Navigation

Yürüyorlar!

Ahhh! tüm heyecanıyla yaklaşıyor O gün,
     bütün kararlığıyla geliyor.
Esiyor rüzgâr,
     gecenin karanlığını yırtarcasına
           uğulduyor.
Devrimi müjdeliyor sabah,
     marşlar söylüyorlar,
           bayraklarıyla yürüyorlar!