Navigation

İşçi Sınıfının Gençleri, Mücadeleye!

Kapitalist sistem işçi sınıfının gençliğinin aklını daima tutsak etmek ister. Bu yüzden işçi sınıfının çocuklarını daha ilkokul sıralarında işlemeye çalışır, küçük yaşlarda büyük sorumluluklar yüklenmelerine neden olur. Bir taraftan ekonomik zorluklar nedeniyle ailelerin evlatlarından “büyük adam” olma beklentileri, diğer taraftan okul adı verilen kafeslerde çocukların enerjilerinin ve hayal güçlerinin yok edilmesi... Ödevleriyle, dersleriyle, aşılanan değer yargılarıyla “eğitim” kurumlarında genç zihinlerin sorgulamak ve haksızlığa isyan etmek gibi özelliklerini yok etmeye çalışırlar. Böyle yollarla işçilerin, emekçilerin genç evlatlarını sınıf temelinde örgütlenmekten alıkoymak isterler. Bireyselliği ve çıkarcılığı pompalayan düşünce sistemleriyle sınıf bilincine varmalarını engellemeye çalışırlar.

Bunları dayatan kapitalizm toplumsal ve psikolojik sorunlar yaratır. Bu sorunlar saklanamayacak kadar büyüktür. Bir tarafta dünyanın bütün zenginliklerini elinde bulunduran toplumun azınlığı burjuvazi, diğer tarafta ise bütün zenginliği yaratmasına karşın her anlamda bu zenginliğin altında ezilen proleterler var. Bu temel çelişkiyi saklayamayan sömürü düzeni tüm propaganda araçlarıyla, her kanaldan yaydığı yalanlarla bu adaletsizliğin nedenini gizliyor. Asıl nedenin kapitalist üretim sistemi, bu sistemin efendisi olan patronlar sınıfının kâr hırsı olduğunu gizliyor. Özellikle gençlerin bu gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışıyor.  

Fakat ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar kapitalist egemenler, Marksizmin ışığında örgütlenen aydınlık genç zihinleri asla bulandıramayacaklar. Meselenin sınıfsal olduğunu; sömürünün, açlığın, yeryüzündeki toplumsal hastalıkların sınıfların ortadan kaldırılmasıyla ortadan kalkacağını bütün kirli oyunlarına rağmen biliyoruz. İşe kapitalizmi yıkmak için örgütlenmekle başlamamız gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden işçi sınıfının gençliği olarak gelecek kaygısının, kötü yaşam koşullarının olmadığı bir dünya için bilinçleniyor ve bu bilinçle mücadele ediyoruz.