Navigation

Güler Zere’ye Özgürlük! Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın!

Ağır tecrit koşulları altında hastalıklarla boğuşan, tedavi görmeleri bile engellenen devrimci tutsaklar, burjuva devlet tarafından ölüme sürükleniyor. Yakalandığı ağız kanseri dördüncü evresine ulaşan Güler Zere’nin tutukluluk koşulları, hastane raporlarına rağmen halen devam ettiriliyor. Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Tıp Kurumu, Güler Zere’nin tutukluluk koşulları altında tedavi edilebileceğini rapor ederek adaletsiz uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Savcılık da, Adalet Bakanlığı da, hükümet de, Cumhurbaşkanlığı da, ellerindeki serbest bırakma yetkilerini kullanmıyor. Güler Zere’nin serbest kalmasını ve uygun koşullarda tedavisinin sürdürülmesini sağlayacak adım atılmıyor.

Bu adaletsizliğe son vermek ve 14 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Güler Zere’nin ve diğer hasta tutsakların serbest bırakılmalarını sağlamak üzere yürütülen kampanya çerçevesinde TBMM’nin açılacağı 4 Ağustos günü Meclisin önünde eylem gerçekleştirmek üzere bir girişim başlatıldı. Bu doğrultuda, 3 Ağustosta Taksim AKM önünden otobüslere binilerek Ankara’ya hareket edildi. Eyleme katılacakların yola çıkmalarının öncesinde 200 kişinin katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. “Güler Zere Serbest Bırakılsın”, “Adalet İstiyoruz” ve “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlarının atıldığı basın açıklamasında, Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu’nun geçmişten beri işkencecileri koruyan, kanser hastalarının “tutukluluğuna devam” diyen, hasta tutsakları tecrit koşullarında ölüme terk eden kararları protesto edildi. İşkenceyi saklayan raporlar düzenlediği için Türk Tabipler Birliği’nin hakkında defalarca soruşturma açtığı ve meslekten uzaklaştırdığı Nur Birgen’in Adalet Bakanlığı tarafından ödüllendirilerek 3. İhtisas Kurulu Başkanlığına getirildiği, bu uygulamalara hükümetin de sessiz kaldığı hatırlatıldı. Cumhurbaşkanının tutukluları serbest bırakma yetkisinin olduğu, bunun için hiçbir kuruma hesap vermek zorunda olmadığı, ancak Cumhurbaşkanlığı makamının bu vicdanı taşımadığı vurgulandı.

Pek çok siyasi çevre Güler Zere’nin ve hasta tutsakların serbest bırakılması kampanyası destek veriyor. 3 Ağustostaki basın açıklamasına da emekten yana siyasi partiler, çeşitli işçi örgütleri ve devrimci çevreler destek verdi.