Navigation

Haydi! Birlikte Kavgaya!

 Bir el,
 Saplayıp hançerini sırtımıza,
 Boydan boya yardı bizi, tam ortamızdan.
 Tam ortamızdan
 Boydan boya
 Ve karpuz gibi böldü ikiye…
 Bir yarımız bir yana düştü yarı canda,
 Diğer yarımız diğer yana…
 Bir yarımız 
 Babasını öldürmüş gibi
 Kanlı bıçaklı oldu diğer yarımızla…
 Ve diğer yarımız öteki yarımızla… yüz yıllık düşman… 
 İki yan da birbirinin aynı oysa
 Tıpatıp aynı hem de.
 
 Peki ne
 Bu yarılmaya,
 Düşman gibi ayrılmaya neden?
 Bir yarımızdaki gözümüz maviyken
 Diğer yarımızdakiki gözümüz siyah mı?
 Bir yarımız uzun da
 Kısa mı diğer yarımız? 
 Veya bir yarımız ağlarken
 Diğer yarımız gülüyor mu?
 Can çekişirken bir yarımız,
 Bir yarımız canlanıp diriliyor mu?
 Bir yarımız aç da
 Sanki diğer yarımız doyuyor mu?
 
 Bir el,
 Saplayıp hançerini sırtımıza,
 Yardı boydan boya tam ortamızdan.
 Tam ortamızdan ve karpuz gibi…
 Biri yok elimizin şimdi,
 Kolumuzun biri yok…
 Eksik biri ayağımızın,
 Omzumuzun biri yok.
 Fakat…
 Bir göz yeter mi
 Görüp gözetmek için dört bir yanı?
 Bölüp pay etmek için bir el,
 Sarılıp kucaklaşmak için bir kol yeter mi?
 Bir ayak yeter mi
 Yürüyüp koşmak ve aşmak için engelleri? 
 Bir omuz yeter mi
 Omuzlayıp taşımak için bütün yükünü kavganın?
 
 Bir el
 Saplayıp hançerini sırtımıza
 Yardı boydan boya tam ortamızdan bizi.
 Şimdi yetmiyor bir kolumuz
 Kol kola vermek için.
 El ele vermek için bir elimiz yetmiyor.
 Sırt sırta,
 Omuz omuza verip yekinmek,
 Yekinip atmak için yetmiyor, asalakları.
 
 Haydi bir yarım!
 Diğer yarım, haydi!
 Haydi ciğerim, canım, haydi!
 Haydi omzumun bir tarafı,
 Diğer tarafı haydi!
 Sol elim, sağ ayağım, gözüm, kulağım…
 Birim, tekim, varım, yoğum, hepim!
 Haydi! Bir olmaya!
 Hep birlikte kavgaya,
 Haydi!