Navigation

Yüz Binlerce Alevi Kadıköy’deydi

Alevi Bektaşi Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen, sendikaların, siyasal partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiği “Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Mitingi”, yüz binlerin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.

Saat 11’den itibaren, Tepe Nautilus, Numune Hastanesi ve eski Salı Pazarında toplanan yüz binlerce insan, kortejler halinde üç ayrı koldan mitingin yapılacağı alana kadar yürüdü. Yürüyüş ve miting boyunca atılan sloganlarda;

· Zorunlu din dersinin kaldırılması,

· 33 kişinin katledildiği Madımak Otelinin müzeye dönüştürülmesi,

· Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi,

· Diyanet İşleri Başkanlığının lağvedilmesi,

· Alevi köylerine cami yapılmasından vazgeçilmesi,

· Hacıbektaş Dergâhı gibi devlet tarafından el konulan mekânların gerçek sahiplerine iade edilmesi talep edildi.

Miting programı, Madımak’ta ölenler için yapılan saygı duruşuyla başladı. Ardından semah ekibi ve müzik grupları sahne aldı.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş-ı Veli Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği adına yapılan konuşmalarda, hükümet tarafından “Alevi açılımı” adı altında yürütülen Alevi Çalıştayıyla “AKP’nin kendi Alevisini yaratmaya çalıştığına” dikkat çekildi. Alevi hakları konusunda ikircikli davranan hükümet, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemelerinin kararlarına uymaya çağrıldı.

Mitinge direnişlerini sürdüren Sabiha Gökçen Havalimanı işçileri de Hava-İş önlükleriyle katıldılar.

Yapılan konuşmalardan sonra sahneye çıkan sanatçıların türküleri ve çekilen halaylarla miting sona erdi.