Navigation

Yazarlar

Elif Çağlı

Kapitalizm Krizlerden Kurtulamaz - 20 Ekim 2018 İşçi Sınıfına Selam! - 26 Nisan 2008
Bu Dünyaya Marx Geldi! /4 - 3 Ağustos 2018 Kapitalizmin Hal ve Gidişatı - 25 Mart 2008
Sürekli Devrim ve Geçiş Programı - 20 Temmuz 2018 Enternasyonal Alanda Menşevizmin Yansımaları - Ocak 2008
Bu Dünyaya Marx Geldi! /3 - 2 Temmuz 2018 Devrimci Propaganda ve Ajitasyon - 27 Aralık 2007
Bu Dünyaya Marx Geldi! /2 - 2 Haziran 2018 Çürüyen Kapitalizm - 29 Kasım 2007
Bu Dünyaya Marx Geldi! - 4 Mayıs 2018 Anarşizm Üzerine /II - 25 Ekim 2007
Oportünizm ve Reformizm Üzerine - 9 Mart 2018 Anarşizm Üzerine - 28 Eylül 2007
Marksizm ve Gençlik - 27 Şubat 2018 Manifesto’nun Sönmeyen Ateşi - Ağustos 2007
Yabancılaşma Üzerine - 5 Aralık 2017 İdeolojinin Önemi ve Sınıf Temeline Oturmayan Devrimcilik - 28 Temmuz 2007
Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm - 24 Kasım 2017 Savaş Tehdidi Altında Derinleşen Kriz - 24 Haziran 2007
Örgütsel Sorunda Doğru Tutum - 23 Ekim 2017 Darbe Tehdidinin İşaret Ettiği Gerçekler - 27 Mayıs 2007
Devrimci Marksizm: Teori ve Pratiğin Örgütlü Birliği - 12 Eylül 2017 Hedefe Kilitlenmek - 25 Nisan 2007
Faşizmin Panzehiri Devrimci Dirençtir - 5 Eylül 2017 Diyalektik Materyalizm Üzerine /3 - 25 Mart 2007
Revolutionary Resistance is the Only Antidote to Fascism - 5 September 2017 Diyalektik Materyalizm Üzerine /2 - Şubat 2007
Geçmişin Dersleriyle Geleceğe - 2 Haziran 2017 Diyalektik Materyalizm Üzerine - Ocak 2007
Totaliter Diktatörlüğe HAYIR! - 2 Şubat 2017 A Dangerous Tendency: Opportunism - 23 December 2006
Düzenin Otoriterleşmesi - 23 Ekim 2016 Tehlikeli Bir Eğilim: Oportünizm - 23 Aralık 2006
Gericilik Döneminde Devrimci Bilincin Önemi - 1 Eylül 2016 Anatomy of the Petty-Bourgeois - 25 November 2006
Devrimci Mücadeleye Adanan Yaşamlar - 28 Haziran 2016 Küçük-Burjuvanın Anatomisi - 25 Kasım 2006
Devrimci Mücadeleye Adanan Yaşamlar /2 - 28 Haziran 2016 Sendikal Mücadelede İlkeli Tutum /2 - Ekim 2006
Devrimci Mücadeleye Adanan Yaşamlar - 28 Haziran 2016 “Tek Ülkede Sosyalizm” İddiası Sosyalizmin İnkârıdır /2 - Eylül 2006
Cizre’de, Sur’da Katledilen Kız Çocuklarına - 5 Mart 2016 Sendikal Mücadelede İlkeli Tutum - Eylül 2006
Faşist Tırmanışa Karşı Mücadeleye! - 27 Ocak 2016 “Tek Ülkede Sosyalizm” İddiası Sosyalizmin İnkârıdır - 1 Eylül 2006
Gerçekler Ortada! - 31 Aralık 2015 Sınıf Dayanışması Mücadele İçinde Gelişir - 24 Haziran 2006
Otoriterleşme ve İdeolojik Aygıtların Rolü - 30 Kasım 2015 In the Middle of Danger - 28 May 2006
Authoritarianisation and the Role of Ideological Apparatuses - 30 November 2015 Tehlikenin Ortasında… - 28 Mayıs 2006
Doğrular ve Yanlışlar - 27 Mayıs 2015 Geçiş Sorunu ve Geçiş Programı / 2 - 26 Ocak 2006
The Rights and Wrongs - 27 May 2015 The Question of Transition and the Transitional Programme - 26 January 2006
Tarih İşçi Sınıfını Göreve Çağırıyor - 2 Ocak 2015 Geçiş Sorunu ve Geçiş Programı - 26 Ocak 2006
Revolutionary Marxism: Organised Unity of Theory and Practice - 4 November 2014 On Reformism - 3 January 2006
Devrimci Marksizm: Teori ve Pratiğin Örgütlü Birliği - 4 Kasım 2014 Reformizm Üzerine - 3 Ocak 2006
Democracy and Plutocracy - 28 June 2014 Burjuva İşçi Partileri Üzerine - 28 Kasım 2005
Demokrasi ve Plütokrasi - 28 Haziran 2014 On Bourgeois Workers’ Parties - 28 November 2005
On the Question of Imperialism - 25 May 2014 Eylül Günlüğü - Eylül 2005
Emperyalizm Sorunu Üzerine - 25 Mayıs 2014 “Terör”ün Ardına Gizlenen Gerçekler - 28 Temmuz 2005
