Navigation

Yunanistan’da Tutuşan İsyan Ateşi

Yunanistan işçilerinin ve öğrencilerinin başlattığı isyan ateşi tüm dünyada burjuvazinin korkusu haline geldi. Yunanistan’da başlayan ve Fransız burjuvazisinin reformunu geri çektiren sınıf mücadelesi, işçi sınıfının mücadelesinin uluslararası etkisini ortaya koyuyor.

Hatırlayacağımız gibi Yunanistan’da 6 Aralıkta 15 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Zaten kapitalizmin kriziyle, işsizliğiyle, reform saldırılarıyla cendereye sokulan Yunanistan işçileri ve öğrencileri, kapitalist sisteme duydukları öfkelerini meydanlara çıkarak dile getirmekteydiler. 7’den 70’e bütün işçilerin meydanlara dökülmesi, karakolların, burjuva televizyonların basılması Yunanistan burjuva hükümetini salladı. Yunanistan’daki mücadeleden haberdar olan tüm burjuva hükümetler “olaylar benim ülkeme de sıçrar mı?” düşüncesiyle titrediler.

Fransız burjuvazisi, Yunanistan işçi sınıfının başlattığı bu mücadeleden korkusunu gizleyemeyerek, bir süredir uygulamaya koymak istediği “eğitim reformu”nu geri çekmek zorunda kaldı. Birçok öğretmenin işten atılması, üniversitelerin özelleştirilmesi, eğitim süresinin uzatılmasını kapsayan “reform” saldırısı, Fransız eğitim işçileri ve öğrencileri tarafından düzenlenen mitinglerle protesto edilmekteydi. Ancak Yunanistan’daki olaylardan sonra ülke genelinde artan miting ve protestolar, Fransız burjuvazisini harekete geçirdi. Fransa başbakanı Sarkozy’nin şu sözleri aslında reformu neden geri çekmek zorunda kaldıklarını açıkça belirtiyordu: “Ülkemde Noel öncesi bir ‘68 kuşağı istemiyorum, sosyal gerilimin reformları rehin almasını ve toplumsal sorunlara eğitim konusunun karıştırılmasını istemiyorum. Şu anda atmosfer, reform için gerekli diyalogu engelliyor. Bunu 1 yıl geciktirmek çok sorun değil.” Elbette ki Sarkozy, Fransız işçi sınıfının geçmişte olduğu gibi bugün de mücadelesini yükseltirse neler yapacağından korkuyor.

Bugün işçi sınıfı Fransız burjuvazisinin reform saldırısını bir yıl sonraya erteletti. Bu, sınıf mücadelesinin küçük ama önemli bir başarısıydı. Yalnız Yunanistan ve Fransız burjuvazisi değil tüm burjuvalar bizim örgütlenip mücadele etmemizden korkuyorlar. Biz işçiler mücadeleyi yükselterek tüm dünyaya yaymalıyız. Ancak bu şekilde kapitalist sistemin krizlerinden, emperyalist savaşlardan, açlıktan, yoksulluktan, sömürülmekten ve onun sözde reformlarından tamamen kurtulabiliriz.

Bütün ülkelerin işçileri birleşin!