Navigation

Marksist Tutum 5 yaşında

Ben, bilinçsiz, örgütsüz, duyduğu her şeye inanan, kendi gücünü bilmeyen, işten eve, evden işe gidip, mücadeleden bihaber milyonları, yeraltında yaşayan, güneşin tadını, sıcaklığını bilmeyen, gözleri toprağın altında kalmaktan körleşmiş canlılara benzetiyorum. Bu körlükten kurtulup, olup bitenleri anlamaya çalışan işçilerin sınıf mücadelesine dair doğru kaynakları okuması gerekiyor. Kapitalist sistemin nasıl bir sistem olduğunu ve burjuva düzenin nasıl yıkılacağına ilişkin Marksist fikirleri özümsemesi gerekiyor.

Gerçek devrimci mücadelenin ve devrimci yayınların sayesinde işçiler bir sınıf olduklarını anlayabiliyor ve burjuvaziye karşı mücadele etmek için yüreklerini, emeklerini ortaya koyuyorlar. Kapitalist sistemi yıkmak için bilinçlenip örgütlendikçe nasıl kolektif davranıldığını, bireysellikten uzaklaşıldığını ve sabırlı bir mücadeleye katılındığını hep birlikte görüyoruz. Bunu sağlayan araçlardan biri de 5. yılını ve aslında bilincimizi dolduran, gözlerimizi açan MARKSİST TUTUM’dur.

Bugün milliyetçiliğin bu kadar pompalandığı bir ortamda işçilerin vatanının bütün dünya olduğundan, işçi sınıfının tarihsel deneyimlerinden, grevlerden, direnişlerden, ezilen halkların mücadelesinden Marksist Tutum’u okuyarak haberdar olup bilinçlendik. ‘80 darbesi sonrası ve Sovyetler yıkıldıktan sonra yaşanan gericilik dönemi ve emperyalist savaşlar çağında, sınıfımızın deneyimlerini Marksist bir yöntemle analiz eden yazılara ekmek-su gibi ihtiyaç duyuyoruz. Burjuva siyasetin ve kapitalist sistemin gerçek yüzünün görülebilmesi için de Marksist Tutum her yazısıyla belleğimizi açmaya devam ediyor. Parçaları birleştirip, yaşananları bütünlük içinde analiz edip, işçi sınıfına yol gösteriyor. İşçi sınıfına her yerde yalan söyleyen burjuva medyaya rağmen gerçekleri ve sınıfımız için ne anlama geldiğini bizlere kavratan Marksist Tutum’a teşekkür ediyoruz. Gerçekleri öğrenmeye ve öğretmeye, Marksist Tutum okumaya ve okutmaya devam edeceğim.

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Enternasyonalle Kurtulur İnsanlık!