Navigation

Avrupa Birliği Sorununda Marksist Tutum

Elif Çağlı

12 Nisan 2003


Avrupa Birliği sorununda son yıllarda oldukça yoğun bir tartışma yaşandı. Ancak bu önemli konuda özellikle Türkiye'deki sol çevrelerin sağlam ve bütünlüklü bir Marksist perspektif sunabildiklerini söylemek zor. Elif Çağlı'nın üç bölümlük broşürü, bu boşluğu doldurmayı ve Marksist perspektifi ortaya koymayı amaçlıyor. Birinci bölüm Avrupa Birleşik Devletleri mi?, ikinci bölüm Avrupa Birliği Gerçeği, üçüncü bölüm ise AB'nin Gerçek Niteliği Teşhir Edilmelidir başlığını taşıyor.


İÇİNDEKİLER


"Avrupa Birleşik Devletleri" mi?

Kapitalistlerin "Avrupa Birleşik Devletleri" Düşü

Kautsky ve "Avrupa Birleşik Devletleri"

Rosa ve "Avrupa Birleşik Devletleri"

Lenin ve "Avrupa Birleşik Devletleri"

Troçki ve "Avrupa Birleşik Devletleri"

Avrupa Birliği Gerçeği

Emperyalist Birlikler Kalıcı Olamaz

Amerika'nın Rekabeti Avrupa Birliği'ni Dayattı

AET'den AB'ye

AB Çelişkili Bir Birliktir

Türkiye'nin Sonucu Belirsiz AB yolculuğu

Avrupa Birliği'nin Kaderi Belli Değildir

Avrupa Birliği'nin Gerçek Niteliği Teşhir Edilmelidir

AB ve Barış İçinde Kapitalist Gelişme Düşü

AB ve İstikrarlı Bir Demokrasi Dönemi Düşü

Küçük-burjuva Muhalefetin Çıkışsızlığı

AB'ye Katılım Tartışması Burjuvazinin İç Sorunudur

Burjuva Seçenekler Çözüm Olamaz!

Çözüm İşçi Sınıfının Devrimci Mücadelesindedir