Navigation

Acı İlaç ve Galat-ı Hilkat

  Gerçi 
  Bir dediği bir dediğini tutmaz ama
  Buyurduğuna göre efendi hazretlerinin,
  Uçuyormuş yine
  İktisad-ı milliyemiz!
  
  Çökerken hem de
  Bütün dünyada iktisadı kapitalizmin,
  Çin’i, Amerika’yı
  Ve hatta
  Bütün Frengistan’ı geçecekmişiz!
  
  Siz;
  “Atma Recep!
  Nedir öyleyse bu fukaralığımıza sebep?” diyebilirsiniz.
  Demelisiniz de
  Üstelik haklısınız ne deseniz de.
  
  Ve 
  Bu inciye müteakiben yine, 
  Muhayyilesine akıl erdiremediğimiz efendi hazretlerinin
  Emri üzerine,
  -Uçmasına rağmen hem de iktisadı milliyemiz!-
  Çaresiz zehr-i mualecatı 
  Her zaman olduğu gibi yine
  Biz içecekmişiz
  
  Siz;
  “Madem eşi menendi yok memleketin,
  Madem kanatlandık uçuyoruz;
  Ve hatta yedi düveli geçiyoruz
  O halde neden acı ilacı içiyoruz?
  Ya da
  “Ya biz safız,
  Ya sizde yok Allah korkusu;
  Yahu kardeşim
  Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!” diyebilirsiniz.
  Demelisiniz de.
  
  Heyhat!
  İster kanat takıp uçsun 
  İster yerin dibine batsın memleket
  Galat-ı hilkati gereği kapitalizmin
  Acı ilacı içmek, 
  Hep bize kısmet…
  Fakat
  Ne takdiri ilahidir bu
  Kalu Belâ’dan beri alnımıza yazılmış,
  Ne değişmez bir hakikat,
  Kalk ayağa, dikil,
  Bu galat-ı hilkati sırtından silkin at!