Navigation

Soma Maden Faciası: IRMT’nin Marksist Tutum’a Mesajı

IRMT’nin Marksist Tutum’a Soma maden faciasına dair dayanışma ve başsağlığı mesajı

Marksist Tutum’lu yoldaşlara,

Sevgili yoldaşlar,

Soma’daki maden patlaması geliyorum diyen bir “kaza”dır. Bildiğiniz gibi, bu trajik olay, kapitalistlerin, işçilerin yaşam standartları, çalışma koşulları ve hatta hayatları pahasına kârlarını maksimize etme dürtüsünün doğrudan bir sonucudur.

AKP hükümetinin üç  günlük ulusal yas çağrısı, onun, her yıl gerçekleşen binlerce işçi ölümü ve yaralanmasındaki doğrudan rolünün ve sorumluluğunun üstünü örtemez. On yıldan fazladır iktidarda olan Erdoğan ve AKP, CHP ve generaller kadar işçi sınıfı düşmanı olduğunu açıkça göstermiştir. 2010’da, Zonguldak’taki maden faciasında 30 işçinin ölümünün ardından Erdoğan, “bu mesleğin kaderinde var bunlar” demişti. Geride bıraktığımız iki gün içinde de, Soma’da katledilen 282 madencinin ölümünü meşrulaştırmak için 19. yüzyılda Britanya’da gerçekleşen maden kazalarına atıfta bulundu! Açık ki, Türk burjuvazisinin tüm kesimleri ahlâki ve ideolojik çöküş içerisindedir ve işçiler tarafından defedilmelidirler.

Ne yazık ki Türkiyeli sendikacılar iş kazaları sorununa yeterli ciddiyetle eğilmiyorlar: İlan edilen bir günlük grev, tabandan gelen eleştirilerin önünü kesmek amaçlı geç kalmış bir tepkidir. Bu, burjuvazinin tutumunu ya da kapitalist sömürünün gündelik tehlikeli işleyişini kökten değiştirmeyecektir. Ancak kesintisiz bir kampanya, “İş kazaları kader değildir, işçi ölümlerini durduralım” kampanyası temelinde bir faaliyet yürütmek işe yarayabilir.

Soma madencilerinin ailelerine en içten dayanışma ve başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve yüreklerimizi dağlayan bu trajedinin, Erdoğan’ın –ya da başka bir siyasetçinin– “kader”den bahsederek yaslı işçi aileleriyle alay ettiği son trajedi olmasını diliyoruz.

İş kazaları kader değildir!

Yaşasın işçi sınıfının uluslararası birlik ve mücadelesi!

Iranian Revolutionary Marxists’ Tendency [İranlı Devrimci Marksistler Eğilimi]