Navigation

Eşit, Parasız, Bilimsel, Demokratik, Anadilde Eğitim!

Mersin Üniversitesi öğrencileri olarak, YÖK’ün kuruluşunun 29. yılında, askeri faşist dönemin kalıntısı bu kurumu protesto etmek için üniversite alanında bir araya geldik. Öğrencilerin üniversitelerde burs adı altında çok düşük ücretlerle çalışmaya mahkûm edilmesinin, polislerin kampus içinde rahatça kol gezmesinin, uzaklaştırmaların, soruşturmaların kime hizmet ettiğini yüksek sesle bir kez daha haykırdık. EĞİTİM-SEN Mersin Üniversitesi İşyeri Temsilciliğinin yaptığı basın açıklamasının ardından sıra öğrencilerin eylemine geldi. Sloganlara zılgıtlar ve çalan erbaniler eşlik etti.

Patronlar sınıfı YÖK ile bizlere baskıcı, şovenist, ezberci, anti-demokratik bir eğitim sistemi dayatıyor. Bunun yanı sıra, yüksek harçlar, okul masrafları, barınma ve ulaşım sorunu yüzünden pek çok işçi ve emekçi çocuğu burjuva eğitiminden bile mahrum kalıyor. Eğitime devam edebilenler ise “okuyup adam olup, babası annesi gibi işçi olmaması ve kimsenin etlisine sütlüsüne karışmadan çalışmaya başlaması” öğüt edilerek geliyor üniversite kapısına. Harç parası, ev kirası, yol parası, ev masrafları derken bir işçi ailesinin çocuğunu üniversitede okutması, sırtındaki yükün iyice ağırlaşmasına yol açıyor.

İşte tam da bu noktada bizlere yani işçi-emekçi çocuklarına büyük görev düşüyor. Bizler baskıcı, yasakçı, ezberci, anti-demokratik ve paralı eğitime karşı, parasız, demokratik, bilimsel, anadilde ve eşit eğitim talebimizi yükseltmeliyiz. 1980 askeri faşist darbesinin ürünü olan ve ayakta durmaya devam YÖK’e karşı mücadele etmeliyiz.