Navigation

Muhtar Berat

 Albay Rıfat,
 Asker kamuflajlı dürbünüyle,
 Haban dağının doruklarından
 Oluklarından 
 Gürül gürül yoksulluk akan kondularına,
 Ve kentin,
 Kömür tozundan karaya çalan
 Kırmızı kiremitli zengin damlarına bakıyordu.
 
 Ab-ı Ahmer 
 Kızıla boyanmış akıyordu 
 Bölerek kenti ikiye tam ortasından… 
 Sağındaki kocaman bahçeli evlerin içinde
 Akla ne gelirse vardı.
 Sofrasında bal kaymak, 
 Bahçesinde meyveler çeşit çeşit ve al aldı.
 Kapısında bekleyenler;
 Eli tüfekli,
 Beli fişekli,
 Ve sahipleri gibi “aman” bilmez adamlardı.
 
 Sol yanındaki yoksul kondular,
 Haki bir fonun üzerindeki
 Simsiyah küçük noktalar gibi belli belirsizdiler.
 Ekmeğin
 Suyun
 Dönen çarkların sebebi olduklarından,
 Ve de bütün dünyayı 
 Ellerinin bereketiyle doyurduklarından habersizdiler.
 Hani nasıl denir;
 Elsiz, ayaksız 
 Kör, sağır ve dilsizdiler. 
 
 Albay Rıfat
 İndirdi dürbününü birkaç kez. 
 Birkaç kez, gözlerini kısarak baktı.
 Bacalarından
 Büklüm büklüm
 Kapkara dumanlar tüten
 Sol taraftaki çoğu evlerin damları topraktı.
 Ne yağmurdan nasiplenirdi tarlaları,
 Ne sofraları ekmekten…
 Çocukları kara kuru,
 Çocukları aç biilaç,
 Ve ayakları çırılçıplaktı.
 
 
 Gün
 Ufuktaki bulutları,
 Ve kızıla boyayarak kiremitlerini 
 Şehrin sağ yanındaki zengin damların,
 Sol yanındaki yoksul konduları ve sokakları
 Kopkoyu bir karanlığa bıraktı bırakacaktı.
 
 Muhtar Berat,
 Uçları göğe değen
 Çift çamların arasındaki çifte minareli camiden,
 Akşam ezanını okuyordu.
 Ve bilirmiş gibi sanki
 Ölüm haberi geldiğini oğlu Baran’dan;
 Ramazan’dan ve Hasan’dan sonra 
 En küçük oğlu Baran’dan ölüm haberi geldiğini bilirmiş gibi,
 Ezan okumuyordu da ağıt yakıyordu… 
 “Hayye ale’l-felah, Hayye ale’l-felah” derken,
 Yani şehrin sol yanındakileri
 Kurtuluşa davet ederken,
 Albay Rıfat;
 Dar, toprak bir yoldan,
 Tozu dumana katarak kente iniyordu.
 
 Kentin sol yanındaki evler
 Yokluğun aman bilmez elleriyle boğazlanıp
 Öbür dünyadaki mükâfatlarıyla avunurken
 Sağ yanındaki evler, 
 Etin ve ekmeğin bolluğuyla göneniyordu
 
 Muhtar Berat,
 Çıkıp çifte minareli camiden, 
 Ab-ı Ahmer’in üzerinden Haban’a doğru yürüdü.
 Yüreğindeki öfke,
 Yüreğindeki ateş,
 Yüreğindeki isyan büyüdükçe büyüdü.
 
 İki adamın,
 Kenarından 
 Birbirine doğru yürüdüğü Ab-ı Ahmer’in yüreği,
 Kan kızıla boyanarak akıyordu. 
 
 Albay Rıfat inip arabadan,
 Birkaç adım atıp durdu.
 Ve sanki
 Taşı kayayı söküp yerinden,
 Gürül gürül bir çığ gibi 
 Kendisine doğru gelen bu adamı
 Bundan yirmi yıl önce getirdiği 
 İlk kara haberden beri tanıyordu.
 
 Ve on yıl sonra yine,
 Ve şimdi yeniden,
 Ve hatta 
 Yüzlerce, binlerce yıldan beri,
 Ölüm ve ayrılıktan başka bir şey değildi getirdikleri.
 Ve sonra yeniden,
 Ve sonra her defasında ve hiç durmadan 
 “bir ayrılık,
 bir yoksulluk, 
 bir de ölüm” getirdiler
 Şehrin sol yanındakilere.
 
 Muhtar Berat’ın ilk oğlu Ramazan;
 Kudret Ağa’nın ilk oğluyla
 Aynı günde, aynı ayda 
 Zenginlerin tarlalarında ekinlerin boy boy,
 Yoksulların sofralarında
 Ekmeğin kıt olduğu bir yılda doğmuştu.
 Kudret Ağa’nın oğlu Rüstem
 Yirmi günde hemen gidip dönerken,
 Ramazan;
 Bir ağanın topraklarının kenarında nöbet beklerken 
 Soğuktan donarak öldüğünde
 Daha yirmisinde bile değildi.
 
 İkinci oğlu Hasan’a 
 “Eğitim Zayiatı” dendiğinde;
 On sekizindeki karısı Medine
 Altıncı ayını bile doldurmamıştı hamileliğinde.
 Doğarsa eğer oğlunun adını 
 Umut Barış koyacaktı.
 Belki bütün dünya 
 Umut ve barışla dolu bir dünya olacaktı.
 Ve fakat
 Muhtar Berat;
 Üç oğlunun acısını üst üste koyarak,
 Ömür boyu cayır cayır yanacaktı.
 
