Navigation

10 Ekim Katliamının 7. Ayında Anma

Ankara katliamının yedinci ayında, katledilen emekçiler için 10 EKİM-DER öncülüğünde bir anma düzenlendi. Ankara’da 10 Mayısta gerçekleştirilen anmaya, katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri, yaralılar ile emek ve demokrasi güçleri katıldı.  Anma bombalı saldırının gerçekleştiği saatte yapılan saygı duruşuyla başladı.

Saygı duruşunun ardından açılış konuşmasını 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun yaptı. Coşgun konuşmasında, “Ankara katliamının yedinci ayında yine hep birlikteyiz. Aylardır buradayız, burada olmaya devam edeceğiz, mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. Bu zamana kadar kendileri ile dayanışma içerisinde olan herkese dernek adına teşekkür ettiğini belirten Coşgun, konuşmasına kitleyi selamlayarak son verdi.

Coşgun’un konuşmasından sonra sözü katliamda kızını kaybeden Faik Deli aldı. Acılı baba konuşmasına şöyle başladı: “Kıymetli arkadaşlar, yedi ay önce burada yaşamını yitiren çocuklarımızın, yoldaşlarımızın bir tek amacı vardı: Bu ülkede daha fazla kan akmasın, daha fazla insan hakları ihlalleri olmasın,  bu ülke demokratik bir ülke olsun. Ne yazık ki bugün ülkeyi yöneten siyasal erk, kendi saltanatlarının sona ereceğini bildikleri için insanlarımızın üzerinde bombaların patlamasına vesile oldu ve alanları katillere açtı.” Deli, bugüne kadar katliam ile ilgili yargı sürecinde herhangi bir ilerleme olmadığını, olayın unutturulmak istendiğini vurguladı ve konuşmasına şöyle devam etti: “Bizi katletmeye devam etseler de, geriye kalan insan hak ve özgürlüklerinden yana olan herkesin bu mücadeleyi sürdüreceğini egemenler bilsin. Bizleri katletmekle susturamazlar, diz çöktüremezler.”

Deli’den sonra, patlamada yaşamını yitiren Güney Doğan’ın babası Mustafa Doğan söz aldı ve kendi çıkarları ve emelleri uğruna o kadar insanın katili olanlardan hesap sormak için mücadelenin daha da yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından atılan sloganlardan sonra Emek, Barış ve Demokrasi Anıtı’na karanfillerin bırakılmasıyla anma sona erdi.