Spirit of the Age, “Zeitgeist” - 4 March 2014 Globalisation: Combined and Uneven Capitalist Development - 2 June 2005
Zamanın Ruhu - 4 Mart 2014 Küreselleşme - Haziran 2005
Burjuva İktidara Karşı Mücadelede Sınıf Çizgisi - 30 Temmuz 2013 Enternasyonalle Kurtulur İnsanlık - 3 Aralık 2004
Marksizmin Aydınlattığı Gerçekler /III - 30 Nisan 2013 The International Unites the Human Race - 3 December 2004
Marksizmin Aydınlattığı Gerçekler /II - 28 Mart 2013 12 Eylül Faşizminin Hesabı Sorulmalı - 7 Eylül 2004
Marksizmin Aydınlattığı Gerçekler - 28 Şubat 2013 Bonapartizmden Faşizme - Ağustos 2004
Correct Attitude on the Organisational Question - 31 August 2012 1 MAYIS’ın Ardından - 4 Mayıs 2004
Örgütsel Sorunda Doğru Tutum - 31 Ağustos 2012 Marksizm ve Gençlik - 8 Mart 2004
The Question of International - 29 July 2012 Marxism and Youth - 8 March 2004
Enternasyonal Sorunu - 29 Temmuz 2012 İstanbul'daki Saldırıların Ardında Yatan Gerçekler - 29 Kasım 2003
Capitalism at an Impasse -part two - February 2012 The Realities Behind the Attacks in Istanbul - 29 November 2003
Kapitalizm Çıkmazda - Şubat 2012 Kapitalizmin Krizleri ve Devrimci Durum - 2 Kasım 2003
Capitalism at an Impasse - January 2012 Crises of Capitalism and Revolutionary Situation - 2 November 2003
An Opportunist’s Approach to the Question of "Marxism and the State" (I-II) - March 2010 The Imperialist War of Division Continues - 11 May 2003
Bir Oportünistin “Marksizm ve Devlet” Sorununa Yaklaşımı (I-II) - Mart 2010 Emperyalist Paylaşım Savaşı Devam Ediyor - 11 Mayıs 2003
Liberal Demokratların Kapitalist Düşleri - 30 Ocak 2010 Marxist Attitude On the Question of European Union - 12 April 2003
Sürekli Devrim Üzerine /2 - 1 Ocak 2010 Avrupa Birliği Sorununda Marksist Tutum - 12 Nisan 2003
Sürekli Devrim Üzerine - 1 Aralık 2009 Emperyalist Savaşa ve Kapitalizme Karşı Görev Başına! - 25 Mart 2003
Alt-Emperyalizm Üzerine: Bölgesel Güç Türkiye /2 - 29 Ağustos 2009 Mobilise against imperialist war and capitalism! - 25 March 2003
On Sub-imperialism: Regional Power Turkey - 28 July 2009 Savaş Tamtamları Çalınırken - 31 Aralık 2002
Alt-Emperyalizm Üzerine: Bölgesel Güç Türkiye - 28 Temmuz 2009 When War Drums Are Beaten - 31 December 2002
Sen Yolunda Yürü!.. - 28 Haziran 2009 Bir Seçimin Ardından - 6 Kasım 2002
Go on Your Own Way!.. - 28 June 2009 In the Wake of the Turkish Elections - 6 November 2002
Kızıl Kanatlı Rosa /6 - 29 Mayıs 2009 EKİM'den Bir Yaprak - 2 Kasım 2002
Kızıl Kanatlı Rosa /5 - 29 Nisan 2009 Seçime Doğru - 26 Ekim 2002
Kızıl Kanatlı Rosa /4 - 27 Mart 2009 On the Recent Situation in Turkey - 16 August 2002
Kızıl Kanatlı Rosa /3 - 28 Şubat 2009 Kolonyalizmden Emperyalizme - Ağustos 2002
Kızıl Kanatlı Rosa /2 - 29 Ocak 2009 From Colonialism to Imperialism - August 2002
Kızıl Kanatlı Rosa - 28 Aralık 2008 An Overview of Turkey's Agenda - January 2002
Dünyanın Üzerinde Bir Heyulâ Dolaşıyor - 29 Kasım 2008 Büyüyen İşçi Sınıfı - 1 Ekim 1999
Uzak ve Yakın Tarihin Prizmasından Yansıyan Gerçekler - 1 Ekim 2008 Paris Komünü Deneyimi - Mayıs 1991
Türkiye’de Burjuva Düzenin Kuruluş Biçimi - 8 Ağustos 2008 Paris Komünü Deneyimi - Mayıs 1991
Tarihsel Çıkışsızlığın İdeolojik Yansımaları - 30 Temmuz 2008 In the Light of Marxism - May 1991
Revolutionary Work in Mass Organisations - June 2008 Marksizmin Işığında - Mayıs 1991
Kitle Örgütlerinde Devrimci Çalışma - Haziran 2008 Historical Experience: The Fate of Isolated Revolution - 1991