanına, bu dünyadan…
  Aynı soydan değildi
  Karşı karşıya duran bu iki insan…
  Biri, yaprak misali dökülebilirdi dalından
  Yarılabilirdi toprak misali karnı
  Taş misali
  Alınıp atılabilir
  Taşınabilirdi bir yerden bir yere
  Nerde gerekliyse, oraya konabilirdi.
  Rüzgârın diliyle öfkelenir
  Toprak gibi kanar
  Güneş gibi yanardı.
  Öfkelenmesi, kanaması ve yanması 
  Düzenin kendi gidişatı üzereydi.
  Çekilen çile
  Yakılan ağıt
  Edilen feryat 
  Kırılan dalın çatırdaması gibi
  Öyle sıradan ve kendi kendineydi.
  Önce sola bakıp sonra sağa
  “Buyur otur” dedi adam konuğa.
  Ebe Hamide bakışlarını
  Yerdeki kilimlerden
  Vernikli lambrilerden
  Beyhan Hanım’ın ışıltılı kollarına çevirdi.
  Ne böyle evler bilirdi şimdiye kadar
  Ne de böyle
  Eli yüzü
  Kolu kanadı ışıltılı kadınlar.
  “Toprak yer
  Toprak dam…
  Burada da bir adam yaşar.
  Orada da bir adam.
  Eyy yüce Allah’ım
  Sen misin şimdi bu adaleti yaratan” diye geçirdi aklından
  Kara Halim Ağa 
  “Ünün senden yıllarca önce geldi Ebe Hamide
  Adını yıllardır duyarız
  Mübarek ellerine doğurur gelinlerimiz kızlarımız.
  Ve duyduk ki gene biz
  Kızını aramışsın
  Ermişlere sormadan
  Dervişlere varmadan
  Kara Halim Ağa’dan medet umarmışsın.
  Bilirse o bilir
  Bulursa o bulur dermişsin.
  Elimizi uzun 
  Kolumuzu uzun
  Memlekette yolumuzu uzun bilirmişsin.
  Elimiz uzun
  Kolumuz uzun
  Her diyardan geçer
  Yolumuz uzundur şükür.
  Ve fakat
  Zaman o zaman 
  Devir o devir değil 
  Şimdi “devletin dümenindeki el” bizim elimiz değil.
  İstanbul koca bir şehir
  Ne Beyler Yurduna benzer
  Ne Kötencelere.
  Sen bir damla
  O bir umman.
  Her mahallede bir adamın olmadan
  Ne kaçan kolay bulunur
  Ne de kaybolan.
  Dedim ya şimdi biz
  Devletin dümeninde değiliz.
  Kudret Ağa derler bir ağa vardır Kırkgözeler köyünde, 
  Demirkıratlıdır
  Şimdi onların elleri vardır devletin dümeninde
  Ve izleri memleketin her yerinde.
  Şimdi onların hükmü geçer
  Şimdi onların fermanı okunur 
  Padişah fermanı diye.
  “Dedikleri dedik
  Çaldıkları düdük”tür.
  Var kapısına selamımı söyle
  Beni iyi bilir ve çok da sayar
  Bilirse o bilir
  Bulursa o bulur” dedi.
  Ebe Hamide
  Önce bir tas su isteyip,
  Ve sonra
  “Kalın sağlıcakla” deyip
  Çıktı Kara Halim Ağa’nın köyünden.
  Düştü yollara yeniden.
  Tarlalarda sarı buğday başakları,
  Sırtlarına bağlı çocukları,
  Ve boğazlarına sarılı yoksulluklarıyla 
  Ekin dererken gördü kadınları.
  Yol yol değildi artık.
  Her adımı isyan
  Her adımı ağıt
  Her adımı gözyaşıydı.
  Her adımı çalı
  Her adımı yılan
  Her adımı çıyandı boğazına dolanan.
  Her adımı kahır
  Her adımı zulüm
  Her adımı ölümdü.
  Dağ tepe aştı
  İki dere, beş köy geçti.
  Gün karanlığa dönerken
  Kuşlar yuvalarına tünerken
  Kuzular analarına melerken
  Kırkgözeler köyüne geldi.
  
  Bir ovanın üstünde
  Göz alabildiğine tarlalar…
  Ve rüzgârın kollarındaki başaklar
  Bir o yana bir bu yana 
  Deniz dalgası gibi dalga dalga dalgalanıyordu.
  Bir dere akıyordu ki söğütlerin arasından
  Bir dere ki…
  Darboğaz deresi ne ki!
  Kırk gözeden biriken sular,
  Sağa sola bükülerek,
  Bazen bir düzde akıp
  Bazen bir yarepten aşağı dökülerek;
  Ne var ne yoksa sağında solunda,
  Dallarda ki elmalara
  Yeşile kesmiş yoncalara
  Yeni açmış goncalara can vere vere
  Geçtiği yerlerin acılarını biriktire biriktire,
  Kan kızıla boyana boyana akıyordu 
  Kızılırmağın dert dolu yüreğine.
  Ovanın sonunda
  Çırılçıplak tepeler,
  Yay gibi bükülüp
  Halaya durur gibi
  Omuz verir gibi bir birine,
  Hep daha ileriye
  Ve yukarıya yükselir gibi
  Batıdan doğuya doğru adım adım çıkıyordu.
  Eteklerinde
  Taş duvarlı yoksul haneler
  Keven gibi saçılırken sağa sola birer birer,
  Kudret Ağa’nın yapısı,
  Etrafının kale gibi duvarlarla çevrildiği
  Üstlerinde beli silahlı adamların beklediği
  Koca 
  Saray gibi bir yapıydı.
  Bu yapı,
  Kudret Ağa’nın kudretinin
  Tüm köylünün gözündeki
  En sarsılmaz ispatıydı.
  Ebe Hamide,
  Bu dümdüz ovayı
  Dönüm dönüm tarlaları
  Sarı sarı başakları
  Bağı bahçeyi
  Uzun uzun selvi selvi kavakları
  Gürül gürül akan dereleri görünce
  Kendini cennet-i âlâda sandı. 
  Ama değildi…
  Bir tarafı cennet
  Diğer tarafı cehennemdi.
  Bir tarafta
  Kudret Ağa’nın cenneti,
  Diğer tarafta
  Toprak damlı taş evlerin cehennemi vardı.
  Cennette Kudret Ağa
  Cehennemde marabalar yaşardı.
  Tan ağarmadan gider
  Tarlayı sürer
  Tohumu eker
  Başakları derer
  Karanlıkta dönerlerdi.
  Dere tepe
  Dağ taş demez yürürlerdi.
  Ağustosun sıcağında yanarlar
  Yağmur altında ıslanır
  Sabahın ayazında donarlardı.
  Yaşamak çile çekmekti yani…
  Ve fakat yine de
  Yine de doyamazdı kursakları çocuklarının.
  Ne sütü bilirlerdi
  Ne eti…
  Tek bildikleri
  Tek yedikleri
  Karınlarını doyurdukları 
  Döğürcek aşı ve kara ekmekti.
  Çocukları kara kuru
  Çocukları aç biilaç
  Çocukları bir deri bir kemikti.
  Umutları,
  Sabahın ayazı yüzlerini kesinceye
  Ekinlerin sapları
  Ellerini avuçlarını yüzünceye kadardı.
  Ne bir dönüm toprak
  Ne bir dilim ekmek
  Ne bir soluk nefes onlarındı.
  Toprak ağanın ellerinde
  Ekmek ağanın ellerinde
  Can ağanın ellerindeydi.
  Onlara kalan
  Boylu boyunca yoksulluk
  Boylu boyunca açlıktı göz alabildiğine uzanan.
  Yani öyle bir dünyaydı ki bu,
  Bir dünyanın içine iki dünya sığmıştı;
  Açların ve Tokların dünyası…
  Karanlık iyice çökmeden
  Çaldı kapısını
  Yolunun üstündeki yoksul toprak bir damın.
  Açtı kapıyı kırk yaşlarında
  Yüzü kemikli, zayıf
  Sakalı epeyce uzamış biri adamın.
  Ve arkasında
  Beyaz başörtülü bir kadın
  Hafifçe uzatıp başını kapıdan
  “Hoş geldin ana, buyur” dedi, “gir içeri”.
  “Bu zamanınız hayır olsun” dedi Ebe Hamide.
  “Sağol ana” dedi iki ağız da birden.
  Çekildi kenara adam.
  Ebe Hamide
  Geçip hayattan girdi tandır damına.
  Genci yaşlısı kim varsa sofrada
  Kalktılar ayağa
  “Hoş geldin” dediler Ebe Hamide’ye
  Buyur ettiler sofraya.
  Bir tencerenin etrafında 
  Tamı tamına on nüfus birikmişti.
  Akşam yemekleri yalnızca
  Kara undan kara yufka
  Bir de kalaylı bakır kapta pişmiş döğürcekti.
  Ardı ardına tahta kaşıklar 
  Sofranın ortasındaki bakır tencereye 
  Bir namenin notaları gibi
  Ahenkle değiyordu.
  Bulgurdan yapılmış döğürcek aşı
  Sanki 
  Yağlı bir kuzu eti yenir gibi yeniyordu.
  Ve ayın ışığı pencereden 
  Kaderlerini aydınlatmak 
  Ve 
  Tandır damını ışıtmak ister gibi değiyordu.
  Bunca zenginliğin 
  Ve bereketin içinde fukaralık
  Çırılçıplak ve ayan beyandı
  Toprak damlı taş evler
  Ve Kudret Ağa’nın sarayı
  Aynı göz hizasında ve yanaydı.
  
  Oysa Ebe Hamide
  Koca dünyayı yalnızca
  Kendi fukaralığından ibaret bilirdi.
  Gün doğar tarlada
  Gün batar toprak kaplı damlarda geçerdi zaman.
  Ekmeği kara buğdaydan
  Yemeği karabuğdaydandı.
  Ayağına giyeceği tek şeyi çarık
  Karnını doyuracağı tek şeyi
  Döğürcek aşı sanırdı
  Duvarları taştan
  Damları topraktan
  Mertekleri ardıçtandı evlerinin
  Sırtında libada
  Ayağında çarık
  Döğürcek aşıyla dolu kalaylı bakır kaba
  Hep birlikte sallanırdı kaşık.
  
  Ve 
  Yenildi döğürcek aşı
  Kaldırıldı sofra yerden
  Çekildi bir kenara Ebe Hamide
  Yüzü bin parçaya bölündü kederden.
  “Bacı” dedi Ümmü kadın, “bacı”
  “Kimsin? Kimlerdensin?
  Nedir yüzündeki bu acı?
  Nerden gelir nereye gidersin?
  Böyle bir başına dağda taşta ne edersin?
  Hangi derttir bu yollara düşüren?
  Hangi acıdır bu dağları aşıran?
  De hele Allah’ını seversen.”
  
