Navigation

Hasta Tutsaklara Özgürlük Eylemleri Devam Ediyor

Ağız kanseri nedeniyle durumu ağırlaşan ve tedavisi tutukluluk koşullarında Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi hasta koğuşunda devam eden Güler Zere’nin serbest bırakılması için yapılan tüm girişimler hükümet tarafından görmezden gelinmeye devam ediyor.

Ağız kanseri nedeniyle durumu ağırlaşan ve tedavisi tutukluluk koşullarında Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi hasta koğuşunda devam eden Güler Zere’nin serbest bırakılması için yapılan tüm girişimler hükümet tarafından görmezden gelinmeye devam ediyor. Siyasi iktidarın bu tutumunu protesto etmek için bir araya gelen demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, Güler Zere nezdinde bütün hasta tutukluların serbest bırakılmasını talep etmek için 1 Ekimde Kadıköy İskele Meydanında bir basın açıklaması düzenlediler.

Basın açıklamasında, siyasi iktidarın Zere’ye özgürlük talebini “gereken yapılacaktır” sözleriyle geçiştirmeye devam ettiğine dikkat çekildi. Erol Zavar, Samet Çelik, Bekir Şimşek, Gülezar Akın, Remzi Aydın, Halil Güneş, Mehmet Yeşiltepe, İsmet Ayaz gibi daha birçok tutuklunun da tecrit-izolasyon sisteminin neden olduğu hastalıklarla savaştıkları hatırlatıldı.

Açıklama şu sözlerle sona erdi: “Bir kez daha söylüyoruz, Güler Zere’yi yaşatmayı başaramazsak, ölümünden hukuki, ahlâki ve vicdani olarak doğan tarihsel sorumluluk AKP iktidarının omuzlarındadır. AKP’nin ne demokrat pozlarına bürünmesi ne de gözyaşları onu bu sorumluluktan kurtarmaz. Siyasi iktidara bir kez daha hatırlatıyor, Güler Zere’ye ve tüm hasta tutuklulara özgürlük istiyoruz.”