 Albay Rıfat;
 İlk ölüm haberini getirdiğinde 
 Otuz sekizinde bir binbaşıydı.
 Hasan’ın haberinde
 Kırk sekizinde bir albay…
 Bir babaya üç çocuğunun da
 Ölüm haberini vermek 
 Kaç kula nasip olur bilinmez ama
 Baran’ın ölüm haberini getirdiğinde
 Fazlası var eksiği yoktu elli sekizinden…
 
 Muhtar Berat;
 İlk oğlunun ölüm haberi geldiğinde 
 Otuz sekizinde
 Dalgalı saçları siyahtı.
 Ve yüreğinden kopup gelen öfke
 Ne dağlara
 Ne denizlere sığacak bir ahtı.
 On yıl sonra Hasan öldüğünde
 Sanki yetmişine varıp dayanmıştı. 
 Saçı sakalı bulutlar gibi bembeyaz
 Yüzündeki çizgiler
 Ayaklarının dibinden ırmaklar akan
 Vadiler gibi yarılmıştı.
 Üçüncüsünde ise bu kez
 Ne kadar acı varsa kavrulacak
 Cayır cayır yanacak ne kadar acı varsa 
 Asırlarca biriktirip yüreğine doldurmuştu.
 
 
 İlk oğlu Ramazan öldüğünde
 “Vatan için…” demişti Albay
 “Vatan için” diye dökülmüştü ağzından kelimler.
 “Vatan ve Bayrak için öldü” demişti “ölenler”.
 “Vatan sağ olsun Komutan” demişti Muhtar Berat “Vatan…”
 
 
 Milyonlarca Ramazan ve Hasan
 Ekmeğe ve aşa doyamadan;
 Ve kimisi gene,
 Belki bir kere bile
 Kömür gözlü bir yârin sıcaklığını duyamadan
 Ve oğullarına
 Ve kızlarına
 “Oğlum, Kızım” diyemeden 
 İnsanca yaşayıp bir gün bile göremeden
 “Vatan için” ölmüşlerdi.
 
 On yıl sonra bu kez 
 Kör bir kurşunla “zayi oldu” haberini verdiğinde Hasan’dan;
 “Vatan için donarak ölmek de varmış, 
 Kör bir kurşunla zayi olmak da Komutan…
 Veren Allah, alan Allah
 Kaçılmazmış demek ki mukadderattan” demişti Muhtar Berat.
 
 
 Albay Rıfat
 “Vatan için” diyecekken
 Yirmi yıl sonra ve üçüncü kez yeniden,
 Kaldırıp elini susturdu Muhtar, Albay’ı.
 
 Ve Albay’a uzun uzun baktı
 İri gözlerinde öfke
 İri gözlerinde isyan 
 İri gözleri kan ve revandı.
 
 Kalın kaşları çatık
 Kalın kaşları keman
 Kalın kaşları gerili yaydı
 
 Haki gömleğinin
 İki dirseği de siyah birer yamalıktı.
 Uzun beyaz sakalı;
 Tarihin bütün acıları yazılı 
 Bir sayfa gibi ak,
 Bakışları;
 Esaretin karanlığını yırtar gibi aydınlıktı.
 
 Elleri damar damar…
 İnci zerresinden yaşlar 
 Çiğ tanesi gibi sıra sıra yanağındaydı.
 
 “Ben” deyip Muhtar Berat, 
 “Ben” deyip durdu. 
 Acısı akıp içine
 Yüreğiyle sarmaş dolaş oldu.
 Ve sonra
 Kırk yıllık bir düşman gibi hançeriyle şerha şerha yardı.
  
 “Ben Berat Yurtseven Albay! 
 Üç oğlumu aldın elimden. 
 Üç gök bulutumu...
 
 Güneşimi,
 Ayımı,
 Yıldızımı…
 Gecemi, gündüzümü,
 Üç kınalı kuzumu aldın Komutan.
 
 Yağmurlarımı, ırmaklarımı, derelerimi,
 Başak başak ekinlerimi aldın.
 Ne dökülse ellerimden
 Ne boy verip çoğalsa 
 Elimde avcumda ne varsa aldın, aldınız Komutan!
 Ne doymak bilmez bir iştahınız varmış meğer? 
 Ne doymak bilmez bir iştahınız!
 Üç dağımı 
 Üç denizimi
 Ve komutan
 Yüz binlerce oğlumu ve kızımı aldın, aldınız.
 Sonra Komutan;
 Bir ayrılık 
 Bir yoksulluk 
 Bir de
 Bir de ölüm bıraktınız geride
 Daha da bırakacağınızdan gayrı…
 
 Tanırsın beni.
 Tanır ataların atalarımı, 
 Yüzlerce yıl ve yedi göbektir…
 Bu topraklara dökülür kanımız.
 Ellerimiz ölesiye itaatkâr ve ellerimiz ölesiye çalışkan.
 Vatan sağ olsun diyorsun değil mi Komutan?
 Vatan!
 Yani dökülen ter,
 Yani akan kan, 
 Vatan ve bayrak için diyorsun değil mi?
 Peki, öyleyse söyle komutan;
 Yalnızca bizim damarlarımızda mı dolaşır
 Bayraklara rengini veren kan?
 Ve yalnızca
 Bizim çocuklarımızın canı mıdır vatanı sağaltan?
 Eğer öyleyse komutan;
 Yani
 Vatan aç,
 Vatan açık kalmaksa,
 Vatan on sekizinde, yirmisinde,
 Bir başkasının toprağı 
 Bir başkasının zenginliği için ölmekse,
 Yerin dibine batsın
 Böyle bir düzen
 Böyle bir hayat
 Böyle bir vatan… Komutan!”