  Dertler döküldü
  Ciğerler söküldü
  Ağıtlar yakıldı
  Geçti zaman
  Ve sonra 
  Yataklar serilip yatıldı yerine
  Daha uykular inmeden tam derine
  Bir gümbürtü duyuldu kapıdan.
  Kalkıp yataktan
  Geçip hayattan
  Çekip sürgüsünü baktılar dışarı
  Açık kapıdan.
  Bir motor çalışıyordu dışarda
  Bir traktör motoru homurdanıyordu 
  Yanıyordu iki farı da
  Gün gibi aydınlatıyordu her yanı.
  Yekinip kalkmaya çalıştı yerdekilerden biri 
  Parça parçaydı kaşı gözü
  Kan revan içindeydi eli yüzü
  Bu adamlardan biri
  Ümmü Kadın’ın oğlu Kara Salman
  Diğerleri
  Kara Salman’ın oğulları Kazım ve Veli’ydi.
  Salman ve oğulları
  Kudret Ağa’nın çobanlarıydı.
  Uyuya kalınca sürünün başında üçü de birden
  Kurtlar daldı sürüye
  Uykudan kalkıp ve baktılar ki geriye
  Yirmi koyunun leşi de seriliydi yerde.
  Yetişti ağa ve adamları
  Silahları çalıştı ardı ardına takır takır
  Tamı tamına beş kurdu da vurdular teker teker.
  Dinmeden daha öfkeleri 
  Kazım’ın ve oğullarının kaşını gözünü de yardılar.
  Beş kurdu
  Yirmi koyunu
  Salman’ı ve oğullarını da atıp traktöre
  Vardılar köye 
  Ve attılar Kara Salman’ı ve oğullarını
  Satılmış Emmi’nin kapısının önüne.
  Ağa işaret parmağıyla göstererek
  “Alın itlerinizi de
  Ve defolup gidin köyümden” dedi
  Satılmış Emmi
  Varıp kapandı ayağına ağanın
  Yalvardı yakardı, af diledi
  “Affet ağam!” dedi 
  “Biz kapının kuluyuz!
  İstersen sağ, istemezsen ölüyüz
  Koparıp at kellemizi yerinden
  Lakin alma sabilerin rızıklarını elinden.”
  Koşup Ümmü Kadın,
  Düştü üstüne oğullarının.
  Üçü de yarı candaydı
  Elleri yüzleri al kızıl kandaydı.
  Aldılar içeri sardılar yaralarını
  Alıp sonra gaz lambalarını
  Beş kurdu
  Ve yirmi koyunu da gömdüler
  Ancak, yerin yüzü ağarırken köylerine döndüler.
  Ebe Hamide
  Hal böyle olunca
  Kudret Ağa’nın zulmünü görünce
  Vazgeçti
  Kudret Ağa’nın kapısına varmaktan
  Eğilip önünde medet ummaktan.
  
  Ümmü Kadın
  İki kara yufka
  İki tutam çökelek koydu heybesine Ebe Hamide’nin
  Ve sanki 
  Yıllardır tanışır gibi 
  Köyün yamacına kadar dertleşerek geldiler.
  Ve sarılıp birbirine 
  İkisi de
  Gerisin geri köylerine geri döndüler.
  Ebe Hamide
  Bazen tepeleri aştı
  Bazen dereleri geçti
  Bazen kan gibi sulardan
  Bazen buz gibi gözelerden içti.
  Satılmış Onbaşı’nın
  Ümmü Kadın’ın halleri
  Kara Salman ve oğullarının 
  Kan revan içindeki elleri geldi aklına.
  Gün batmaya yakın
  Vardı Ermişlerin yamaçlarına.
  Cennet gibi göründü köyü uzaktan gözüne.
  Bakalım daha ne kadarı düşecek 
  Kalan acıdan payına.
  

3

  Arife, Arif ve kızları
  Köylerini terk etmenin
  Bir bilinmeze doğru gitmenin tasasında
  Üstü açık bir kamyonun kasasında
  Üç gün üç gece gittiler.
  Acıkınca 
  Çökelek ve yufka ekmek yiyip
  Susayınca
  Kan gibi sulardan içtiler.
  Kimi zaman 
  Dorukları yıldızlara değen dağlardan aştılar
  Kimi zaman asırlık taş köprülerden geçtiler.
  Sıcakta yandılar
  Soğukta dondular.
  Arife 
  Sarılıp kızlarına
  Bakıp bakıp ardına
  Aklına her geldiğinde 
  İçini çekip çekip ağladı Hamide anasına.
  Zayıf ellerinin üzerinde kalın damarları 
  Yol yol yeşil ırmaklar gibi 
  Yeşile çalardı.
  Gözyaşları 
  Sürülmüş toprakların yarıklarından
  Arıklardan akan sular gibi akardı.
  “Ah anam “ dedi Arife
  “Ah anam, bahtsız anam.
  Nasıl edem de vazgeçem bu sevdadan.
  Bir yanımda sen
  Bir yanımda kınalı kuzum…
  Bir yanımda yürek yangınım
  Bir yanımda tükenmez sızım.
  Bir yanımda çağlayan gibi çağlayan,
  Bir yanımda yürek dağlayan közüm.
  Bir yanımda ak saçlı anam
  Bir yanımda ay yüzlü kızım.
  Ey Allah’ım!
  Bu koca dünyada yalnız ben mi böyle bahtsızım?”
  O gece,
  İki kızı iki yanında,
  İnce bir mitilin altında
  Yıldızlara ve aya baka baka uyudular.
  Ve sandılar ki
  Yüreklerindeki isyanı
  Ve sandılar ki
  Dillerinden dökülen ağıtlarla bütün dünyaya duyurdular.
  O gece düşünde 
  Anasını gördü Arife.
  Bazen bir dağın eteğinde
  İki gözü iki çeşme ağlıyor,
  Bazen bozkırın ortasında
  Ateşler içinde yanar gibi yanıyordu.
  Bazen
  Ayın ışığında 
  Çıkıp bir dağın tepesine,
  Tutmak ister gibi uzanıyordu gidenlerin ellerine.
  Ve 
  Öyle bir çığlık attı ki taa yüreğinin en derininden
  Öyle bir çığlık attı ki Ebe Hamide
  Uyandırdı Arife’yi uykudan.
  Uyandığında Arife’nin 
  İki gözünden iki çeşme gibi yaşlar
  Yol yol olmuş akıyordu yanaklarından.
  Bir daha kopunca o çığlık yeniden
  Ayağa kalkıp aniden
  Baktı uzaklara, görmek ister gibi anasını
  Baktı
  Bakt,
  Baktı…
  Orda dursa, 
  Gitmese eğer biraz daha uzağa,
  Sanki
  Uzanıp ellerinden tutacaktı anası.
  Bir martı 
  Çığlık atarak geçti üzerlerinden. 
  Bir gemi acı acı öttürdü kornasını yeniden. 
  Arife, iki tarafında
  Binlerce evin kucak kucağa
  Sırt sırta
  Omuz omuza verdiği koca şehre,
  Bir kamyonun kasasından bakıyordu.
  Yeni yeni uyanıyordu
  Ve tek tek yanıyordu ışıkları
  Sırt sırta 
  Omuz omuza verip
  Zar zor ayakta duran konduların.
  Işıl ışıl parlıyordu etrafı
  Boğazın mavi sularının kenarlarında 
  İhtişamlı bembeyaz yalıların...
  Yani iki sınıf…
  Yani iki dünya…
  Baktılar koca, koskoca masmavi suya.
  Ve koca mavi suyun üstünde
  Kornalarını çalan tek tük gemiler yüzüyordu.
  Arifey’le Arif iyice sokulup birbirine
  Ellerini sıkıca kenetleyip ellerine
  Sanki görür gibi uzaklardaki kaderlerine
  Uzun ve şaşkın şaşkın bakıyorlardı.
  Bu kadarı da olamazdı!
  Böyle gökteki yıldızlar kadar çok ev
  Böyle
  Sapsarı başaklar gibi milyonlar
  Böyle sırt sırta
  Böyle omuz omuza
  Yan yana gelemezdi.
  Sevindiler bir yandan…
  Çünkü bu koca şehirde kimse onları bulamazdı.
  Kederlendiler bir yandan da…
  Belki bir daha köylerine dönemezlerdi.
  Biri Güneş’i
  Biri Mehveş’i alıp kucağına,
  Yaslanıp kamyonun kasasına,
  Bir o yana bir bu yana
  Şaşkın şaşkın baktılar.
  Şimdi toprak damlı taş evlerine
  Bozkırına çorak topraklarının
  Ve sabahın buz gibi ayazına
  Peygamber çiçeklerinin mavisine
  Yayla çiçeklerinin kokusuna
  Gökteki en son yıldız kadar uzaktılar.
  İlk kez ağladı Arif
  Dönüp sırtını Arife’ye ve çocuklarına
  Öyle çocuk gibi
  Öyle hıçkıra hıçkıra
  Öyle tertemiz ve pırıl pırıl
  Ve bütün acısını döker gibi… 
  Ağladı…
  Ağladı…
  Ağladı…
  
  İndiler kamyondan,
  Ve sanki
  Yüzme bilmeyen birinin 
  Dalması gibi çılgın bir nehrin sularına,
  Deniz gibi dalgalanan kalabalıkların arasına daldılar.
  Bir görünüp bir kayboldular.
  Yolların
  Sokakların 
  Kalabalıkların bir sınırı yoktu.
  Burada evler
  Gökteki yıldızlar kadar çoktu.
  Ellerinin içinde çocuklarının elleri
  Gözlerinin ucunda
  Bir oyana 
  Bir bu yana koşuşturan telaşlı insan halleri.
  Nerede duracaklarını
  Nereye gideceklerini
  Ne yapacaklarını bilemeden
  Bir durdu, bir gittiler
  Bir oturdu bir kalktılar
  Ve derken, acıktılar...
  Açıp baktılar,
  Azıkları bitti bitecekti.
  Kalanı da oracıkta
  Bir ağacın dibinde yediler.
  Ve sonra
  Karışıp insan kalabalığının arasına
  Bir geminin ufukta kaybolması gibi
  Ufala küçüle usul usul kaybolup gittiler.
  
  

4

  Fazlaydı acının bu kadarı
  Gözyaşının bu kadarı fazlaydı.
  Bereketli yağmurlarda ıslanır gibi ıslanmış
  Bozkırın ortasında yanar gibi yanmışlardı.
  Oysa 
  Zarife ve İshak ne çok severlerdi kızlarını.
  Ay parçasıydı her biri
  Her biri gül goncasıydı.
  Gül dalı
  Gönül dalıydılar.
  Şeker şerbettiler gönüllerine.
  Nasıl sevmişlerse beş kızlarını
  Severlerdi altıncısını da öyle.
  Gül goncasını
  Ağustosta yağmur damlasını sever gibi severlerdi.
  Hem de hiçbir şeye değişmeden
  Hiçbir zerresini
  Hiçbir anını
  Hiç kimseyle bölüşmeden severlerdi.
  Ve fakat
  Bir oğul dilemişlerdi Tanrıdan.
  Dağ başında bir kuytuluk
  Bozkırın ortasında bir gölgelik
  Uzanıp tutacak bir dal dilemişlerdi.
  Güç demekti oğul
  Tarlayı sürmek demekti
  Toprağı işlemek
  Tohumu ekmekti
  Bereket demekti oğul
  Aç kalmamak
  Doymak demekti
  Döğüşte yenmekti düşmanını.
  Oğulsuz kalmak dalsız
  Oğulsuz kalmak duldasız
  Oğulsuz kalmak
  Elsiz ayaksız kalmaktı.
  Soy demekti oğul
  Gelecek demekti
  Sürüp gitmek demekti yüzyıllar boyu
  Kök demekti 
  Köksüz kalmamak demekti oğul.
  Bir oğul dilemişlerdi işte
  Bir oğul dilemişlerdi
  Kuruyan dudaklarına 
  Bir damla su diler gibi…
  Bir oğul dilemişlerdi kudretine sığınmak
  Gölgesinde soluklanmak için.
  Bir oğul dilemişlerdi
  Topraklarını sürsün
  Soylarını sürdürsün diye.
  Bir oğul dilemişlerdi, hoyrat bir el
  Tutup dallarını kırmasın
  Umutlarını karartmasın diye.
  Öyle bir yokluk
  Öyle bir hasret
  Öyle bir açlıktı ki bu
  Yaşayan bilirdi ancak.
  O her şeydi. 
  Onsuzluk ise… hiçbir şey.
  Oğul hasretiyle yanıp tutuşurken
  Kızlarını da uçurmuşlardı ellerinden.
  Dağ başında bir kuytuluk
  Bozkırda bir gölgelik ararken,
  Gül dalından
  Gönül dalından da olmuşlardı.
  Daha hem de
  Sofralarından bir lokma bile yediremeden
  Öpüp koklayamadan
  Sevip okşayamadan uçurmuşlardı ellerinden.
  
