Navigation

HDK Yerel Seçim Deklarasyonunu Açıkladı

Hakların Demokratik Kongresi, 9 Eylülde yaptığı basın toplantısı ile Mart 2014’te yapılacak yerel seçimlere nasıl gireceğini açıkladı. Buna göre HDK seçimlere Kürt illerinde bileşenlerinden BDP ile, batıda ise HDP ile girecek. Cezayir Lokantası toplantı salonunda yapılan basın toplantısına BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, HDK milletvekilleri ve HDK bileşeni siyasi parti ve kurumların eş başkanları, HDK Yürütme Kurulu üyeleri ile HDP Parti Meclisi üyeleri katıldı.

HDK Yürütme Kurulu üyesi Betül Çobanoğlu HDK’nin seçim deklarasyonunu basına açıkladı. Seçimlere iki ayrı parti ile girileceğini söyleyen Çobanoğlu, “HDP ve BDP iddiamızı hayata geçireceğimiz ortak adreslerimizdir. Her iki partinin elde edeceği başarı toplam başarımız ve ortak kazanımlarımız olacaktır” dedi.

HDK’nin demokratik çözümün adresi olacağını belirten Çobanoğlu, savaş ve çatışma politikaları yerine, halkların eşit, özgür ve gönüllü birlikteliğinde ısrar edeceklerini vurguladı. Çobanoğlu, halkın, neoliberal politikaların temsilcisi olan iktidar partisi ile ulusalcı-milliyetçi politikaların temsilcisi olan muhalefet partilerine mahkûm olmadığını dile getirdi. Çobanoğlu, herkes için yeni bir demokratik yolu, özgürlükçü ve eşitlikçi bir halk seçeneğini büyütmeye kararlı olduklarını vurgulayarak “gelin bu başarı hepimizin eseri olsun” çağrısında bulundu.

Çobanoğlu, HDK’nin amaçlarının çok açık olduğunu vurguladı ve bu amaçları şu şekilde sıraladı:

-Yerinden ve yerelden yönetimi, demokratik bir yerel yönetim modelini geliştirmek, böylece yerel demokrasiyi güçlendirmek ve özerk meclisler idari yapısının tüm toplumda benimsenmesi için mücadele etmek.

-Doğrudan demokrasi ilkelerine uygun olarak, katılımcı yerel yönetim modelini yerleştirmek.

-Bütçesini halkın belirlediği, rantı ve hırsızlığı, taşeronlaştırmayı önleyen belediyeciliği geliştirmek.

-Yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini ve ekolojik toplum yaklaşımını hakim kılmak.

-Halkı mağdur eden kentsel dönüşüm politikalarını durdurmak.

-Çocukların ve engellilerin kent yaşamına daha rahat katılabilecekleri önemleri üretmek.

-Kamusal alanda anadil kullanımını, çok dilli belediyeciliği yaygınlaştırmak.

-Neoliberal yerel ekonomi politikaları yerine sosyal politikaları hayata geçirmek.

Yerelden ve yerinden yönetim ilkesiyle hareket edeceklerini duyuran Çobanoğlu, seçimlerde aday gösterecekleri insanların merkez kararlarıyla değil halk tarafından seçileceğini belirtti.

Çobanoğlu sözlerini şöyle noktaladı: “Toplumdaki sorunların demokratik bir şekilde çözümünü sağlama açısından tek demokratik alternatif ve birlik adresiyiz. Biz, yerel ve demokratik halk yönetimlerini oluşturma konusunda iddialıyız ve kararlıyız. Gelin en güçlü birlik zeminimiz emek, demokrasi ve özgürlük anlayışımızı birlikte geliştirelim, birlikte büyütelim. Gelin hep birlikte mücadele edelim. Birlikte başaralım, hep beraber yönetelim ve değiştirelim.”

Çobanoğlu’nun ardından HDP Eş Başkanları Fatma Gök ve Yavuz Önen, BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak, HDK bileşeni siyasi partilerin başkan ve temsilcileri birer konuşma yaptılar. Yapılan konuşmalarda demokrasiden ve barıştan yana olan tüm güçlere birlikte mücadele etme çağrısı yapıldı.

Konuşmaların ardından basının yönelttiği sorular cevaplandırıldı ve toplantı sona erdi.