Navigation

Birleştir Sesini

 Eğer sen 
 Cenk havası vururken davullar
 Zurnalar cenk havası çalarken 
 Ve kulaklar
 Davulun ve zurnanın isyanını 
 Taşırken yüreklere
 
 Bugünün ve yarının mimarı 
 İri kemikli eller
 Örs ve çekiç arasında
 Her gün yeniden şekil verirken dünyaya
 
 Omuzlar
 Dünyanın bütün yükünü taşıyan omuzlar
 Yaslanıp birbirine
 Bir arkaya bir öne
 Yekinip yıkmaya niyetlenirken
 İnsan etiyle ve kanıyla yükselen kuleleri
 
 Ve ayaklar
 Ve ayaklar o gün 
 Ve ayaklar o saat 
 Ve ayaklar o an, oradan
 Bereketli başakların
 Herkes için boy verdiği bir dünyayı
 Vurup çıkacakmış gibi toprağın altından
 Birlikte basarken toprağa
 Birlikte inip
 Birlikte kalkarken topraktan
 
 Ve Elif’in 
 Ve Sinan’ın
 Umut dolu şarkılar gibi çınlayan sözleri
 Baldan tatlı bir dünyayı kurmaya çağırırken bizleri
 Duyup işitiyor
 Ve işitip anlıyorsan
 Esirgeyemezsin tuzunu aşımızdan
 Ve kavgamızdan alın terini 
 Birleştir yüreğinin gümbürtüsünü
 Davulun gümbürtüsüyle
 Birleştir sesini
 Baldan tatlı bir dünyayı kurmaya çağıranların gür sesiyle