  Gün geçmiş
  Hafta geçmiş
  Ay geçmiş, aylar geçmişti.
  Ne dönmüşlerdi geriye
  Ne de
  Tek bir haber göndermişlerdi köye.
  Tek duydukları, tek bildikleri
  Büyük bir şehre, İstanbul’a gittikleriydi.
  Artık burada kalamazlardı
  Böyle eli kolu bağlı duramazlardı.
  İshak satıp savdı el de avuçta ne varsa
  Yatak yorgan kap kacak
  Bir sabah
  Kel Sabri’nin kamyonuna doldurarak
  Sarılıp ağlaşarak hısım akrabalarla
  Düştüler hiç bilmedikleri
  Hiç gitmedikleri yollara…
  
  “Oy anam” dedi İshak
  “Ne betermiş evinden barkından
  Yurdundan yuvasından ayrılmak”
  Giderken kamyonun kasasından
  Uzun uzun baktılar köylerine.
  Mor tepelerine
  Güneylerin sırtlarına
  Yayla çiçeklerine
  Peygamber çiçeklerine
  Toprak damlı taş evlerine
  Baktılar
  Baktılar
  Baktılar. 
  Ne Zarife ne İshak
  İstanbul’a varana dek
  Ne gözlerini bir kez yumdular
  Ne yolda ne belde
  Ne sağda ne solda
  Fazladan bir dakika durdular.
  Sanki dursalar
  Sanki bir soluk nefes alsalar
  Bir daha bulamayacaklardı kızlarını.
  Kirpiklerini kirpiklerine değirmeden
  Bir kez bile yummadan gözlerini
  Gecenin karasında
  Gündüzün mavisinde
  Gittiler
  Gittiler
  Gittiler.
  Gittiler dümdüz
  Gittiler ine çıka
  Gittiler büküle kıvrıla
  Gittiler üç gün
  Gittiler beş gün
  Beş yıl, on yıl, on beş yıl
  Sanki bir ömür gittiler.
  Gittiler ağlayarak
  Gittiler sızlayarak
  Bir geriyi bir ileriyi gözleyerek gittiler.
  Saçları ağardı Zarife’nin
  İshak’ın sakalları
  Gitmek hasretti
  Gitmek gurbetti
  Gitmek yurttan yuvadan
  Gitmek anadan atadan
  Kopmaktı ne varsa geride kalandan.
  Varmak umuttu
  Varmak kavuşmaktı
  Sarılıp koklaşmaktı varmak.
  Varıp kavuşacaklar mıydı?
  Sarılıp koklayacaklar mıydı?
  Yoksa bir ömür ağlayacaklar mıydı?
  Hani bazen
  Ölüm kurtuluş olur da
  Ölse bile kurtulamaz ya insan;
  Hani bazen
  Bitmez vagonları gibi trenlerin
  Bitmez dertleri olur da
  Çekeer çeker de bitiremez ya insan…
  Çeke çeke bitiremeyecekler miydi yoksa?
  
  

5

  Ve varıp geldiler İstanbul’a
  Varıp geldiler biçare
  Varıp geldiler… ama ne çare…
  Varıp geldiler gelmek denirse
  Gelip gördüler görmek denirse
  “Vay anam” dedi İshak;
  “Vay anam!” 
  Nasıl bulunur burada kaybolan?
  Kim kime ağlar burada?
  Kim kime yanar?
  Kim arar da bulur kaybettiğini?
  Zarife’nin kara gözleri
  Bakıyordu kamyonun kasasından,
  Sanki
  Kaybettiğini bulmak ister gibi…
  Ne yana dönse
  Ne yana baksa evler ve insanlardı
  Ne yana dönüp ne yana baksa
  Sanki
  Bir sağa bir sola koşuşturan karıncalar kadar kalabalıklardı.
  Düştü Zarife’nin elleri iki yanına
  Çöktü omuzları 
  Baktı evlere
  Baktı insanlara,
  “Oy anam” dedi;
  “Oy anam oy, oy ciğerimin yarası
  Dünyanın bütün evlerini sığdırmış içine burası.”
  Evler vardı yüz binlerce,
  Yüz binlerce de kapısı sokaklara açılan.
  Evler vardı yıkık dökük sağa-sola bükülmüş
  Evler vardı eski püskü, eli yüzü dökülmüş
  Evler vardı omuz omuza yaslanan
  Sanki
  Yıkılacak gibilerdi dokunsan.
  Evler vardı eve benzemiyordu; 
  İnsanların
  İnsana benzemeyenleri gibi yoksulluktan.
  Evler vardı tepelerin üstünde
  Evler vardı tepelerin ardında
  Evler vardı kimisi penceresiz
  Evler vardı penceresi perdesiz
  Evler vardı yıkık dökük virane
  Bugün vardı belki yoktu yarına.
  Evler,
  Evler,
  Evler…
  Bazen bir tepeye çıktılar
  Bazen bir tepeden indiler
  Daracık sokaklardan çıkıp
  Daracık sokaklara girdiler
  Vara gide bir kondunun,
  Tahta taraba bir kondunun önünde durdular
  Ve inip kamyondan 
  Kanatları kırılmış gibi kondular.
  Ve kanat açmak
  Ve kanatlanıp uçmak
  Nasip olmadı bir daha.
  Her yokuşu çıkışta
  Her sokağı dönüşte aradı gözleri.
  Görseler tanırlar mıydı ki gözünden?
  Seslense, bilirler miydi ki sesinden?
  Neye yarardı tanıyıp da bilseler?
  Gelir miydi kollarını açsalar?
  “Yavrum, kuzum” deseler gelir miydi?
  “Anam” der miydi?
  “Canım anam” der miydi?
  Neyiydi ki onların?
  Onlar neyiydi ki onun?
  Ne demekti ki “evlat” demek?
  “Ana” demek ne demekti ki?
  Hani nasıl haykırmıştı Zarife;
  “Bu kız benim değil elin kızıdır” diye.
  Elini yüzünü yırta yırta,
  Yeri göğü birbirine kata kata hem de.
  Ne diyeceklerdi bulsalar?
  Hani oldu ya görseler…
  Hani oldu ya bilseler…
  Ne diyeceklerdi? 
  Nasıl anlatacaklardı
  Neden attıklarını ocaklarından?
  Hem de
  Bir kez bile emzirmemişti anası
  Bir kez bile sarılıp koklamamıştı babası.
  Bir idi bin oldu burada dertleri.
  En baş gelinmezi
  En söz dinlemezi geçim derdiydi şimdi.
  Şimdi en büyük dert muhtaç olmamaktı
  El avuç açmamaktı ele güne
  Kazanmaktı ekmeğini
  Kavrulmaktı kendi yağında.
  Usta’nın deyişiyle,
  En fazla bir yıl sürerdi yirminci asırlılarda ölüm acısı. 
  Ya evlat acısı?
  Ya yüreğini söküp atar gibi atmanın…
  Ya biçare
  Dalından kopmuş bir yaprak gibi
  Dağ bayır şehir şehir peşinden gitmenin
  Ama hiç varamamanın…
  Ya 
  Vardın mı, varamadın mı, bilememenin acısı…
  O da mı bir yıl sürerdi?
  
  Ne zaman açsa gözlerini sabaha
  Ne zaman
  Bir yudum su geçse kursağından
  Ne zaman 
  Doldursa avuçlarını bir el sıcaklığı
  Ne zaman 
  Bir çocuk ağlaması duysa
  Ne zaman
  Sarılıp öpse bir çocuğu yanaklarından
  Gelmez mi yavrusu insanın aklına?
  Kaç ana
  Yalvarmıştı tanrısına
  Bulmak için ölüsünü yavrusunun?
  Ve hiç değilse
  Bir mezar taşı olsun diye kaç ana 
  Kanadı kırık kuşlar gibi çırpınmıştı?
  Hiç değilse,
  Yandıkça yüreği sarılmak,
  Gözyaşı döküp toprağına avunmak 
  Ve bir taş olsun dikebilmek için kaç ana yalvarmıştı!
  Bitmezdi, bitemezdi de yürek yangısı
  Ancak omuzlarındaydı geçim kaygısı.
  Üç gün, beş ay, bir yıl…
  Ya da
  Her neyse geçince aradan,
  Kırkından sonra ilk kez,
  Kırkından ve
  Saçları ağardıktan sonra ilk kez,
  Eli, el işi tuttu İshak’ın.
  Bahçesini belledi bir zaman bir zenginin
  Bir zaman budadı ağacını
  Yük taşıdı bir zaman geniş heybetli omuzlarında
  Bahçıvan oldu bahçesinde bir zenginin…
  Kimi zaman
  Bülbülün derdiyle solan bir gül
  Kimi zaman kafeste çırpınan bülbül oldu.
  Kimi zaman “yavrum, kuzum” diye 
  Kimi zaman “yurdum, yuvam” diye ağladı.
  Ağladı
  Ağladı
  Ağladılar.
  Fakat nereye kadardı?
  Üç gün çalışıp beş gün yatardı.
  Oysa komşuları Osman
  En yakın arkadaşı Osman
  Bir fabrikada
  Bir deri fabrikasında
  Her Allah’ın günü çalışırdı.
  Ucu ucuna yeterdi maaşı belki ama 
  Üç gün çalışıp beş gün yatmak beterdi.
  O da girdi Osman’ın çalıştığı fabrikaya.
  Baktılar olmuyor
  Tek kişinin çalışmasıyla karınları doymuyor
  Kırkından sonra Zarife
  Girdi bir işe
  Doyurmak için karnını çocuklarının.
  Çamaşırlarını yıkadı zenginlerin
  Evlerini temizledi
  Söz işitti, azar işitti
  Horlandı, ezildi
  Ezim ezim ezildi hem de.
  “Off” çekip kederlendi kimi zaman
  Kimi zaman
  Kapatıp avuçlarıyla yüzünü
  Hıçkıra hıçkıra ağladı.
  Aç kalmaya razıydı
  Ölmeye, acından ölmeye razıydı kendi memleketinde
  Başkasının kapısında kul olmak ölümden beterdi
  Böylesi de vardı demek…
  Demek
  Ellerin memleketlerinde 
  Kul köle olmak da vardı kaderde.
  Yük çekmeye razıydı şimdi
  Ermişlerin yamaçlarından
  Hem de omuzlarında bebeleriyle
  Hem de yarı büklüm
  Hem de inim inim inleyerek…
  Az mı yük çekmişti sanki
  Omuzlarında bebeleriyle hem de
  Ama esaret çekmemişti hiç
  Kul olmamıştı, köle olmamıştı kimseye
  Ne de kimse kendine…
  İçten içten
  Nefret eder oldu kulluğundan
  Ve nefret eder oldu
  Kulu olduğundan.
  Çünkü o,
  Hep kendi emeğinin efendisi olmuştu.
  Hep kendi çamaşırlarını yıkamış
  Kendi evini süpürmüş
  Kendi tarlasını sürmüştü doymak için.
  Çalışmak doymak içindi oysa
  Kul olmak için değil.
  Ne zamandan beri böyleydi dünya?
  Ne zamandan beri
  Bir kısım insanların elleri
  Başka bir kısım insanları zenginlikleri için çalışırdı?
  O,
  Kırkından sonra görmüş
  Kırkından sonra şahit olmuştu dünyanın bu yüzüne.
  Çünkü doğduğu köyde
  Kartalların üstünde kanat açtığı
  Dağların taa öteki yüzündeki 
  Artık varıp gitmenin
  Gidip doymanın mümkün olmadığı köyünde
  İdare lambasında aydınlanır,
  Tandır damında
  Döğürcek aşına hep birlikte sallanırdı kaşık.
  Akrabaydı bütün köy birbirine
  Biraz uzak ya da biraz yakın. 
  Birlikte ağlar, birlikte gülerlerdi.
  Varlığı görmemişlerdi hiç ama
  Yokluk illa ki mukadderattı.
  Ya kulluk?
  Kulluk ne zamandan beri vardı?
  Oysa o
  Bütün dünyayı, köyünden ibaret sanırdı
  Akraba bilirdi bütün dünyayı. 
  Öyle değil miydi zaten Adem’den beri?
  Adem’den beri
  Kardeş değil miydi bütün dünya insanları?
  Peki öyleyse
  Kardeşse bütün insanlar
  Bir kısmı neden köleydi diğerine?
  Köle olur muydu kardeşler birbirine?
  Sofralar yere serilmez
  “Yârin yanağından gayrı”
  Ne varsa bölüşmez miydi kardeşler?
  Neden kardeşlerin bir kısmı açken
  Neden diğer bir kısmı tıka basa toktu?
  Neden bir kısmında han hamam varken
  Neden bir kısmında bir dilim ekmek bile yoktu?
  Yoksa kardeşiz diyenler yalan mı söylüyordu?
  Bitmiş miydi kardeşlik yoksa?
  Yoksa 
  Hiç olmamış mıydı zaten?
  Hiç olmamış da avutulmuşlar mıydı “kardeşiz” diye?
  Bu yokluk
  Bu yoksulluk
  Bu kulluk niyeydi?
  Yani şu sonsuz mavinin altında
  Sonsuz ve uçsuz bucaksızken topraklar
  Dolgun sapsarıyken başaklar
  Doyabilecekken milyonlar
  Hem de tıka basa doyabilecekken
  Bir dilim ekmeğe muhtaçlık nedendi?
  
