Navigation

Kadın Olmak

  Gökyüzünde ay
  Petekte bal
  Sevgilinin elinde “gül” değiliz.
  Bir elmanın yarısı
  Ya da
  “Namus belası” olmak değil derdimiz.
  Ne bir cennet isteriz ayaklarımızın altında
  Ne de 
  Namus belasına bir cehennemde yaşamak…
  Çünkü biliriz; 
  Nasıl koparılıp atıldığını dalından
  Nasıl kırıldığını kolunun kanadının 
  “Gül” olunca kadınların,
  Mezara gömülür gibi gömülüp evlere
  Nasıl tarumar edildiğini umutlarının.
  Ve bu sebeple;
  Ne sevgilinin elinde
  Ne de dalında gül değiliz,
  En az yarısıyız yaşamın
  Ve en az yarısını üretir nasırlı ellerimiz.
  Ay değiliz gökyüzünde
  Aya da benzemeyiz
  Ne onu ne de on dördüyüz ayın.
  Yani ne ay olmak isteriz 
  Ne de
  Dışında ve ötesinde olmak yaşamın…
  Kumaş dokuruz fabrikada
  Yün eğiririz
  Tütün ekeriz tarlada
  Tütün sökeriz
  Tütün dizeriz iplere
  Yoksulluğumuzu dizer gibi dizeriz.
  Türkü söyleriz fabrikada, tarlada türkü söyleriz
  Umutlu güzel günlerin türkülerini…
  Doğurur ve büyütürüz çocukları
  Biz olmadan büyümez çocuklar
  Umutlar da öyle…
  Biz olmadan yarım kalır türküler
  Sevgiler de öyle…
  Biz olmadan ne yeşil yeşildir
  Ne mavi mavi…
  Yani;
  Rengini bulamaz renkler biz olmadan
  Ve mitler ümit olmaz 
  Kadınların eli dokunmadan…
  Ne varsa dünyada insan eli değen
  Anası toprak
  Babası emektir.
  Ve kadın;
  Güneş gibi 
  Su gibi
  Toprak gibi 
  Hayatın ta kendisi demektir.