Navigation

Dünyayı Ancak Örgütlü İşçi Sınıfı Kurtarır!

Sabah evden çıkıp otobüs durağına vardım. Mahallemizin yollarında kaldırımlar bir buçuk metreden daha dardır. Otobüs durakları kaldırımın üzerindedir. Durağın bir yanı açıktır. Ne soğuktan korur, ne de yağmurdan. Diğer yanında camlı reklam panosu var. Reklam panosunun büyüklüğü yüzünden durağın önünden bıraktık bebek arabası ya da engelli arabasının geçmesini, yürüyerek geçenler bile kıvrılmak zorundadır. 

Reklam panosunda “dünyayı iyi yetiştirilmiş çocuklar kurtaracak” yazıyor, buz mavisi deniz görüntüsünün üzerinde koca puntolarla. Alt taraftaysa hepimizin çok görerek aşina olduğumuz denizin ortasında küçük bir buz parçası üzerinde başı gökyüzüne dönük bir kutup ayısı oturuyor. Bir de o kocaman kutup ayılarının beslenemedikleri için iskelete dönmüş hallerini görüyoruz. Resimdeki kutup ayısının gökyüzüne bakışı da “güzelim dünyamızı mahvettiniz haramiler” der gibi! Panonun yarısındaysa özel okulun adı vs. beyaz zemin üzerine siyah koca puntolarla yazılmış. Reklam özel okulun öğrenci avlama tuzağı.

Devlet okullarında kaliteli bir eğitim hak getire. Artık neredeyse her köşe başında bir özel okul var. Özel okulların gözleri öğrencilerin ailelerinin cüzdanında. Gerçi devlet okulları da pek öyle ücretsiz sayılmaz. Okulun neredeyse her ihtiyacı için öğrencilerden her gün ayrı para istenir. Para götüremeyen yoksul ailelerin çocukları diğer öğrencilerin önünde teşhir edilirler. 

Özel okulların dertleri öğrencilerin ailelerinden para kazanıp kâr etmektir. Ayrıca ister devlet okullarında ister özel okullarda, öğrencilere dünyanın düzeninin böyle gelmiş böyle de gideceği yalanı öğretilir. Taze beyinlere bireysel kurtuluşun yararları, yanındaki arkadaşının önüne geçmesi için her şeyi yapması fikri işlenir. Ve kapitalist dünya düzeninin devam etmesi için tazecik beyinlere bencillik tıka basa doldurulur. Bu kalpazanlar sürüsünün insana, doğaya ve dünyamıza bakışı para kazanmak üzerinedir.  

İnsana ve doğaya dair her şeye para ve kâr gözüyle bakan sömürücüler sınıfı, bu emellerinin üzerine bir örtü çekerler. O örtünün önünde öyle güzel sözler ederler ki, onları doğaya “âşık”, insana ve insanlığa “sevdalı” sanır yoksul milyonlar... Ve yoksul insan yavrularına “en güzel eğitimi” kendilerinin vereceğini iddia ederler.

Ama bu kapitalist düzen altında sömürülen milyonlar, milyarlar için kaliteli, ücretsiz ve bilimsel bir eğitim boş bir hayaldir. Örgütlü işçi sınıfı bu sömürücü, ikiyüzlü ve iğrenç kapitalist düzeni yıkıp yeni bir düzen kurmadan insanlık kurtulmayacak. İnsanlığı da, doğayı ve üzerindeki tüm canlı yaşamı da ancak örgütlü işçi sınıfı kurtarır!