  Sonra kızları
  Büyüyüp serpilince,
  Ortasından sonra çıkıp okuldan
  Bir kumaş fabrikasında girdiler işe.
  Onlar
  El kapılarında öğrendiler çalışmayı.
  Hiç ara vermeden
  Hiç nefes almadan çalışmayı
  El kapılarında öğrendiler.
  Üçü de
  Anaları gibi dünya güzeli
  Babaları gibi uzun upuzun selvi boyluydular.
  Geri durmadıkları gibi 
  Kan ter içinde çalışmaktan,
  İcabında sıkıp yumruklarını
  Hakları için kavgaya atılmaktan da geri durmadılar.
  Senem iki 
  Zühre dört 
  Ayşe altı yaş büyüktü Mehveş’ten.
  Zühre ve Senem
  Yıllar yılı birlikte çalıştılar
  İşten atılmaya da
  Kavganın her türüne de alıştılar
  Ne bir santim boyun eğdiler patrona
  Ne de bir an geri durdular kavgadan.
  Onlar
  Zarife ve İshak’ın kızıydılar.
  Ama
  Bir kardeşleri daha vardı ki,
  İllallah etmişti patronlar elinden.
  “Kardeşler” diye başladı mı söze
  Kelimeler dökülmeye başladı mı dilinden
  Yüzlerce kadın ve erkek işçiyi sürüklerdi peşinden.
  Senem ve Zühre Mehveş’i,
  Bin dokuz yüz yetmiş yedi yılının başında
  El ayak donduran bir kışında
  Girdikleri bir fabrikada tanışmışlardı.
  “Kız abla” demişti Senem bir defasında;
  “Biz kendimizi bir şey sanırdık
  Meğer analar ne yiğitler doğuruyormuş.
  Yiğit olunca demek Menekşe gibi olunuyormuş.”
  
  İlk gördüklerinde Mehveş’i gene
  “Kız abla” demişti Senem hayretle
  “Kız abla,
  Hani derler ya
  Allah insanları çift yaratır diye
  Bu Menekşe anama ne kadar benziyor be ya...”
  Zühre ve Senem’in
  Ağızları bir karış açık kalmıştı şaşkınlıktan.
  Ve sonra iyice konuşup tanıştıktan
  Alıştıktan epey bir zaman sonra birbirlerine
  Zühre,
  “Kardeş sen hangi memlekettensin”
  Diye sormuştu Mehveş’e.
  “Buralıyım” diye tebessüm etmişti Mehveş.
  “Yok yok onu sormuyorum. Aslen nerelisin kardeş?”
  “Aslım da buralı neslim de buralı” demişti Mehveş.
  “Burada bildim tüm bildiğimi
  Burada öğrendim hayatı
  Ve kavgayı da…
  Biz işçi değil miyiz kardeşler?
  Dünyanın neresinde olsak
  Hep çalışan biz değil miyiz?
  Oralı da olsak
  Buralı da olsa işçi değil miyiz?”
  Mehveş oldum olası hoşlanmazdı
  Hısım akraba, soy sop
  Memleket muhabbetlerinden.
  Zühre,
  “Sen anama ne kadar benziyorsun” diyemediğinden,
  Bahis açmıştı memleketinden.
  Fakat Senem birden
  Hiç beklenmedik bir anda aniden
  “Sen anamın tıpkısısın be Menekşe
  Kardeş miyiz yoksa?” deyivermişti
  Öyle dimdik
  Öyle hiç çekmeden gözlerini
  Dimdik bakmıştı Mehveş’e.
  Bir anda
  Binlerce kez yankılandı
  Bu ses kulaklarında
  “Kardeş miyiz, kardeş miyiz, kardeş miyiz…”
  Ne olurdu kardeş olsalardı?
  Mehveş hiç bozmadan istifini
  “İnsan insana benzemez mi?” demişti sakince
  Fakat ola ki, anlamıştı Mehveş
  Karşısındakilerin kim olduğunu.
  Zühre 
  “Bize de çok benziyorsun, haksız mıyım?”
  “Haklısın.” 
  “Ananıza benziyorsam, 
  Siz de kızıysanız ananızın, benziyorumdur size.”
  “İnsan insana benzemez mi?
  “Benzer de, tıpatıp mı be?” deyince Senem,
  “Takmayın bunlara be kardeşlerim
  Bizim asıl benzerliğimiz
  Nasırlı ellerimizden
  Siz buna kafa yorun
  Doğurmakla ana,
  Aynı rahimden çıkmakla kardeş olunmaz
  Aynı uğurda yürüyünce
  Gerektiğinde aynı uğurda ölününce kardeş olunur” diyerek
  Şefkatle omuzlarından sıkmıştı Mehveş.
  Zühre ve Senem
  Bir daha bu konuyu hiç açmadılar.
  Fakat biliyorlardı
  Biliyorlardı ayrı kaldıklarını
  En küçük kardeşleri Mehveş’ten
  Onu bulmak için geldiklerini peşinden
  Ve gene biliyorlardı
  Bu şehirde yaşadığını kardeşlerinin…
  Ama
  İnsan insana bu kadar mı benzerdi?
  Bu benzemek değildi ki;
  Aynısı olmaktı
  Hem de 
  Tıpatıp aynısı olmaktı.
  Tek fark
  Menekşe’nin saçları üzüm gibi simsiyah
  Analarının saçları
  Gökteki bulutlar gibi bembeyazdı.
  Kardeşlerinin adı Mehveş
  Fakat onun adı Menekşe idi.
  Her sabah
  Her akşam
  Her gördüklerinde
  Annelerini görüyormuş gibi olmaları
  İyiden iyiye büyütüyordu meraklarını.
  
  

6

  Mehveş daha beşinde
  Anasından koparılmak istenince
  Kıyametleri koparmıştı.
  “Yavruum, Mehveş’im” diye haykırmıştı
  Bir yandan Arife,
  Diğer yandan Mehveş
  “Anaaa, anaa” diye yeri göğü birbirine katmıştı. 
  Nasıl ayrılırdı yavrusu anasından?
  Arife öz, öp öz 
  Hem de öp özden de öz anasıydı onun.
  Arife’nin memesinden doymuş
  Arife’nin koynunda uyumuştu
  İlk ondan dinlemişti ninniyi
  İlk onu görmüştü yanında
  İlk o tutmuştu elinden ağlarken
  İlk o durmuştu başucunda
  Ateşler içinde yanarken
  İlk onu duymuştu
  “Kuzuum” diye uzatarak çağırırken
  Üşüdüğünde o ısıtmıştı ellerini
  Düşünce onun yüreği yanmıştı
  Yememiş yedirmiş
  Giymemiş giydirmişti.
  Evet bilirdi,
  Bilirdi onun rahminden çıkmadığını
  Fakat
  Bilirdi
  Hem de çok iyi bilirdi yine,
  Ta yüreğinin en dibinden
  Sevgiyle, umutla, aşkla gülerek çıktığını…
  Aşkla sarılmış, aşkla karılmıştı hamuru.
  Canıydı anası.
  Kıyametler de kopsa
  Sel sele de gitse
  Yer yerinden de oynasa
  Vazgeçmezdi anasından
  Bir de
  Aşkından divaneye döndüğü kavgasından…
  
