Navigation

HSGG Platformu İsrail Saldırısını Protesto Etti

Taksim Tramvay Durağı’nda bir araya gelen HSGG Platformu bileşenleri, gerçekleştirdikleri eylemle İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını protesto etti.

Eyleme platform bileşenlerinin yanı sıra Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de dövizleriyle katıldı.

HSGG Platformu imzalı “Filistin’deki vahşet insanlık suçudur! İsrail ile bütün anlaşmalar iptal edilsin!” pankartının yanı sıra taşınan dövizlerde şu slogan ve talepler yer aldı: “Filistin Halkı Kazanacak!”, “Thawra Hatten Nasr! (Zafere Kadar Devrim!)”, “Katil İsrail Ortadoğu’dan Defol!”, “Siyonist İsrail Filistin’den Defol!”, “Katil İsrail İşbirlikçi AKP!”, “Filistin Halkı Yalnız Değildir!”, “İsyan, Serhildan, İntifada!”, “Her Yer Gazze Hepimiz Filistinliyiz!”

Platform adına ilk söz alan Hüseyin Demirdizen, “Biliyoruz ki, Filistin’e atılan bombaların parası Körfez sermayesinden de beslenmektedir… Bombalarla başlayan saldırı, kendilerince tehdit olarak algılanan Filistin halkı o topraklardan sürülmeden son bulmayacak gibi duruyor. Ama yanılıyorlar, bugüne kadar olduğu gibi insanların sesi bombalarla, şiddetle, baskıyla bastırılmaya çalışılsa da, emekçiler, bu baskılara karşı bugüne kadar sessiz kalmadığı gibi, bundan sonra da sessiz kalmayacak” dedi.

Demirdizen, yaptığı konuşmanın ardından, HSGG Platformu adına basın açıklamasını okudu. Açıklamada, ABD ve onun savaş arabası olan İsrail’in Ortadoğu’yu kan ve gözyaşına boğarak tüm zenginliklerini sömürmek istediği vurgulandı ve Kürt halkının taleplerinin de görmezden gelinerek savaş ve şiddetle bastırılmak istendiği ifade edildi. Filistin halkının katledilmesinden emperyalistler kadar, İsrail’le askeri ve siyasi işbirliğine giren Türkiye’deki egemenlerin ve işbirlikçi AKP’nin de sorumlu olduğu belirtildi. Yapılan katliamların geçerli hiçbir açıklamasının olamayacağının altı çizilerek, İsrail’in saldırılarını durdurarak hesap vermesi gerektiği belirtildi. Enternasyonal dayanışma içerisinde mücadele eden halkların bu katliamların hesabını er ya da geç soracağı ifade edildi.

Açıklamanın devamında “Siyonist İsrail’le, ona güç ve destek veren ABD ile tüm askeri ve diplomatik ilişkilerin kesilmesini, Siyonist İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların iptal edilmesini, büyükelçilerin geri çağrılmasını, saldırılar durmadan, Filistin toprakları terk edilmeden, Filistin halkının zararları karşılanmadan bir daha İsrail’le görüşülmemesini istiyoruz” dendi.

“Gün, başta İsrail işçi ve emekçileri olmak üzere, tüm dünya halkalarının Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltme günüdür” sözlerinin ardından basın açıklaması sona erdi.

Basın açıklamasından sonra Beyoğlu Tünel’e kadar bir yürüyüş gerçekleştirildi. Burada direnen ve yaşamını kaybeden Filistinliler için saygı duruşunda bulunuldu. Yapılan konuşmaların ardından eylem sona erdi.

Eylem boyunca “Filistin Halkı Yalnız Değildir!”, “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz!”, “Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak!”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği!”, “Kahrolsun İsrail Siyonizmi!”, “Filistin Halkı Kazanacak!”, “Birruh Biddem Nıfdik Ya Falastin!” sloganları hep bir ağızdan haykırıldı.

Eyleme katılan bir Filistinli, İsrail saldırısına karşı Batı Şeria dâhil Filistin halkının topyekun direnişe geçtiğini, üçüncü intifadanın başladığını dile getirdi.

Her iki halkın ve tüm bölge halklarının en büyük özlemlerinden biri olan savaşsız ve sömürüsüz bir düzen, ancak işçi sınıfı bunun için savaşırsa gelecek!

Filistin halkına özgürlük!

Emperyalist güçler Ortadoğu’dan dışarı!

Kahrolsun Siyonist İsrail burjuvazisi!