Navigation

Ben Muhammed Aden

 Ben Muhammed Aden 
 Evet… 
 İstemeden girdim hayatınıza, biliyorum.
 Ne siz,
 Ne de ben, istemeden.
 Ve fakat takdir edersiniz;
 Hiç kimse 
 Yerinden yurdundan kopmaz,
 Dağların, denizlerin koynuna atmaz,
 Kurban etmez ne kendini, 
 Ne de çocuklarının körpe bedenlerini
 Durup dururken.
 Egemenler kirli ellerini
 Uzatmadan önce benim memleketime de,
 Aklımın ucundan bile geçmezdi
 Yerimden yurdumdan kopmak,
 Kul köle olmak “Başkalarının” memleketlerinde.
 Başkalarının memleketlerinde ölmek,
 Gömülmek başkalarının memleketlerine…
 Kimi zaman,
 Kıyıya vuran ölü bedenlerimizle girdik evlerinizden içeri;
 Kimi zaman,
 En adi mahlûklar gibi
 Yaka-paça sökülüp atıldık sınırlarınızdan dışarı.
 İçerde olmak ne demekti,
 Dışarda olmak ne demek
 Çoktan yitirmişti anlamını.
 Tel örgüler 
 Nasıl oluyordu da 
 Üzerinden geçtiği yerleri bölüyordu böyle ikiye?
 Nasıl oluyordu da
 Dünyanın her yerinde kardeşken papatyalar,
 Bölünüyordu papatyaların dünyası böyle?
 Tel örgülerin iki tarafında da açarken
 Peygamber çiçekleri mavi mavi,
 İki tarafında da aynıyken toprağın kaderi, 
 İki tarafı da ıslatırken yağmur rahmetiyle,
 Çalışıp aç kalırken nasırlı eller bizde
 Ve sizde de,
 Yani
 Üreten ellerin kaderi
 Ortakken dünyanın her yerinde,
 Nasıl oluyor da düşman oluyoruz birbirimize?
 Ben Muhammed Aden…
 Buraya gelmeden önce de
 Bir hayatım vardı benim. 
 Yani sonrası bir yana, öncesiz değilim.
 Yani
 Birden bire,
 Yani
 Durup dururken çıkmadım yerin dibinden.
 Yani
 Buraya gelmeden önce de çalışır
 Kazanırdı hayatımı nasırlı ellerim.
 Demir dövüyorum sizin memleketinizde. 
 Demir büküyorum.
 Kendi memleketimde de demir döver,
 Demir bükerdim.
 Gözlerimden yaş hiç eksik olmuyor sizin memleketinizde.
 Kendi memleketimde de demir döver
 Gözyaşı dökerdim.
 Yetmezdi kazancım doyurmaya çocuklarımı
 Kendi memleketimde.
 Burada da yetmiyor… hem de hiç…
 Biliyorum, sizinki de…
 Kimilerine ve hatta büyük çoğunluğa göre
 Patronlar bizim yüzümüzden atıyormuş işçileri… 
 Ve gene 
 Biz daha ucuza çalıştığımız için düşüyormuş ücretleri.
 Sanki biz ucuza çalışmaya çok “can atıyormuşuz” gibi.
 Bilirsiniz; 
 Açlığın acımasız elleri
 Gelip yapıştığında boğazınıza,
 Aç bırakmaktansa çocuklarınızı
 Değil ucuza çalışmak,
 Canınızı vermeye bile razı gelirsiniz.
 Ve hatta belki,
 “Kriz onların yüzünden çıktı” diyenleriniz bile vardır.
 Bizmişiz gibi sanki bütün bu musibetlerin sebebi. 
 Fakat 
 Bilmiyor büyük çoğunluk;
 Nasıl da fırsatçı olduğunu ticaret erbabının,
 Ve patronların sizin memleketinizde…
 Aynı, bizim memleketimizde
 Ve 
 Bütün dünyada olduğu gibi.
 Yani şimdi meselâ,
 “Biz” mi demişiz “hesapsızca arttırın kiraları” diye 
 Fırsatçı ev sahiplerine?
 Sanki o evlerde, biz
 Daha pahalıya oturmuyormuşuz gibi.
 Hem de 
 Daha ucuza çalıştırıldığımız halde.
 “Biz” mi istemişiz meselâ
 Patronlardan düşürmelerini ücretleri?
 “Biz” mi demişiz atın diye sokağa işçileri?
 Yani şimdi “bizim” yüzümüzden mi
 İşsizlik varsa sizin memleketinizde,
 Aynı bizim memleketimizde 
 Ve bütün dünyada olduğu gibi?
 Yani yoksulsa insanlar; ve açsa…
 İşsizlik yok muydu yani
 Sizin buralarda “biz” gelmeden önce?
 Patronlarınız işten atmaz mıydı işçileri?
 Yoksul değilmiydiniz bizim gibi,
 Hem de yor yoksul değil miydiniz biz gelmeden önce de?
 Peki,
 Bizim memleketimizdeki açlık kimin yüzünden?
 İşsizlik,
 Evsizlik,
 Geleceksizlik…
 Peki, biz kimi suçlayalım
 Attığı için patronlar bizi işten?
 Ve doymadığımız,
 Ve sürüldüğümüz için memleketimizden.
 Ve onurumuz
 Lime lime edilerek alındığı için ellerimizden.
 Belki de, kimilerine göre keyfimizden!
 Peki ya Amerika’daki, 
 Afrika’daki,
 Avrupa’daki işçiler neden atılırlar işlerinden?
 Neden doymazlar? Sebebi kim?
 Ve bütün dünyada,
 Neden sürülürler oradan oraya yoksullar?
 Savaş, ölüm, sefalet, kimin yüzünden?
 Ben Muhammed Aden;
 İstemeden girdim hayatınıza, biliyorum…
 Ne siz,
 Ne de ben, istemeden…
 Ne isterim işinden olsun herhangi biriniz,
 Ne de, kimsenin çocuğu aç kalsın benim yüzümden.
 Ama isterim,
 Hem de çok isterim
 Hepimizin karnının ortak bir kazandan doymasını, 
 Ve bütün dünyanın 
 Hepimizin ortak vatanı olmasını.