  Arife ve Arif,
  İstanbul’a gelir gelmez.
  Ne olur ne olmaz diye,
  Menekşe koydular ikinci adını Mehveş’in. 
  Evde Mehveş dediler, sokakta Menekşe…
  Bazen Menekşe oldu, bazen Mehveş…
  Mehveş ya da Menekşe
  Hiç fark etmezdi 
  Çünkü o
  Kavganın hep en önündeydi.
  Yaşamak,
  Güzel günler için kavgaya girişmek demekti onun için.
  Menekşe ya da Mehveş
  Ne fark ederdi?
  “Ya içindesin derdi kavganın
  Ya da dışında.
  İçindeysen yaşıyorsun
  Ve hissediyorsun hayatı iliklerine kadar,
  Dışındaysan
  Canını sürüklüyorsun ölene kadar.”
  Mehveş,
  Babası Arif iflah olmaz bir hastalığa yakalanınca
  Yani bütün yük, çaresiz,
  Anasının omuzlarına kalınca
  Daha on beşinde
  Bırakıp okulu ortanın üçünde
  Bir tekstil atölyesinde başladı işe.
  Kimi zaman gizli gizli
  Kimi zaman sarılarak ağladı kızına Arife. 
  “Okusun cahil kalmasın” diye ağladı bazen
  Bazen “daha küçük yavrum, nasıl çalışır” diye ağladı
  Bazen de “bu yaşta çalışıyor, ezim ezim eziliyor” diye… 
  Evet 
  Ezildi Mehveş
  Ezim ezim ezildi hem de
  On üçünde, on beşinde 
  Ve hatta daha küçük Mehveşler gibi
  Ezim ezim ezildi.
  Kimi zaman gece yarılarına
  Kimi zaman sabahlara kadar çalıştı.
  Günyüzü görmedi.
  Uykusuzluğa da
  Yorgunluğa da alıştı.
  Fakat “alışmak” boyun eğmek demek değildi
  Damarlarından makinalara aktı kanı
  Oradan
  Emeğe doymayan makinaların üstüne
  Ve büyüdükçe büyüyen kasalarına patronların…
  Uzun ince parmakları kalınlaştı
  Nasırlaştı pespembe avuçları
  Çok laf işitti
  Çok kavga etti.
  Kovuldu işten kaç kere,
  “Geçim derdi işte! Neylersin, elden bir şey gelmez” dendi kimi zaman
  Kimi zaman
  “Çoluk çocuk, ev bark
  Kolay mı iş bulmak” dendi. 
  Çünkü bu
  Boyun eğmenin, 
  Çünkü bu
  Vazgeçmenin, en kolay en kestirme yoluydu.
  Kolay mıydı fakat susmak?
  Nereye kadardı?
  Neyi hallederdi? 
  Üç gün için değildi ki çalışmak
  Bir ömürdü…
  Ancak, anladı susmamak gerektiğini
  İliklerine kadar sömürülerek anladı
  Göz bebeklerine kadar görerek anladı
  Bazen öfkeden sıkarak yumruklarını
  Bazen çaresizce susarak anladı.
  Anladı; böyle gitmezdi sonuna kadar
  Okudu öğrendi
  Öğrendi okudu
  Okudukça anladı
  Anladıkça okudu.
  Anladı bütün bu acıların
  Anladı açlığın
  Anladı yokluğun, yoksulluğun nedenini
  Ve nasıl kurtulacağını insanlığın…
  Anlattı çünkü ona;
  Bu yollardan
  Ondan çok önce geçmiş,
  Çok yenmiş
  Çok yenilmiş olanlar.
  Anlattılar
  Tek çıkar yolun
  “Kaçmamak” olduğunu 
  Atılmak olduğunu kavgaya…
  Tuttuğunu da koparırdı;
  O en büyük zulmü
  Daha beşindeyken görmüştü çünkü
  Ve en büyük kavgasını
  Anasından ayrılmamak için vermişti.
  Hamurunda vardı yılmamak, yorulmamak
  Bir de
  Boylu boyunca atılmak kavgaya
  Hamurunda vardı.
  
  Büyük şehre geldikten birkaç yıl sonra anası
  Anlatmıştı üslubunca
  Ne var ne yoksa bilmesi gereken ardı arkası.
  Oysa o
  Birçoğunu biliyordu zaten
  Kolundan tutup
  Nasıl götürdüklerini zorla
  Ve nasıl çaresizce vazgeçtiklerini 
  İkinciden sonra. 
  Ana olunmuyordu ki sonradan.
  Memesinden emzirmeden
  Çekilmeden kokusu içine
  Acılarına katlanmadan
  Başucunda beklenmeden
  Ve bölüp uykularını
  Vakitli vakitsiz uyanmadan… 
  Gözünün önündeyken bile 
  Uzaktaymış gibi özlemeden ana olunmuyordu
  Ağlaya ağlaya bazen
  Acı çeke çeke kimi zaman
  Kimi zaman üzüle kederlene
  Kimi zaman hesapsızca severek
  Sarılıp mutluluktan gülerek ağız dolusu
  Ve her çeşidi yaşanarak ana olunuyordu duyguların.
  Acıların 
  Umutların
  
  Umutsuzlukların…
  Var mıydı daha ötesi?
  “Allah benim canımdan alsın da size versin” derdi Arife.
  Var mıydı daha ötesi ana olmak için?
  Dinledikten sonra anasını
  Boynuna sarılıp ağlamıştı saatlerce.
  Öyle dalıp giderdi ki bakarken Mehveş’ine
  Ve o kadar sık dalıp giderdi ki bakarken…
  Hiç şahit olmamıştı oysa Mehveş
  Güneş’e bakarak sık sık dalıp gittiğine anasının.
  Biliyordu kendisini kaybetmekten korktuğunu
  Ve bundan ötürü
  Ve zamanlı zamansız
  Ve ırmaklar gibi
  Gözlerinden yaşların yol yol aktığını.
  Ve büyüdükçe Mehveş
  Büyüdü korkusu da Arife’nin
  Beklemek ne zordu
  Kaybedeceğin günü beklemek hem de…
  “Ana” der miydi kendisinden başkasına?
  “Ana” diye sarılır mıydı?
  Unutur muydu acep?
  Yeni bir ateşle yanınca 
  Kavrulunca yeni bir ateşle
  Eskisinin yangısını unuturmuş yürek.
  Anası gelirdi aklına böyle olunca hep
  Garip anası
  Yalnız ve biçare anası
  Bir başına
  Bir damın deliğindeki yaşlı anası…
  Tamı tamına yirmi yıl geçmişti aradan
  Ne tek bir şey duymuş sılasından
  Ne de tek bir haber almıştı anasından.
  Kızının yangısından
  Unutmuştu anasını.
  Anasını bilmemiş, anası olmuştu oysa
  Babasını bilmemiş, babası olmuştu.
  Hem Mehveş’inin
  Hem de Güneş’inin adını koymuştu.
  Ondan öğrenmişti
  Hamur yoğurup ekmek açmasını…
  Horum edip ekin biçmesini…
  Sevince canı gibi
  Canından öte sevmesini ondan öğrenmişti…
  Ama o,
  Unutmuştu anasını.
  Seksendi şimdi, belki daha fazlası.
  Ne ederdi
  Nasıl ederdi
  Kim taşırdı suyunu?
  Kim karardı ununu?
  Kim yoğururdu hamurunu?
  Kim yakardı ocağını?
  Kim evirirdi ekmeğini?
  Ölmeden görseydi bir
  Ölmeden sarılsaydı;
  “Anaaam, canım anam” diyebilseydi...
  Görmeden ölürse eğer,
  Eğer görmeden girerse kara toprağa,
  Çaresiz… ölürdü Arife.
  Oysa şimdi kendisi
  “Olur da bir gün giderse” diye ağlarken yavrusuna
  Gözünü bile kırpmadan vazgeçmişti anasından
  Ve ayırmıştı torunlarından
  Ayırmıştı Güneş’inden ve Mehveş’inden…
  Şimdi bu acıyla ölmez miydi insan?
  Taş olsa çatlamaz mıydı ortasından?
  Çatlamıyordu oysa… 
  Çatlamıyor
  Çatlamıyor da
  Dayanıyordu.
  Neydi dayanmasına sebep bu kadar?
  Bunca acıya batıp çıkarken
  Yanıp kavrulurken bunca acıyla…
  Aç kalırken kimi zaman
  Kimi zaman
  Sürülürken diyar diyar
  Kimi zaman çaresizce kollarında ölürken çocuklar
  Yanıp kavrulurken
  Her türlüsüyle acının
  Neydi sebebi dayanmasının?
  Yoo! Dayanamazdı artık!
  Eğer ölüm haberi gelirse anasının
  Eğer
  Girdiğini duyarsa kara topraklara
  Ölemezdi…
  Ölemezdi de, bin kere yanar yanar kül olurdu
  Yanardı da, hiçbir şey söndüremezdi yangısını.
  Baş gelemeyince acısına
  Yürek yangısına baş gelemeyince,
  Sarılır gibi anasına
  Sarılırdı torunları Mehveş’ine ve Güneş’ine.
  Evlendikten iki yıl sonra,
  Bir kızı olmuştu Mehveş’in.
  Ve adını;
  Canı kadar
  Ve hatta canından çok sevdiği ablasının adı koymuştu.
  Mehveş’ten birkaç ay sonra da Güneş doğurmuş,
  O da kızının adını
  Her acıya birlikte katlandığı kardeşinin adı koymuştu.
  Ebe Hamide’nin ilk çocuklarından sonra
  Torunlarından doğma çocuklarının adı da
  Mehveş ve Güneş olmuştu.
  Takdir-i ilahi midir bu
  Yoksa
  Ebe Hamide’nin çocuklarının
  Nesillerdir süren acısı mı bilinmez?
  
  

7

  Yalnızlığının yirmisine
  Ömrünün son demine geldi Ebe Hamide
  Ve artık sığmıyor göğsünün kafesine hasreti.
  Toprak damlara
  Taş duvarlara çarpa çarpa 
  Kan revan içinde puhareden çıkıyor feryadı
  Ulaşıyor göklere al kızıl kanda
  Karanlık, zifire çalıyor gecede
  Söndürüyor ışıklarını ateş böcekleri
  Işığın zerresi bile olmasın diye
  Yıldızlar kapatıyor gözlerini
  Ay
  Sırtını dönüyor dünyaya
  Yanmak istemiyor idare lambası
  Yanıp ışıtmak
  Şahit olmak istemiyor artık bu acıya
  İki büklüm kalışına
  Elleri koynunda yanışına şahit olmak istemiyor.
  Taş olsa çatlar
  Çatlar da ve un ufak olurdu acıdan
  Daha ömrünün baharında 
  İki goncası da kırılmıştı dalından.
  Ve yanıp kavrulmuştu da acıdan
  Gene de ölmemişti…
  Ne etmişti
  Nasıl bir günah işlemişti de
  Böyle bitmeyen bir acıya gark etmişti Tanrısı onu?
  “Ey Allah’ım” diyordu Ebe Hamide;
  “Ey Allah’ım nedir bitmeyen bu çilem?
  İkişer üçer aldın
  Çiğdem çiçeklerimi elimden.
  Bir damın deliğinde
  Acılar içinde kıvranmak da varmış 
  Yanmak da varmış demek
  Bir damla su bile dökülmeden.”
  Acep bir daha görebilecek miydi kızlarını?
  Sarılıp bir daha basabilecek miydi bağrına?
  Çıktı evden elindeki bastona dayanarak
  Çıkıp dolandı toprak damın ardına.
  Sırtını verip taş duvara
  Oturdu bir taşın üstüne.
  Yazıların hemen arkasında
  Dalga dalga sıralanan mor tepelere baktı
  Güneş ha battı ha batacaktı.
  Gözlerinin ucundaki ufuk
  Kızıla, ha boyandı ha boyanacaktı.
  Bir rüzgâr esti usuldan.
  Gözlerinden akan yaşları,
  Götürüp 
  Bir yemliğin dibine bıraktı
  Yemlik yanıp kavruldu acıdan.
  Damın ardındaki adam boyu çayırlar
  İlk akşamın serinliğinde
  Denizdeki dalgalar gibi
  Dalgalandı dalgalanacaktı.
  Söğütlerin yaprakları
  Birbirine değe dokuna ağıt yaktılar.
  Yuvalardaki yavrular
  Analarına baktılar.
  Dediler ki ana serçeler yavrularına;
  “Bu kadın,
  Bu gördüğünüz beyaz saçlı yaşlı kadın
  Biz bizi bildik bileli
  Gün de üç defa
  Gelip damın ardına
  Kendini böyle yapayalnız
  Bir başına bırakıp giden çocuklarına ağlar.”
  Bunu duyan yavru kuşlar
  Sarılıp analarına ağladılar.
  Kurtlar, kuşlar ve ağaçlar
  Ve bilcümle mahlûkat
  Günde üç vakit Ebe Hamide’yle ağlar.
  Baktı Ebe Hamide
  Ermişlerin yamaçlarına.
  Kıvrım kıvrım dolanan yollarına baktı.
  Salını salını bir gelen
  Bir haber getiren olur mu diye baktı.
  Ne gelen vardı oysa, ne giden
  Ne de, bir haber getiren öteden…
  Günde üç vakit
  Dolanıp damın ardına bakardı. 
  Bekledi bir gün
  Bekledi beş gün
  Bir haber getiren olur mu diye bekledi. 
  Bekledi, beş yıl, on yıl, on beş yıl bekledi
  Ve hâlâ beklemekte...
  Bekleyecek ölene dek belki de?
  Bekleyecek
  Kara topraklara girene
  Ve bekleyecek
  Topraktan yeniden filiz verene dek.
  Güneş battı batıyordu
  Mor tepelerin ardına…
  Kızıla boyanıyordu gökyüzü
  Ebe Hamide al kızıl kana boylu boyunca.
  Ne ekmek ne aş ne de su
  Eğer gelmezse üç kınalı kuzusu
  Kara topraktır artık bundan gayrısı.
  
  

8

  Seksen haneden kala kala
  Üç beş hane kaldı Kötencelerde.
  Atadan dededen kalan toprak
  Bölüne ufalana parçalanarak
  Hane başına
  Üç beş dönüm kalınca
  Ve köylü anlayınca 
  Üç beş dönüm toprakla doymayacak
  Tası tarağı toplayarak
  Göçtüler şehirlere.
  Ve artık doymak
  Beylerin iki dudağı arasındaydı
  Geride kalanlarsa yürek yarasındaydı.
  Şimdi
  Gurbette doyacaktı karınları
  Geri dönüşü de yoktu gidişin
  Ya gittikleri yerli olacaklardı
  Ya da
  İki arada bir derede kalacaklardı.
  Ve fakat
  Hayat ırmağı durmuyordu
  Bir yol buluyordu kendine mutlak akacak.
  Dolana debelene kimi zaman
  Kimi zaman
  Başını taşlara vurarak
  Kimi zaman kaşını gözünü yararak buluyordu.
  Kimi zaman
  Koca bir dağın etrafını dolaşarak
  Kimi zaman kurudu kuruyacak,
  Kimi zaman
  Doldurup yatağından taşacak gibi buluyordu.
  Kimi zaman
  İki dağın arasından
  Kimi zaman 
  Engin ovalarda bükülüp kıvrılarak
  Kimi zaman çileli
  Kimi zaman
  Doğup yatağından aktığına bin pişman olarak buluyordu.
  Ama yine de
  Akacak
  Akacak
  Akacaktı.
  Akacaktı bir hale bir yola girinceye
  Akacaktı 
  Bir göle bir denize varıncaya kadar.
  Hayattı bu!
  Durur muydu hiç durduğu yerde?
  O mutlak
  O mutlak
  Varıp kucaklaşacak 
  Bir deniz bulacaktı kendine.
  O deniz ki
  O derya ki
  İster dere
  İster çay
  İster nehir
  Bütün akarsu ve göllerin 
  Varıp ölümsüzleşeceği tek yerdir.
  O deniz ki
  Bilmez cimrilik nedir
  Yüreğine akan her dereye
  Her çaya
  Her nehire 
  Ne varsa elinde avucunda verir.
  O deniz ki
  Aç bırakmaz kapısına geleni.
  Bilirsen eğer varıp divanına durmayı
  Bilirsen eğer
  Varıp hesap sormayı,
  Masmavi gökler
  Masmavi denizler
  Uçsuz bucaksız topraklar
  Yıldızlar, ay ve güneş
  Ekmek, aş ve hürriyet senindir.
  
  Kıyısından köşesinden şehirler
  Nehirler gibi akan 
  İnsanlarla dolup taştılar.
  Ne karasaban vardı artık
  Ne doyacak tek bir dönüm toprak…
  Topraktan kopan nasırlı eller
  Başıboş nehirler gibi fabrikalara aktılar.
  Şimdi dişlilerin
  Şimdi motorların
  Şimdi fabrikaların zamanıydı.
  Şimdi hayatın ritmini belirleyen
  Makinaların tıkırtılarıydı.
  Şimdi 
  Toprağı sürerek
  Şimdi tohumu ekerek
  Un edip eleyerek
  Kazanılmıyordu ekmek.
  Devir değişmişti artık ve değişiyordu durmadan.
  Çalışmak yetmiyordu şimdi
  Çalışıp yorulmak,
  Kan ter içinde kalmak yetmiyordu doymak için.
  Sözü geçiyordu toprağa öyle ya da böyle
  Öyle ya da böyle
  Sözü geçiyordu karasabana.
  Doymak ya da aç kalmak
  Kendi hükmü üzereydi biraz da,
  Karasaban onu tutan elindi.
  Fakat şimdi,
  Makinaların sahibi
  Onu çalıştıran el değildi.
  Yani ekilip biçilen
  Yani biçilip öğütülen
  Yani pişirilen ekmek
  Yani eğirilen ip
  Yani dokunulan bez
  Yani kesip biçilen
  Yani biçilip dikilen
  Yani dokunulup değiştirilen hiçbir şey onun değildi.
  Bir yandan kan
  Bir yandan ter akıyordu makinaların üstüne.
  Bir yanında yoksulluk,
  Bir yanında zenginlik birikiyordu makinaların.
  Yani dünyanın bütün varlığını üretenler
  Kendileri içinse büsbütün yoksulluk üretiyordu.
  Peki nasıl oluyordu?
  Nasıl oluyordu da
  Ürettikçe yoksullaşıyordu üreten eller?
  Nasıl oluyordu da
  Rahmet yağarken gökten 
  Yerde toprak çayır cayır yanıyordu susuzluktan?
  Nasıl oluyordu da
  Evler yapılırken evsiz
  Nasıl oluyordu da
  Un elenirken ekmeksiz
  Kumaş dokunurken gömleksiz kalınıyordu?
  Yani “bereketli topraklar üzerinde”
  Nasıl oluyordu da
  Sofrası bereketsiz oluyordu 
  Bütün nimetleri üretenlerin?
  Dokundukça
  Değiştirdikçe
  Ürettikçe, ürettikçe, ürettikçe…
  Yoksullaştılar
  Yoksullaştılar 
  Yoksullaştılar. 
  Büyüdü çalıştıkları fabrikalar
  Birikti servet.
  Birikti
  Birikti
  Birikti. 
  Ve bu ne demekti anladılar.
  Anladılar ki,
  “Başkaları için zenginlik üretenler
  Kendileri için yoksulluk üretirler”.
  Anladılar ve bildiler ki;
  Doymak 
  Ve var olmak için
  Birlik olmak gerekti.
  Birlik olmak ve el ele vermek gerekti.
  Omuz omuza
  Sırt sırta
  Yürek yüreğe vermek…
  Birleştirmek gerekti nasırlı elleri.
  Ya birlik olacak
  Yapılması gerekeni yapacak
  İnsan gibi yaşayacaklardı…
  Ya da,
  Beylerin ellerinde
  Beylerin düzeninde 
  Beylerin emrinde
  Böyle aç biilaç köle gibi yaşayacaklardı.
  
  

9

  O gün
  Bindiklerinde servise,
  Anlamıştı Senem ve Zühre
  Bir şeylerin kaynadığını derinlerde…
  Her önüne gelen göremezdi
  Bilip sezemezdi her önüne gelen
  Fakat Zühre ve Senem
  Sezerlerdi ne olup bittiğini
  Alırlardı kokusunu kavganın
  Anlamıştı ikisi de
  Ne olduğunu yaklaşmakta olanın…
  Ucuna doğru varıp arabanın
  Hemen arkasına oturdular Rıza Ustanın.
  Rıza Usta kırkındaydı
  Ne olup bittiğinin farkındaydı
  Kavgada ağartmıştı yarısını saçlarının
  Diğer yarısını da kavgada ağartacaktı...
  “Günaydın” dediler Rıza Ustaya
  Başlarını öne eğerek usuldan.
  “Günaydın” cevabını aldılar Rıza Ustadan.
  Hiçbir şey yokmuş gibi Rıza Usta
  Hiç kımıldamadan
  Sanki onların göremediği bir şeye bakıyordu
  Sanki içten içten
  Sanki inceden inceye
  Sanki milim milim ölçerek
  Bir şeylerin hesabını yapıyordu.
  Sakin ve sessizdi Rıza Usta
  Fazladan hiçbir şey konuşmaz
  Hiçbir şey söylemezdi fazladan
  “Azı karar çoğu zarar” derdi çoğu zaman.
  Okyanuslar gibi engin
  Dört yanı çevrili sular gibi dingindi.
  Fakat herkes bilmezdi
  Bilenler bilirdi yalnız
  Yeri geldiğinde 
  O dingin suların
  Nasıl kabından taşıp aştığını engelleri apansız…
  Bakıp durdular
  Tekrar sordular
  Yalnızca küçük bir tebessümle yanıt aldılar.
  Bütün koltukları doluydu servisin
  Bir cenk havası vardı sanki gözlerinde herkesin
  Belli ki yakındı
  Bir kavga patladı patlayacaktı.
  Varınca fabrikaya
  İlk Mehveş’i buldular
  Telaşeyle ne olup bittiğini sordular
  Mehveş sakince dokundu omuzlarına
  Gülümseyerek baktı gözlerine
  “Sakin olun” dedi “kardeşler”
  “Bir şey olduğu yok.
  Hem olsa da telaşeye gelmez bu işler.” 
  Zühre ve Senem fabrikada daha yeniydiler
  Geçtiler işlerinin başına
  Elleri işte
  Kulakları kirişteydi
  İkisi de bir şeyler duyma 
  Bir şeyler yapma derdindeydi.
  Merakla gözlediler dört yanı
  Herkes makinelerin başında
  İşini yetiştirme telaşındaydı.
  Ama nasıl olsa bulacaklardı
  Öyle ya da böyle birinden duyacaklardı.
  Saat on iki otuzu biraz geçerken 
  Bir kadın sesi yükseldi yemekler yenirken
  “Kardeşler” dedi Mehveş
  Bıçakla kesilir gibi sanki
  Kesildi uğultu birden
  “Çıt” bile çıkmıyordu koca yemekhaneden.
  Bırakıldı çatal kaşık yerine
  Herkes
  Bir müjdeyi bekler gibi
  Gözlerini çevirip birbirine
  Ve sevinçle
  Genç kadının gözlerine baktı.
  Zühre ve Senem
  Mehveş’e biraz uzaktı
  Mehveş
  Sustu önce biraz
  Dinledi, duydu önce dört bir yanı
  Bütün gözlere baktı
  Bütün gözler de ona
  Gezdirdi gözlerini tek tek herkesin gözlerinde
  Tek tek duydu herkesin sesini
  Bütün herkes de onu…
  Sakindi Mehveş
  Sakin ve kararlıydı
  Tek tek bütün kararlı gözler
  Bir kararlı gözde birleşti
  Tek tek bütün sıkılmış yumruklar
  Bir kararlı yumrukta birleşti
  Tek tek bütün coşkulu yürekler
  Tek ve büyük bir kararlı yürekte birleşti.
  Güm güm atıyordu kadının yüreği
  Aynı anda herkesin de…
  Ateş gibi yanıyordu kadının gözleri
  Aynı anda herkesin de…
  Bütün gözler
  Bütün yürekler
  Bütün yumruklar ve gerçekler
  Tek ve büyük bir gerçekte birleşti.
  O gün
  O saat orada
  Aylardır süren emeklerinin sonunda
  Tek bir ağız
  Tek bir söz
  Tek bir yürek
  Tek bir beden oldular.
  Zühre ve Senem
  Girdiklerinden beri işe
  Alttan alta sürüyordu tatlı bir telaşe.
  Tam da o an Aysel geldi akıllarına,
  Acılarını öfkelerini umutlarını paylaştıkları
  Kısa zamanda kaynayıp karıştıkları
  “Sınıfı” “örgütlenmeyi” ilk duydukları
  Anaları babaları ve kardeşleri kadar güvendikleri
  Boynundaki yeşil atkısıyla
  Başındaki “kırmızı çatkısıyla” proleter Emine…
  Gözleri o an aradı Emine’nin gözlerini
  Gördü gözler birbirini
  Sarılıp kucaklaştı kirpikler birbirine.
  Mehveş’in hemen arkasında
  Rıza Ustanın kartal bakışları
  Bütün arkadaşları süzüyordu
  Sanki iki yana açılmış koca kanatları
  Fabrikanın üzerinde geziyordu.
  “Kardeşler” dedi yeniden Mehveş,
  “Bütün hazırlıklar
  Ve büyük çoğunluğun üyeliği tamam
  Fakat 
  Hacı Abdül Hakyemez denen adam
  Sendika, mendika tanımam diyor
  Yani anlamamış olacak ki davamızı
  Ve davadaki kararlılığımızı
  Kabul etmeye yanaşmıyor sendikamızı
  Ve diyor ki,
  Ulan diyor,baldırı çıplaklar, açtınız
  Yek ekmeğe muhtaçtınız
  İş verdim size
  Aş verdim
  Kol kanat gerdim hepinize
  Benim sayemde geçer her lokma boğazınızdan 
  Anlamam diyor şunu bunu
  Varın diyor iyi düşünün 
  Siz bu işin sonunu
  Fakat unutuyor ki,
  Bu kadir kıymet bilmez
  Hacı Abdül Hakyemez denen adam
  Eğer yemeseydi hakkımızı
  Biz otururken gecekondularda
  O bembeyaz yalılarda oturamazdı
  Eğer yemeseydi hakkımızı
  Biz doyuramazken çocuklarımızı
  O yediği önünde yemediği arkasında
  Etin sütün içinde boğulmazdı
  Şimdiye kadar bilmiyorduk birlik nedir
  Ve birlik nedir bilmediğimizden
  Az çekmedik
  Hacı Abdül Hakyemez’in elinden 
  Fakat şimdi biriz
  Birleşti şimdi nasırlı ellerimiz
  Derdimiz, kaderimiz, geleceğimiz için
  Hepimiz birimiz
  Birimiz hepimiz için!”
  O an herkes kaskatı kesilmişti
  Hareket eden tek şeyse Mehveş’ti
  Kapkara gözleri kıpkızıl kan
  Bekliyordu ok gibi kirpikleri 
  Ha deyince
  Fırlayıp saplanmak için yayından.
  Bütün kasları, bütün sinirleri
  Aklı fikri her şeyi
  O an orada olanlarla birdi
  Bir olmak buydu demek
  Birlik olmak buydu.
  Hepsinin seslerini duydu oradakilerin
  Hepsinin gözlerini gördü.
  Hepsinin umutlarını bildi
  Bilmeden olmazdı
  Yanmadan, acısıyla yanmadan olmazdı yanındakilerin.
  Kıyameti koparır gibi sanki
  Yüzlerce işçi hep bir ağızdan
  Öyle bir haykırdılar ki;
  “İşçileri birliği sermayeyi yenecek” diye…
  Demek, 
  Yer yerinden oynardı birleşince…
  Bir ses, bir slogan değildi bu sadece
  Bir tufandı
  Bir birleşme çağrısıydı tüm ezilenlere.
  Tüm kapılar, tüm camlar
  Zelzeleden sallanır gibi sallandılar.
  Ve camlardan, kapılardan
  Buldukları bütün aralıklardan çıkan sloganlar
  Taşları, toprakları, ağaçları
  Evleri, fabrikaları, okulları dolaştılar.
  
  Ve fabrikalardan
  Okullardan
  Gecekondulardan
  Akın akın geldiler.
  
  Duydular ki grev var
  Duydular ki patronlar
  Hakkını vermezmiş kardeşlerinin…
  Fabrikanın önünü işçilerin seliyle doldurdular.
  
  Çaldı davullar
  Çekildi halaylar
  Çoluk çocuk
  Kadın erkek
  Yaşlı genç
  Ve bütün fabrikalar hep birlikte haykırdılar:
  “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”
  “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”
  Ve patronlar
  Bir masanın etrafında toplandılar.
  Bildiklerinden 
  Çıkarlarının bir ve aynı olduğunu yılardır
  “Sakın ha” dediler “sakın” 
  “Gerekirse en babacan tavrını takın
  Ve yeri geldiği zaman
  Tut at kollarından 
  Gözlerinin yaşına bile bakmadan 
  Bu senin değil sadece hepimizin meselesi
  Değil bir, değil beş
  Açlıktan geberse de ellisi
  Hatta yüz ellisi, beş yüz ellisi 
  Sen sendikayı sokma yeter ki, vız gelir gerisi
  Sendika girerse bir kere
  Çorap söküğü gibi gelir gerisi
  Yani eğer birleşirse işçiler
  Bizi anamızdan doğduğumuza pişman ederler.”
  Ve gene biliyorlardı
  Tarihi yapacak olanların 
  Tarihi bilmek zorunda olduğunu
  Ve gene biliyorlardı
  Tarihin sınıfların mücadelesi olduğunu.
  Hacı Abdül Hakyemez
  Diğer patronları dinleyerek
  Bir ve aynı olduğunu bilerek çıkarlarının
  Tanımadı sendikasını işçilerin.
  Ve başladı grev…
  Rıza Usta, Cemile ve Mehveş
  Çok yenmiş
  Çok yenilmiş olanlardan öğrendiklerinden,
  Daha en baştan kurmuşlardı komitelerini.
  Ve fakat kolay değildi
  İdare etmek bir grevi…
  Bu iş nasıl bilmek gerekirdi
  Yani işi, ustasından öğrenmek gerekirdi.
  Ve onlar da zaten
  Ustasından öğrendiler. 
  Bir yanda
  Yüzyılların birikmiş yönetme tecrübesiyle patronlar
  Diğer yanda
  Yüzyılların birikmiş öfkesiyle işçiler vardı.
  Eğer işçiler yalnız kalsalardı
  Çok yenmiş
  Çok yenilmiş olanlardan öğrenmeselerdi
  Zordu işleri.
  Fakat yalnız değildiler
  Kuruldu komiteler
  Hacı Abdül Hakyemez ve patronlar
  “Biter” diyorlardı grev varmadan bir aya.
  Ama
  Coşku, birlik ve dayanışma hâkimdi fabrikaya.
  Bütün işler saat gibi tıkır tıkır işliyordu
  Her yeni güne işçiler
  Coşku ve umutla başlıyordu.
  Mahallelerden, fabrikalardan
  Akın akın geliyorlardı dayanışmaya
  Her gelen umut ve dayanışma getiriyordu fabrikaya.
  Genç, yaşlı
  Çoluk çocuk
  Kadın erkek herkes
  Aynı sloganı haykırıyor, aynı davaya inanıyordu:
  “İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek!”
  İşçiler
  Komitelerin etrafında toplanıyor
  Her şey inceden hesaplanıyordu.
  Hacı Abdül Hakyemez ve diğer patronlar
  Grev bir ayda biter diye bekliyorlardı
  Fakat
  Üçüncü ayına girmişti grev
  Ne coşku azalmıştı ne gelen giden.
  Fabrikalardan işçiler
  Ve semtlerden emekçiler
  Okullardan öğrenciler
  Akın akın geldiler.
  Çünkü her geçen gün
  Çünkü her geçen zaman
  Kaderlerinin bir ve aynı olduğunu bildiler.
  Birkaç kez dağıtmak istedi patron zorla
  Bazen sabaha karşı,
  Bazen gecenin bir yarısı
  Alıp attılar işçileri içeri. 
  Fakat korkmadı gözleri, yılmadılar
  Kenetlendiler komitelerinin etrafında, dağılmadılar.
  Ve başka fabrikalardan işçiler
  Vardiyalarından evlerine dönmediler
  Halk uyumadı geceleri
  Fabrikanın önünde beklediler
  Sökmedi zor
  Sökmedi cop
  Her defasında daha fazla birleştiler.
  Patronlar ve devletin tepesindekiler
  Bir ve aynı safta idiler.
  Attılar işten kimi işçileri
  Mehveş’ti bunlardan biri
  Biri Kasım, biri Ali ve Fatma’ydı diğeri
  Üçü de en önündeydi kavganın
  Ve ardı ardına listeleri geldi
  İşten atılanların.
  Cenge giren kılıcını bilerdi.
  Yeminliydi patronlar kazanmaya
  Ve tüm her şey ellerindeydi.
  Para pul, zor, zorbalık…
  Ne vicdan bilirlerdi
  Ne hak ne hukuk ne de insanlık.
  Öyle iç içe geçmişti ki işçiler ve komiteler birbiriyle
  Elleriyle yürekleriyle örmüşlerdi en yıkılmaz duvarları
  En sarsılmaz inançla birleşmişti duyguları.
  Bütün şehir ve fabrikalar,
  Aynı nehirde akıyormuş gibi akıyorlardı
  Aynı anda, aynı inançla, aynı yere 
  Çok yenmiş 
  Çok yenilmiş olanlara bakıyorlardı.
  
  Arife
  Alıp torunu Güneş’i koşardı fabrikaya
  Kızı “kardeşler” diye başlayınca konuşmaya
  Hem gözlerinden yaşlar akar
  Hem de gururla dolup taşardı.
  Kimi zaman
  Duramazdı da Arif kızını görmeden
  Komşulardan birkaç kişi tutup elinden
  Fabrikaya taşırdı.
  Bu günlerin birinde 
  Mehveş yine konuşurken işçilerin önünde,
  İshak
  Üç beş metre ötesinde
  Zühre ve Senem’in 
  Yani kızlarının arasındaydı.
  Kavgalarını kavgası bilmiş
  Kızlarını desteğe gelmişti.
  Yirmi yıldır hasretiyle yandığı
  Ve artık göremeden öleceğini sandığı
  Kızı Mehveş’in tam karşısında durmuştu.
  Keşke görmeden
  Keşke yaşadığını bilmeden ölseydi.
  “Kardeşler” dedi Mehveş
  “Sekizinci ayındayız grevimizin.
  Hacı Abdül Hakyemez
  Zor, zorbalık demedi
  Her yolu denedi.
  Fakat ne yaptıysa sökmedi, sökmeyecek de.
  Biz hakkımız için
  Biz çocuklarımızın geleceği için
  Biz sınıfımız için direndik, direniyoruz
  Haklıyız ve kararlıyız sonuna kadar da direneceğiz
  Hodri meydan! 
  Patronlar mı yaman, işçiler mi yaman göreceğiz.”
  İshak, öyle çivilenip kalmıştı 
  Öyle hiç hareketsiz, öyle taş gibi durmuştu.
  Gözleri dolup dolup taşıyordu.
  Kaskatı kesilmiş gibi sanki
  Kızına,
  Mehveş’e bakıyordu.
  Mehveş değildi ki karşısındaki
  Zarife’ydi sanki.
  Boyu posu
  Kaşı gözü, bakışları 
  Simsiyah saçları Zarife’ydi.
  Yüzlerce işçinin arasından
  Yumruklarını sıkıp 
  Ve karşısındakinin ta gözlerinin içine bakıp konuşan
  Yirmi beşindeki,
  Yani Zarife’nin ve kendinin
  İllaki oğlan diye bekledikleri
  Kucaklarına hiç almadıkları
  Saçlarına hiç dokunmadıkları
  Kokusunu hiç duymadıkları
  Yüzünü beşinden sonra hiç görmedikleri
  Nerededir nasıldır hiç bilmedikleri
  Fakat her gün her saat 
  Hasretiyle için için yandıkları
  Altıncı kızları Mehveş’ti.
  Kaç kere ölür ölür de dirilirdi insan?
  Kaç kez kül olur da
  Yanar yanardı tekrar?
  Kaç kere ağlar, ağlar, ağlar
  Yağmur gibi yağar
  Dolup taşardı dereler, nehirler gibi
  Denizler gibi dalgalanır
  Vururdu başını kayalara?
  Kaç kez sökülürdü yüreği yerinden?
  Kaç kez saçını başını yolardı?
  Kaç kez deli divaneye dönerdi?
  Ve tam da
  Acıyla, ateşle yanıp pişmişken
  Kaskatı kesilmişken yüreği
  Çatır çatır çatlıyordu şimdi orta yerinden.
  Şimdi
  Kayaların arasından
  Süzüle kıvrıla
  Yırta yırtıla yüreğinden
  Bir feryat yükseliyordu ta en derinden.
  Sanki gözyaşların da boğulacak,
  İçinden kopan feryatla tüm bedeni dağılacaktı.
  Dönüp yüzlerini, baktılar kızlar babalarına.
  Ve İshak
  Öyle kaskatı
  Öyle hareketsiz, öyle taş gibi
  Mehveş’e bakıyor
  Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyordu.
  Mehveş de, bu ak saçlı, aksakallı adama…
  Sonra kızlar da 
  Babalarının baktığı yere, Mehveş’e baktılar.
  Ola ki
  Anlamıştı Mehveş, kim olduğunu karşısındaki adamın
  Karşısındaki de
  Kim olduğunu bu yiğit kadının…
  Bu yiğit Mehveş’ti!
  Zarife ve İshak’ın hiç bilemeyeceği
  Hiç düşünemeyeceği
  Hiç hayal edemeyeceği kadar yiğitti hem de.
  Gökte ararken tam karşısındaydı işte.
  Bir oğul dilemişlerdi hep
  Bir yiğit oğul dilemişlerdi
  Sadece oğullar yiğit olur bilmişlerdi.
  Sadece oğullar yiğit olmuyormuş demek
  Fakat
  Ne kadar geç olmuştu bunu bilmek.
  Yanmak
  Yanmak
  Ve kül olmak gerekmişti.
  Arife
  Ve iki yanında iki adamla Arif,
  Kucaklaştılar gelip kızlarıyla.
  “Babam” dedi Mehveş 
  “Nasılsın babam?” dedi Arif’e
  “İyiyim yiğit kızım” dedi Arif, “iyiyim canım kızım”
  Ne Arife ne Arif
  Görmediler tam karşılarındaki İshak’ı.
  Demek Arif, babasıydı kızının…
  Canıydı demek.
  Bitmek demekti bu
  Kahrolup ölmek demekti
  Kahrolup öldü İshak orada
  Kahrolup girdi ruhu toprağa.
  Zühre ve Senem sordular “Ne oldu baba” diye
  “Bir şey yok kızım” dedi İshak
  “Bir şey yok.
  “Şu konuşan yiğidi annenize çok benzettim sadece”
  Dedi ağlayarak, 
  Ve artık
  Mehveş diye bir kızlarının olmadığını anlayarak…
  Dönüp arkasını gitti..
  Ve bundan sonrası
  Her anı
  Her dakikası ölene dek kıyametti.
  
  

10

  Dokuzuncu ayında grev bitmişti.
  Atılanlar işe geri girmiş
  Hacı Abdül Hakyemez el mecbur
  Sendikayı ve haklarını kabul etmişti işçilerin.
  Bu zafer
  Bütün işçilerin
  Ve tarihin imbiğinden süzülen
  Çok yenmiş
  Çok yenilmiş olanların zaferiydi.
  Bu devran böyle döndükçe
  Birleşip örgütlendikçe işçiler
  Er ya da geç
  “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”ti
  Bütün tarih bunu böyle bilecekti.
  
  Ve grevden sonra hemen
  Arife kızlarını ve torunlarını da alıp 
  Varmak için Hamide anasına 
  Düştüler yollara.
  Yirmi yıl sonra aradan,
  Bir akşamüstü güneş
  Batarken mor tepelerin ardından
  Serin serin eserken rüzgâr
  Yavru serçeler analarına sarılırken
  Ebe Hamide
  Bastonuna yaslanıp
  Ermişlerin yamaçlarına bakarken,
  Bir araba
  Beyaz bir araba
  Tozu dumana 
  Yeri göğü birbirine katarak
  Sanki dalgaların arasından kulaç atarak
  Kanatlanıp uçarak
  Ermişlerden Kötencelere doğru geliyordu.
  Ayağa kalktı Ebe Hamide.
  Batmak istemiyordu güneş
  Asılı kaldı tepelerin üstünde
  Rüzgâr durdu
  Yavru serçeler
  Gelip kondular damın üstüne, yanlarına anaları…
  Ay, Ermişlerin üstünden
  Yıldızlar ta uzaklardan baktılar.
  İdare lambası
  Çayır çimen
  Peygamber çiçekleri 
  Güneylerin yamaçları
  Yaprakları ve dallarıyla söğütler
  Toprak damlar
  Taş duvarlar
  Şahit olmak istiyorlardı bu kavuşmaya.
  Ebe Hamide
  Kalktı oturduğu taşın üstünden
  Baktı uzaklara
  Ruhu dinlenmiş, yeğnilmişti.
  O beyaz araba köyün içine girince
  Önce
  Muhtarın karısı Güllüce gördü.
  İndiler arabadan
  Ortada Arife, sağında solunda kızları
  Ve en kenarda torunları Mehveş ve Güneş…
  Tanıdı Güllüce Arife’yi
  Ve öyle bir haykırdı ki,
  Sanki duyurmak ister gibi dağa taşa
  Hem de o yaşında
  Hem de bütün avazı yazılarda yankılanarak
  Öyle bir haykırdı ki;
  “Hamideee…
  Hamide kızların geldi Hamidee,
  Müjdeler olsun,
  Şükürler olsun bu günleri gösterene!”
  Onunla birlikte haykırdı Karamuk çalıları
  Kuşburnu çalıları
  Hep birlikte haykırdı dağ taş.
  Haykırdı Darboğaz deresi
  Güneylerdeki çobanlar haykırdı
  Haykırdı çınar ağacı
  Eriklerin dalları haykırdı
  Oturdu Ebe Hamide
  Taşın üstüne tekrar yavaş yavaş.
  Yeğnilmişti
  Dinmişti gözündeki yaş.
  Arkasından dolandı biri sessizce
  Bir el, incitmeden,
  Kapattı gözlerini hafifçe.
  Sordu; “bil bakalım ben kimim?” diye ağlayarak.
  Bir koku duydu Ebe Hamide.
  Taa yirmi beş yıl önce
  Bir ucundan diğer ucuna sekerek
  Toprak damlı taş evlerin arasından geçerek
  Gözyaşlarını dudaklarına dökerek
  Kucağında taşıdığı yavrucağın
  Mehveş’in kokusuydu bu.
  Unutur muydu hiç?
  İçine sinmişti
  Yüreğine
  Aşına, ekmeğine sinmişti.
  Adını koymuştu
  Koklayıp öpmüştü
  Kimi zaman sarılıp yatmış
  Kimi zaman gülmüş
  Kimi zaman ağlamıştı yanı başında.
  Ayı solmuş
  Mehveş’i doğmuştu.
  Yıllar sonra tekrar
  Yıllar sonra tekrar çıkıp gelmişti.
  Tuttu gözlerindeki eli
  Sanki hiç gitmemiş gibi
  Sanki hiç bırakmamış gibi tuttu
  Çekti içine kokusunu. 
  Yaşlar birikti yeniden gözlerine.
  Sanki hiç ölmemiş gibi kızları
  Kara toprağa girmemiş gibi
  Bütün Mehveşleri
  Bütün Güneşleri yanındaydı.
  “Mehveş’im! Ay yüzlüm, kömür gözlüm, kuzuum” diyerek
  Sarıldı bütün gücüyle kızına.
  Ve hem de öyle bir sarıldı ki;
  “Gitme, bir daha gitme” der gibi sarıldı.
  Çatır çatır çatlayan toprak kavuşmuştu yağmuruna.
  Dereler gölüne
  Türküler diline
  Yolcular yoluna 
  Sevgililer birbirine kavuşmuştu.
  Karanlıklar yıldızına
  Geceler gündüzüne
  Ateşler közüne kavuşmuştu.
  “Ebeem” dedi Mehveş
  “Canım ebem, benim ebem
  Garip ebem, yalnız ebem.”
  Sanki bıraksa tekrar gider
  Ve gider de dönmez diye
  Öyle bir sarılıp ağladı ki Ebe Hamide…
  Ağladı
  Ağladı 
  Ağladılar.
  Tek tek sanki bir beden gibi kucaklaştılar.
  “Güneş’im, günüm, ışığım
  Allım, tellim, kuzuum” diye ağladı Güneş’ine
  “Ebeem” dedi Güneş de
  “Canım ebem, gülüm ebem” dedi.
  Sonra 
  Mehveş’in ve Güneş’in kızlarına sarıldı
  Öptü öptü kokladı
  Onların da Güneş ve Mehveş olduğunu öğrendiğinde
  Sarılıp sarılıp ağladı yeniden
  “Yavrularım, kuzularım” diye.
  Sonra dönüp kızına, Arife’sine
  Öyle bir sarıldı ki,
  Sarılmak ne ki
  Yüreğini yüreğine katmaktı,
  Gözyaşlarını birbirine akıtmaktı bu.
  Yürekleri yüreklerine
  Gözyaşları birbirine aktı.
  Ebe Hamide Arife,
  Arife Ebe Hamide’ydi…
  Sanki iki beden bir bedendeydi. 
  O gün köye düğün bayram geldi.
  Ve birkaç saat sonra
  Ebe Hamide kızlarını da alıp yanına
  Arkalarında Kara Yusuf
  Biraz da 
  Mezarda 
  İlk kızları Mehveş ve Güneş için ağladılar.
  Ay ağladı
  Güneş ağladı
  Yıldızlar ağladı
  İdare lambası, gaz lambası
  Yazılar
  Güneylerin tepeleri ağladı.
  Şahan kayası
  Ermişlerin yamaçları
  Bayırın Başları
  Yemlikler ağladı.
  Yayla çiçekleri
  Peygamber çiçekleri
  Yavru ve ana serçeler
  Esen yel ağladı.
  Çınar ağacı
  Erik dalları
  Madımaklar
  Köyün çeşmesi
  Darboğaz deresi
  Torak damlı taş evler ağladı.
  Ağladılar, ağladılar, ağladılar…
  Ve sonra verip hepsi el ele,
  Ve sonra hepsi aynı ufka dönerek yüzlerini
  Kızıl ufuklardaki
  Güzel günlere doğru adımladılar.